Továbbképzések

következő oldal »

Továbbképzések

A pedagógusok képzését, továbbképzését szervező pedagógiai-szakmai szolgáltatás célja a pedagógusok elméleti ismereteinek, módszertani kultúrájának szinten tartása, fejlesztése.

A változatos, aktuális tematikájú továbbképzési programok hozzájárulnak a tanítási-tanulási folyamat pedagógiai, szemléletbeli, módszertani megújulásához.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásnyújtás eszközei, módszerei:

  • szakmai napok, tanácskozások, műhelymunkák,
  • pedagógus továbbképzések,
  • bekapcsolódás az országos pedagógus továbbképzések rendszerébe.

Az akkreditált pedagógus továbbképzésekről az alábbi linken tájékozódhat:

https://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/

A pedagógus továbbképzési tervünket az Oktatási Hivatal által közzétett igényfelmérő kérdőívben az intézmények által megjelölt igények figyelembe vételével állítottuk össze.

Továbbképzések – 2023. I. félév

Nyomtatás
következő oldal »