Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), önértékelés

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78.§ (1) f) pontja írja elő, a megvalósítás részleteit, valamint az intézményi önértékelés szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 145-156. paragrafusai határozzák meg.

A tanfelügyeleti ellenőrzést, melynek része az önértékelés, legalább ötévente egyszer el kell végezni fenntartótól és intézménytípustól függetlenül minden köznevelési intézményben. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés három fő területen valósul meg: pedagógus, intézményvezető, valamint intézmény. Az ellenőrzések során alkalmazott eljárásrendek egységesek, de az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok intézménytípusonként eltérhetnek egymástól.

Az intézményi önértékelés keretében ötévente az intézmény teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját és sor kerül az intézmény pedagógusainak az önértékelésére. Az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli önértékelésére kerül sor. Az intézménynek az önértékelést úgy kell terveznie, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben.

Az eljárásrendeket, szempontokat, elvárásokat, módszereket és eszközöket az alábbi linkeken elérhető kézikönyvek tartalmazzák:

Tanfelügyelei kézikönyvek: https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyvek

Önértékelési kézikönyvek: https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett, a tanfelügyeleti ellenőrzés megszervezésében és megvalósításában. A tanfelügyeleti és az önértékelési eljárások kapcsán feladatunk az intézmények, pedagógusok és a szakértők támogatása. Az eljárással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a POKSzolnok@oh.gov.hu e-mail-címre várjuk.

Nyomtatás