Minősítés

Tájékoztatás a 2024. évi minősítés keretszámairól

2023. február 28-án megjelent a Belügyminiszter nevében eljárva Dr. Maruzsa Zoltán Oktatásért Felelős Államtitkár közleménye a 2024. évi pedagógusminősítési keretszámokra, valamint a minősítési tervbe való felvétel feltételeire vonatkozóan.

A közlemény az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2024/BM_22_2023_kozlemeny.pdf

A jelentkezés rögzítésére szolgáló felület 2023. március 7-től lesz elérhető.

A 2024. évi minősítéssel, illetve a jelentkezéssel kapcsolatban további információt ezeken a linkeken talál:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2024_evi_minositesek_tajekoztatas/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/jelentkeztetes_2024

A 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § által meghatározottakat figyelembe véve, a Pedagógus II. célfokozatra történő jelentkezés esetén a Pedagógus I. fokozatba sorolás dátuma a pedagógus életpálya hatálya alatt jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy minősítő vizsga eredményeként történt Pedagógus I. fokozatba sorolás első dátuma. Ennek a legkorábbi időpontja a pedagógus előmeneteli rendszer hatálybalépésével jogszabályi felhatalmazás alapján 2013. 09. 01. lehet. A Pedagógus I. fokozatba sorolás dátuma a teljes pedagógus életpálya alatt ugyanaz az időpont marad és nem azonos a bérhez kötött átsorolások, fizetési fokozatváltások dátumával.

A Rendelet 3.§ által meghatározott 9 év szakmai gyakorlattal azon pedagógusok rendelkezhetnek, akik Pedagógus I. fokozatba sorolása 2013. 09. 01. és 2014. 03. 31. közötti időszakban történt. Tájékoztatom, hogy a Pedagógus I. fokozatba való besorolást követő tartós távollét, jogviszony szünetelés, jogszerűtlen foglalkoztatás időtartama nem számítható be a szakmai gyakorlati időbe.


A pedagógusok minősítési eljárását a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

A 2019. évi minősítési eljárásban résztvevő Gyakornok és Pedagógus I. besorolási fokozatban lévő pedagógusok minősítésére az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében című kiadvány ötödik átdolgozott változata alapján kerül sor, a Mesterpedagógus besorolási fokozatot megcélzó pedagógusok minősítése a harmadik javított Útmutató alapján történik.


A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett, a pedagógusok előmeneteli rendszerének részeként működő pedagógusminősítési eljárás megszervezésében és megvalósításában. Feladatunk az intézmények, pedagógusok és a szakértők támogatása. Az eljárással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a POKSzolnok@oh.gov.hu e-mail címre várjuk.


Az eljárással kapcsolatos útmutatókat, kiadványokat az alábbi linken érheti el:

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok


A Kormány 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete módosítása a következőképen érinti a pedagógusok végzettségi és szakképzettségi követelményeinek szabályozását:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alól szeptember 1-től kikerült a pedagógusok foglalkoztathatóságának végzettségi és szakképzettségi követelményrendszere. A hatályos szabályozást jelenleg a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet V/A. FEJEZET A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN, ÓRAADÓKÉNT FOGLALKOZTATOTTAK VÉGZETTSÉGI, SZAKKÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYEI valamint a 6. számú melléklet tartalmazza.


Változás a szakmai-gyakorlati/gyakornoki idő számításával kapcsolatban, tekintettel a honosítás kérdésére

308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete egyes oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

„A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ped. rendelet) 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor foglalkoztatási időnek kell tekinteni azt az időt is, amely alatt a pedagógus munkakör betöltése olyan, az adott pedagógus-munkakör betöltésre jogosító külföldön szerzett szakképesítés vagy szakképzettség alapján történt, amelynek külön törvény szerinti elismerése a minősítő vizsgán vagy a kötelező minősítési eljárásban való részvétel vagy a nem kötelező minősítési eljárásra vagy pályázati eljárásra történő jelentkezés rögzítésének időpontjában már megtörtént."

(6. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban)

Hatályos: 2019. január 01., a 2020. évi minősítési terv összeállításához kapcsolódóan kell alkalmazni.

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet 2019.09.01. napjától hatályos módosítása a Gyakornoki idő számításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, valamint két évnél, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában a kinevezésben, munkaszerződésben két, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy év gyakornoki idő kikötése kötelező."

Nyomtatás