Minősítés

A pedagógusok minősítési eljárását a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

A 2019. évi minősítési eljárásban résztvevő Gyakornok és Pedagógus I. besorolási fokozatban lévő pedagógusok minősítésére az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében című kiadvány ötödik átdolgozott változata alapján kerül sor, a Mesterpedagógus besorolási fokozatot megcélzó pedagógusok minősítése a harmadik javított Útmutató alapján történik.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett, a pedagógusok előmeneteli rendszerének részeként működő pedagógusminősítési eljárás megszervezésében és megvalósításában. Feladatunk az intézmények, pedagógusok és a szakértők támogatása. Az eljárással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket aPOKSzolnok@oh.gov.hu e-mail címre várjuk.

Az eljárással kapcsolatos útmutatókat, kiadványokat az alábbi linken érheti el:

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok

Változás a szakmai-gyakorlati/gyakornoki idő számításával kapcsolatban, tekintettel a honosítás kérdésére

308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete egyes oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

„A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ped. rendelet) 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Az  (1)  bekezdés a)  pontjának alkalmazásakor foglalkoztatási időnek kell tekinteni azt az  időt is, amely alatt a  pedagógus munkakör betöltése olyan, az  adott pedagógus-munkakör betöltésre jogosító külföldön szerzett szakképesítés vagy szakképzettség alapján történt, amelynek külön törvény szerinti elismerése a minősítő vizsgán vagy a kötelező minősítési eljárásban való részvétel vagy a nem kötelező minősítési eljárásra vagy pályázati eljárásra történő jelentkezés rögzítésének időpontjában már megtörtént.”

(6. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban)

Hatályos: 2019. január 01.,  a 2020. évi minősítési terv összeállításához kapcsolódóan kell alkalmazni.

Nyomtatás