Szaktanácsadás

Vezető szaktanácsadóink:

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Vezető szaktanácsadó neve
Munkaközösség
Banczik Marianna Testnevelés és sport
Bolya Katalin Magyar nyelv és irodalom
Deák László Intézményfejlesztés
Falusiné Nagy-Juhák Andrea Matematika
Gulyás Zoltán Történelem
Jakus Tünde Óvodapedagógia
Kovácsné Boross Zsuzsanna Művészet
Krómi Zoltánné Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése
Munkácsi Ildikó Pedagógiai mérés-értékelés
Rátkainé Hegedűs Ilona Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének oktatásának segítése
Sándor Ildikó Idegen nyelv
Sepsiné Rózsa Ildikó Tanító
Tusorné Fekete Éva Digitális pedagógia

 


Jogszabályi háttér:

 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata:

 • a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

Szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken szervezünk:

 • Tantárgygondozó szakterületek
 • Intézményfejlesztési szakterület
 • Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
  • Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
  • Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
  • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
  • Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
 • Konfliktuskezelési szakterület
 • Pedagógiai mérés-értékelési szakterület
 • Digitális pedagógiai szakterület
 • Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai szakterület
 • Óvodapedagógusi szakterület

Szaktanácsadóink névjegyzéke szakterületenként

Szaktanácsadói jó gyakorlatok

Szaktanácsadóink közül többen jelentős módszertani tudással, tapasztalattal rendelkeznek, amit előadás, műhelyfoglalkozás, tréning, bemutató foglalkozás formájában – az előző évekhez hasonlóan – szívesen megosztanak az intézményekkel. A programfüzet 46 szaktanácsadó 64 jó gyakorlatát tartalmazza 16 témakörben, melyek közül 51 online formában is elérhető.

A Szaktanácsadói jó gyakorlatok programgyűjtemény az alábbi képre kattintva nyitható meg.

 

Szaktanácsadói jó gyakorlatok 2023.jpg

 

 Nyomtatás