Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (Tanfelügyelet)

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78.§ (1) f) pontja írja elő, a megvalósítás részleteit a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 145-156. paragrafusai határozzák meg.

A tanfelügyeleti ellenőrzést, melynek része az önértékelés, legalább ötévente egyszer el kell végezni fenntartótól és intézménytípustól függetlenül minden köznevelési intézményben. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés három fő területen valósul meg: pedagógus, intézményvezető, valamint intézmény. Az ellenőrzések során alkalmazott eljárásrendek egységesek, de az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok intézménytípusonként eltérhetnek egymástól.

Az eljárásrendeket, szempontokat, elvárásokat, módszereket és eszközöket a http://www.oktatas.hu/kiadvanyok linken elérhető Tanfelügyeleti és Önértékelési kézikönyvek tartalmazzák.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett, a tanfelügyeleti ellenőrzés megszervezésében és megvalósításában. Feladatunk az intézmények, pedagógusok és a szakértők támogatása. Az eljárással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a POKSzolnok@oh.gov.hu e-mail címre várjuk.

Nyomtatás