Pedagógiai mérés, értékelés

A pedagógiai mérés, értékelés szakmai szolgáltatás a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztésével, alkalmazásuk segítésével, a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakításával, a komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetésével járul hozzá az intézmények mérési-értékelési kultúrájának szinten tartásához, megújításához, a tanítási-tanulási folyamat támogatásához.

Feladatunk közreműködni az Országos Kompetenciamérések lebonyolításában, valamint a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) méréshez kapcsolódó, rendeletben szabályozott, intézményi adatszolgáltatások monitorozásában.

A szakmai szolgáltatás kiemelt célja:

  • a kompetenciamérésben alulteljesítő intézmények számára a fejlesztési tervük elkészítéséhez kapcsolódó feladatok támogatása,
  • DIFER mérőeszköz alkalmazási, felhasználási lehetőségének széleskörű megismertetése,
  • a mérési eredmények feldolgozásához, kiértékeléséhez kapcsolódó feladatok támogatása,
  • a mérési eredményekre épülő, egyéni-tanulói fejlesztési tervek elkészítéséhez módszertani segítség nyújtása.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásnyújtás módszerei:

  • intézményi szintű szaktanácsadói támogatás,
  • műhelymunka, szakmai nap, konzultáció,
  • „jó gyakorlatok” bemutatása,
  • pedagógus továbbképzés.

Az Országos Kompetenciamérések eredményei az alábbi linkre kattintva érhetők el:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerről az alábbi linken talál információt és itt olvashatók az éves országos jelentések:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_leiras
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_adatgyujtesek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_feldolgozo_program
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/gyik