Lemorzsolódás

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer létrehozását és működtetését az EU 2020 stratégia vonatkozó célkitűzéseihez tett hazai vállalás (a korai iskolaelhagyók arányának 10 %-ra történő csökkentése 2020-ra) teszi szükségessé, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§ (2) h) bekezdése 2015. január 1-vel hatályos rendelkezése alapján. A törvény az iskolai lemorzsolódás – és ezzel a korai iskolaelhagyás – megelőzését szolgáló beavatkozásokat megalapozó és támogató korai jelző-és pedagógiai intézkedésekkel támogató rendszer kiépítésére irányul. A rendszer, mint pedagógiai-szakmai szolgáltatás célja továbbá a legalább középfokú végzettség megszerzése, ezzel elősegítve a fiatalok munkaerőpiacra való beilleszkedését, és hosszú távon a munkavállalás, a pályán maradás sikerességét. A korai jelzőrendszer működtetésével a nevelési-oktatási intézményekben nyilvántartott adatokra épülve értékelést, elemzést követően jön létre egy olyan pedagógiai munkát támogató rendszer, amely segíti a pedagógusok oktató-nevelő munkáját, támogatja az intézményeket a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos teendőkben, valamint a beavatkozások megszervezésében, megvalósításában. A terület további célja a szükséges pedagógiai eszközök és módszerek intézményi szintű alkalmazásának támogatása, a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése, valamint a lemorzsolódás megelőzése, a korai iskolaelhagyás megakadályozása érdekében a pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének, koordinálásának megszervezése.

Delyné Hir Éva pedagógiai referens, Delyne.Hir.Eva@oh.gov.hu, +36 70/684-5850

Barkó Zsolt pedagógiai referens, Barko.Zsolt@oh.gov.hu, +36 70/684-5850

 

Jogszabályi háttér:

Hasznos linkek:

Európai Bizottság: Iskolai lemorzsolódás

A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia

Nyomtatás