Letölthetők a POK bázisintézményi pályázati kiírások és azok mellékletei:

Pályázat kiírás (Vas megye) >>
Pályázat kiírás (Zala megye) >>
Mellékletek >>


Tájékoztató a fővárosi / megyei diákparlamentekről

2016 novemberében a fővárosban és minden megyében lezajlottak a diákparlamenti fórumok, amelyek jegyzőkönyvei elérhetőek az alábbi linkre kattintva:

Diákparlament jegyzőkönyvek


A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

Zalaegerszegi POK

2016. október 28-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Horváthné Görög Marianna Óvodapedagógus
Siskáné Dany Mária Tanítói
Fábián Éva Magyar nyelv és irodalom
Császár Zsuzsanna Idegen nyelv
Kovácsné Kiss Piroska Matematika
Varga Hedda Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek,
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,
Hon- és népismeret
Stankovicsné Soós Mária Biológia, Egészségtan, Természetismeret
Hegyiné Szávai Beatrix Testnevelés és sport
Sinkovics Ágnes Kiemelt figyelmet igénylő gyermek,
tanuló nevelésének, oktatásának segítése

 


Tisztelt Látogató! Kedves Kolléga!

Az állami köznevelés közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§ (5), valamint a 99/C § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazással, az Oktatási Hivatal biztosítja.

2015. április 1-től az országban az Oktatási Hivatal egy-egy főosztályaként 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) kezdte meg munkáját azzal a céllal, hogy a feladatellátás a helyi igényeknek megfelelően, de az ország egész területén egységes irányítás mellett, azonos értékrendben és azonos minőségben történjen.

A Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ két megyében – Zalában és Vasban – biztosítja - minden köznevelési intézmény és pedagógus számára - a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat, koordinálja a pedagógusminősítéseket és a tanfelügyeletet, korai jelző és pedagógiai támogató rendszert fog működtetni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók érdekében.

Munkánk során célunk az intézményvezetőkkel, intézményfenntartókkal, működtetőkkel ápolt hagyományosan jó kapcsolatok megőrzése, pedagógusokkal, mesterpedagógus szakértőkkel, szaktanácsadókkal való konstruktív, szakmai alapokon nyugvó együttműködés kialakítása, hatékony közreműködés a közoktatás rendszerének szakszerű működtetésében.

Bízva a sikeres közös munkában,

Tisztelettel:

Tóth Ferenc főosztályvezető
Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ

Nyomtatás