Pedagógusminősítés

A 2011. évi nemzeti köznevelési törvény, a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet, a 20/2012. EMMI rendelet, valamint az Oktatási Hivatal által kiadott Útmutatók és Kézikönyvek pontosan leírják és szabályozzák a pedagógus életpálya működését, ezen belül az önértékelés, pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítés szakmai, technikai, időrendi eljárásrendjét, ismérveit. Ezek alapján az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztálya szakmai irányításával a Pedagógiai Oktatási Központ végzi az eljárások koordinálását: az eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés, adminisztráció, kérdések megválaszolása (pedagógus, intézmény, köznevelési szakértő oldaláról), szakértőkkel való kapcsolattartás, problémák kezelése.

Boczkó-Fenyvesi Sarolta pedagógiai referens, Boczko-Fenyvesi.Sarolta@oh.gov.hu

Némethné Horváth Eszter pedagógiai referens, Nemethne.Horvath.Eszter@oh.gov.hu

Szijártóné Horváth Andrea pedagógiai referens, Szijartone.Horvath.Andrea@oh.gov.hu

Zakóné Magyar Fruzsina pedagógiai referens

 

A területhez kapcsolódó jogszabályok:


A pedagógusminősítéshez kapcsolódó tudnivalókról és dokumentumokról a következő linkeken tájékozódhat:

Nyomtatás