A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása – tájékoztatás adatszolgáltatásról

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és támogatórendszerének jogszabályi háttere:

  • Nkt. 4. § 37. pontja a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló definíciója
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 26/A. §, 44/J. § – a működtetés részletszabályai
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rend. 9/C. § – kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatások köre

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 2016. november 19-ével hatályba helyezte az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer működtetésének országos szintű bevezetését.

Az Nkt. 4. § 37. pontja értelmében lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat.

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 44/J. § (2) bekezdés a) pontja tovább pontosította a fogalmat: lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek a tanév végi vagy félévi értékelésekor és minősítésekor az egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredmény a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, vagy egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat.

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 37. pontjában meghatározott, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozóan a statisztikai adatgyűjtés két alkalommal történik:

Az iskolák a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók adatait, valamint az alkalmazott intézményi intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban a tanév első félévére vonatkozóan február 10-éig, a második félévére vonatkozóan június 30. napjáig rögzítik a jelzőrendszerben.

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdése alapján a feladatellátási helyi és intézményi szintű összesített adatokat a Hivatal a fenntartó számára is megtekinthetővé teszi, nyomon követi, azok alapján javaslatot tesz a pedagógiai eredményességet javító intézkedésekre és biztosítja a nevelési-oktatási intézmény és fenntartója számára szükséges pedagógiai-szakmai támogatást. A Hivatal az aktuális tanévben két alkalommal értékeli az intézményi szintű beavatkozások előrehaladását és tájékoztatja az intézményt és fenntartóját.

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/A. § (5) bekezdése alapján a Hivatal október 30-áig tájékoztatást ad a miniszternek a megelőző tanév járási szintű adatainak megoszlásáról, és áttekintést ad az intézményi, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatás részéről megtett intézkedésekről.

A tanulói lemorzsolódással kapcsolatos adatokról a hivatal honlapján, az alábbi linken tájékozódhat: https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas

 

Nyomtatás