Szaktanácsadás

Vezető szaktanácsadóink:

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Vezető szaktanácsadó neve
Munkaközösség
Banczik Marianna Testnevelés és sport
Bolya Katalin Magyar nyelv és irodalom
Deák László Intézményfejlesztés
Falusiné Nagy-Juhák Andrea Matematika
Gulyás Zoltán Történelem
Jakus Tünde Óvodapedagógia
Kovácsné Boross Zsuzsanna Művészet
Krómi Zoltánné Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése
Munkácsi Ildikó Pedagógiai mérés-értékelés
Rátkainé Hegedűs Ilona Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének oktatásának segítése
Sándor Ildikó Idegen nyelv
Sepsiné Rózsa Ildikó Tanító
Tusorné Fekete Éva Digitális pedagógia

 


A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata:

 • a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

Jogszabályi háttér:

 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Szaktanácsadói tevékenység

Tantárgygondozó szaktanácsadás

A tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások célja a folyamatban részt vevő pedagógus életpályán történő eredményes előre haladásának támogatása; a folyamatban részt vevő pedagógus munkájának a szakterületével, munkakörével összefüggő szakmódszertani segítése, és a pedagógusok szakmai kompetenciái kiteljesedésének segítése. A szaktanácsadók kulcsszereplői annak a prioritást élvező feladatnak, hogy az intézményeket és a pedagógusokat hozzásegítsék a sikeres pedagógus minősítés eléréséhez, a pedagógus-életpályarendszerben való könnyebb eligazodáshoz.

Tematikus szaktanácsadás

A tematikus szaktanácsadás elsősorban komplex, intézményi szinten megjelenő tanácsadás. Az e területen dolgozó szaktanácsadók jellemzően intézményi csoportokkal dolgoznak, komplex tevékenységeket megvalósítva.

A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken szervezünk:

a) Tantárgygondozói szakterületek:

 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári,

b) Intézményfejlesztési szakterület,

c) Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,

d) Konfliktuskezelési szakterület,

e) Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,

f) Pedagógiai mérés-értékelési szakterület,

g) Óvodapedagógusi szakterület,

h) Digitális pedagógiai szaktanácsadó,

i) Gyógypedagógiai szakterület.

Szaktanácsadóink névjegyzéke szakterületenként

Szaktanácsadói jó gyakorlatok

Szaktanácsadóink közül többen jelentős módszertani tudással, tapasztalattal rendelkeznek, amit előadás, műhelyfoglalkozás, tréning, bemutató foglalkozás formájában – az előző évekhez hasonlóan – szívesen megosztanak az intézményekkel. A programfüzet 41 szaktanácsadó 50 jó gyakorlatát tartalmazza 16 témakörben, melyek közül 30 online formában is elérhető a 2020-21-es tanévben.

A Szaktanácsadói jó gyakorlatok programgyűjtemény az alábbi képre kattintva nyitható meg:

 

Programfüzet borító.jpgNyomtatás