Pedagógiai tájékoztatás

Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma

Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.

A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.

A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is közzétesszük honlapunkon.
Várjuk az egyes témák iránt érdeklődő kollégákat!

Bővebben: http://www.opkm.hu/webi


A pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei:

  • A nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása.
  • A nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.
  • A könyvtárpedagógiai munka támogatása, együttműködés az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal. Szakkönyvtári szolgáltatás biztosítása a pedagógusoknak.
  • Pályázati lehetőségek, jogszabályváltozások ismertetése, aktuális köznevelési információk megosztása. Havi rendszerességgel Hírlevél küldése az intézményeknek.
  • A szaktanácsadók, tantárgygondozók neveléssel, oktatással összefüggő új információinak, módszertani ajánlásainak összegyűjtése és közzététele, jó gyakorlatok bemutatása.

 

eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

Nyomtatás