Ugrás a tartalomhoz

Szaktanácsadás

2019. szeptember 6.

A szaktanácsadás feladata:

Jogszabályi háttér:

A szaktanácsadói tevékenység szakterületei

Óvodai szaktanácsadás

Óvodapedagógus szaktanácsadók


Tantárgygondozó szaktanácsadás

A tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások célja a folyamatban részt vevő pedagógus életpályán történő eredményes előrehaladásának támogatása; a folyamatban részt vevő pedagógus munkájának a szakterületével, munkakörével összefüggő szakmódszertani segítése, és a pedagógusok szakmai kompetenciái kiteljesedésének segítése. A szaktanácsadók kulcsszereplői annak a prioritást élvező feladatnak, hogy az intézményeket és a pedagógusokat hozzásegítsék a sikeres pedagógus minősítés eléréséhez, a pedagógus-életpályarendszerben való könnyebb eligazodáshoz.

Szakterületek:

Tantárgygondozó szaktanácsadók

Tematikus szaktanácsadás

A tematikus szaktanácsadás elsősorban komplex, intézményi szinten megjelenő tanácsadás. Az e területen dolgozó szaktanácsadók jellemzően intézményi csoportokkal dolgoznak, komplex tevékenységeket megvalósítva.

Szakterületek:

Tematikus szaktanácsadók

Vezető szaktanácsadóink

2018. december 19-én az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.

A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízta meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Vezető szaktanácsadó Szakterülete
Krómi Zoltánné hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése
Kóródi Ágnes idegen nyelv
Deák László intézményfejlesztés
Rátkainé Hegedűs Ilona kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése
Bódor Mária magyar nyelv és irodalom
Pécsi István matematika
Kovácsné Boross Zsuzsanna művészetek
Ferenczné Teleky Éva óvoda
Munkácsi Ildikó pedagógiai mérés-értékelés
Sepsiné Rózsa Ildikó tanító
Hicsóné Kondor Ibolya természetismeret (biológia, kémia, fizika, földrajz)
Banczik Marianna testnevelés
Gulyás Zoltán történelem


Szaktanácsadói jó gyakorlatok

Elégedettségmérő kérdőívek elérhetősége:

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra