Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 6. §-a alapján a tanügy-igazgatási szolgáltatásaink eszközei és módszerei a következők:

  • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
  • a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére - költségvetésének terhére és mértékéig - közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

Feladataink közé tartozik az intézmények jogszerű működésének folyamatos támogatása a jogszabályváltozások bemutatásával és annak értelmezésével, valamint tájékoztatás a kapcsolódó intézményi teendőkről. Fontosnak tartjuk a szolgáltatás nyújtás hatékony formáinak előtérbe helyezését, a csoportos konzultációkat, egy-egy intézménytípus vezetői körének tartott szaktanácsadást, az on-line tájékoztatást és a rendszeres elektronikus kapcsolattartást. A feladat ellátása érdekében tanügy-igazgatási konferenciákat, pedagógiai-szakmai műhelyeket és fórumokat szervezünk.

Tanügy-igazgatási szolgáltatás keretében tájékoztatást nyújtunk az alábbi területeken:

  • konfliktushelyzetekhez kapcsolódó jogi és egyéb információk,
  • a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, az intézményvezetés munkáját fejlesztő jogi és egyéb információk,
  • a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információk.
Nyomtatás