Hírek, aktualitások

következő oldal »

Szakmai Tanévnyitó Konferencia – Szolnok

Tanévnyitó Szakmai Konferencia Szolnok 2023.jpg Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja 2023. augusztus 30-án Szakmai Tanévnyitó Konferenciát szervezett, amelynek keretében a Belügyminisztérium, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ képviselői tájékoztatták a résztvevőket a 2023/2024. tanévet érintő feladatokról, a várható változásokról és fejlesztésekről. Szolnokon a Vármegyeháza Dísztermében megtartott rendezvényen a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területéhez tartozó köznevelési intézmények vezetői vettek részt. A rendezvényt Fehérváry Nóra, a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója nyitotta meg. A „Tiszán innen, Dunán túl" országos népdaléneklési minősitő verseny kiemelt arany fokozatot szerző díjazottja kalocsai népdalcsokrot adott elő.
Ezután dr. Zolnai Orsolya, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője köszöntötte a résztvevőket. A Belügyminisztérium képviseletében Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár tartott előadást. Előadásában kitért a pedagógusok foglalkoztatásában bevezetett változásokra, az új életpályájával kapcsolatos tartalmi szabályozásokra, valamint a tanév során a várható köznevelési feladatokra, programokra és fejlesztésekre. Ismertette a pedagógustovábbképzés terén bevezetett változásokat, valamint tájékoztatta a résztvevőket az „EFOP-7.3.1-23 Ukrajnából menekülők megsegítése – oktatási integráció támogatása” projektről, mely hozzájárul az Ukrajnából menekülő, magyarországi intézménybe beiratkozott óvodás gyermekek és tanulók nevelésének és oktatásának finanszírozásához.

BM előadás Szakmai Tanévnyitó Konferencia Szolnok 2023.jpg

Ezt követően dr. Puszter Bernadett az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese „A 2023/2024.  tanév főbb feladatai az Oktatási Hivatal koordinálásban" címmel tartott előadást. Előadásában ismertette az országos mérések lebonyolítási rendjét, a pedagógusminősítési eljárások és a pedagógiai-szakmai ellenőrzések változásait, valamint az Oktatási Hivatal szervezésében tervezett ágazati szakmai ellenőrzéseket. Bemutatta a pedagógiai oktatási központok bevonásával tervezett legfontosabb pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, a tankönyv- és tananyagfejlesztések eredményeit, a tervezett köznevelést érintő projekteket, nemzetközi együttműködéseket és a felsőoktatási felvételit érintő legfontosabb változásokat.

Dr. Pánczél János a Klebelsberg Központ főosztályvezetője tájékoztatójában beszámolt az előző tanév finanszírozási és átszervezési eredményeiről, az antiszegregációs munkacsoportok tevékenységéről és a kiemelt feladatairól. Előadásában kitért a már évek óta működő Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program eredményeire, a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás keretében megvalósuló feladatokra és nehézségekre. Felhívta a figyelmet az adatvédelem fontosságára, a KRÉTA rendszer használatával kapcsolatos új tudnivalókra, valamint ismertette a Klebelsberg Központ megvalósult és folyamatban lévő projektjeit.

A konferencia záróelőadásában dr. Zolnai Orsolya főosztályvezető értékelte az elmúlt tanév során megvalósított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, a pedagógus életpályához kötődő minősítési és tanfelügyeleti eljárásokat, valamint a tankötelezettség teljesítésével, illetve az egyéni munkarend kérelmekkel kapcsolatos hatósági feladatokat. Kiemelte a lemorzsolódáshoz kapcsolódó veszélyeztetettségi adatokat és a megelőzés érdekében tett legfontosabb intézkedéseket. Területenkénti bontásban bemutatta az új tanévre tervezett legfontosabb pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, a bázisintézményi hálózat működtetésével kapcsolatos feladatokat. A tervek között említette a készülő szakmai napokat, képzéseket, felhívva a figyelmet a Szolnoki POK koordinálásában tervezett őszi és tavaszi pedagógiai napokra, versenyekre is.

A konferencián elhangzott szakmai előadások átfogó képet adtak a köznevelési rendszer fejlesztési irányairól és az új tanévet érintő feladatokról.

A Belügyminisztérium, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ előadása az alábbi linken elérhető:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/hirek/orszagos_tanevnyito_2023_2024_dia

 


Tanévelőkészítő szakmai értekezletek
2023. augusztus 24.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ ez évben 2023. augusztus 24-én szervezte meg a Tanévelőkészítő szakmai értekezleteit Dél-Pest vármegye és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye pedagógusai részére.

A program keretében 15 szaktanácsadói munkacsoport szervezésében, szaktanácsadó kollégák és meghívott előadók közreműködésével, három helyszínen, 28 különféle szakmai előadáson és műhelymunkán vehettek részt az érdeklődők.

A hagyományos szakmai rendezvénysorozatunkkal hozzá szeretnénk járulni az új – kihívásokat mindig tartogató – tanév sikerességéhez. A nyári szünet utáni első közös rendezvényünk célja az új tanév előtt olyan szakmai programok szervezése, melyek témakörei, aktualitása, módszertani frissessége megmozgatja a pedagógus kollégákat.

 

20230824_114717 másolata.jpg

Jó alkalom ez mindkét vármegye pedagógusainak rövid szakmai beszélgetésekre, üdítő találkozásokra és a módszertani ismeretek szélesítésére, átgondolására.

A rendezvényeken minden alkalommal lehetőség nyílt az elhangzott előadásokra, bemutatókra reflektálni. Jó hangulatú, sokszor mély gondolatokat ébresztő programok valósultak meg.

A megjelent pedagógus kollégák 4,88-as átlagra értékelték a szakmai rendezvényeinken, foglalkozásainkon látottakat, hallottakat.

A visszajelzéseikben a résztvevők megfogalmazták, hogy igényük van a szakmai megbeszélésekre, módszertani eszköztáruk kiegészítésére, a szakmai kapcsolatrendszerük szélesítésére. A következő rendezvényeink sikerességének erősítése érdekében a kapott észrevételeket, megjegyzéseket be fogjuk építeni a szervezés során. A pedagógiai-szakmai jó gyakorlatok bemutatását mindig – méltán – nagy érdeklődés övezi. Idén nagyszámú érdeklődőt vonzottak a tanítói, a digitális és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók támogatásával foglalkozó műhelymunkák.

Rendezvényeinken 551 fő kollégával nyílt lehetőségünk személyes találkozásra. Bízunk benne, hogy a megjelent pedagógusok jól érezték magukat ezen a nagyszabású POK-programon és jövőre sokakkal újra találkozhatunk, megbeszélhetjük az elért eredményeket, együtt kereshetjük a válaszokat az új szakmai kihívásokra. Köszönjük a szaktanácsadóink értékes előadásait, közreműködésüket a programok megszervezésében, eredményes lebonyolításában IMG_7498 másolata.JPG

 


Lezajlott az Országos Szakmai Tanévnyitó Konferenciasorozat

Minden vármegyében és a fővárosban is lezajlott a 2023/2024. tanévi tanévnyitó rendezvénysorozat, országosan 4000 résztvevővel.

Az alkalmakon bemutatott prezentációk itt érhetők el.


Tanulmányi és művészeti versenyek díjazottjainak köszöntése

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ ünnepélyes keretek között ismét megrendezte az általa meghirdetett megyei és POK illetékességi területre meghirdetett versenyek díjátadóit.

A 2022/2023. tanévben összesen 13 tanulmányi és művészeti verseny zajlott le a terveknek megfelelően, melyekre összesen 3750 tanuló jelentkezett, és a megyei, illetve döntő fordulókon 870 tanuló vett részt, akik közül 38 intézményből 191 tanuló ért el első, második, illetve harmadik helyezést.

A délelőtti díjátadó ünnepség résztvevőitUrbán Ferenc Ábel, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta a tehetséggondozás kiemelt fontosságát, és külön megköszönte a tehetségeket támogató pedagógusok áldozatos munkáját és szülők támogatását, hiszen a tehetség csak egy adottság, aminek felismerése és fejlesztése nélkül az esetek többségében nem valósulhat meg kiemelkedő eredmény vagy teljesítmény.

Mindkét alkalommal megtelt a szolnoki Vármegyeháza Díszterme a meghívott helyezettekkel és felkészítő tanáraikkal, akiknek a délelőtt folyamán a kisújszállási Nagykun Baptista Oktatási Központ Kossuth Lajos Általános Iskolája duettje, Ozsváth Petra és Ratkai Rita, valamint a Területi társaséneklési verseny kiemelt arany minősítésű kamarakórusai közül a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Csalogány kamarakórusa, és a „Tiszán innen, Dunán túl" népdaléneklési minősítő verseny kiemelt arany minősítésű versenyzői (Pataki Ákos és Bolgovics Sára), továbbá a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében Magda Márton és Magda Gábor gitárduója adott színvonalas műsort.

A díjakat Urbán Ferenc Ábel, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese és Szabó Róza, a Szolnoki POK főosztályvezetője adta át a diákoknak.

Díjátadó Szolnokon 2023.05.31 (3).jpg
Díjátadó Szolnokon 2023.05.31.JPG
A délutáni ünnepségen megjelent Kalmár Andrea, a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgatója. Meghívott vendégként vibrafonon előadott zenei produkcióval emelte a rendezvény fényét Major Balázs, a Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanítványa, népdalcsokrot adott elő a „Tiszán innen, Dunán túl" népdaléneklési verseny megyei fordulóján kiemelt arany minősítést szerzett két szólóénekes, a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ - Bethlen Gábor Általános Iskolája tanulója, Mester Zselyke és a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, Bolgovics Sára. Továbbá felléptek a Területi társaséneklési versenyen kiemelt arany minősítést kapott Földi Hanna - Nagy Petra duett és a Csalogány Kamarakórus, valamennyien a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
Az ünnepségeken elismerő oklevelek is átadására is sor került. A 2022/23-as tanév során kiemelkedő teljesítményt ért el Galsi Szonja, a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium tanulója és Kecskés Redmond, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanulója, akik a Szolnoki POK által szervezett versenyek során két-két versenyen egy első és egy második helyet is szereztek. A legeredményesebb felkészítő tanárok között köszöntöttük Drávucz Anitát, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium tanárát és Póczné Szemán Esztert, a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium tanárát, akiknek tanulói közül két tantárgyi versenyen négyen is kiemelkedő helyezést értek el, továbbá Tóthné Páncsics Edinát, a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium pedagógusát, akinek öt tanulója is helyezett lett a Szenti Ernő rajzversenyen. Díjátadó Szolnokon 2023.05.31.(2).JPG

Köszönjük a diákok nagy számú részvételét versenyeinken, továbbá a felkészítők áldozatos és kitartó tehetséggondozó munkáját.


Sok érdeklődőt vonzottak a Tavaszi Pedagógiai Napok programjai

Tavaszi Pedagógiai Napok kép (1).jpg A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 2023. április 17. és 28. között rendezte meg a hagyományos Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatát. A programkínálatban ezúttal a környezeti neveléssel és a fenntarthatóság témakörével kapcsolatos programok, rendezvények kaptak kitüntetett figyelmet. A megvalósult programok között számos jó példa volt arra, hogy az óvodák és iskolák hogyan alakítják, erősítik a gyermekek, a tanulók környezettudatos szemléletét, hogyan segítik őket a környezettudatos életmód kialakításában. A programszervező intézmények előadások, bemutató foglalkozások, műhelymunkák, és egyéb megvalósítható tevékenységek gazdag tárházát kínálták, melyek közül több program kapcsolódott a Fenntarthatósági Témahét rendezvényeihez, eseményeihez is.
A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ felkérésére Lajtmann Csaba, az Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke tartott előadást „Mozdulj a klímáért! - élményalapú kampány a fenntarthatóságért" címmel, mely rendkívül inspiráló és ötletadó előadás volt a környezetvédelem érdekében végezhető iskolai és óvodai kampányokról, tevékenységekről. Mozdulj a klímáért 2.jpg

A megújult természettudomány tantárgy tankönyveiről tartott előadást Kiss Gábor László, az Oktatási Hivatal Tankönyvfejlesztési Osztályának vezetője, aki bemutatta a 2020-as NAT-hoz illeszkedő tankönyvfejlesztések eredményeit, tapasztalatait. Az előadás kitért a komplex természettudományos papír és digitális taneszközök, albumok, tankönyvek, illetve a nemrég elkészült komplex fenntarthatósági okosgyűjtemény innovációira is.

Az egészséges életmódról, az egészéges táplálkozásra nevelésről, valamint a környezetünk megóvásához kapcsolódó szokások kialakításáról beszélt előadásában Stiller Tamás séf, az Ovikert Program ötletgazdája. Az előadó hangsúlyozta, hogy az Ovikert Program hatására a gyerekek a maguk által felnevelt zöldségeket megkedvelik, és örömmel elfogyasztják.

A programsorozat részeként számos környezeti neveléssel és fenntarthatósággal kapcsolatos szaktanácsadói és bázisintézményi program is megvalósult.

Kulinné Kupai Márta szaktanácsadó, aki „A Fenntarthatósági Témahét legaktívabb tanáraként" az elmúlt Témaheteken nyújtott támogató munkája elismeréseként Zöld Tündér díj kitüntetésben részesült, saját intézményében szervezett szakmai előadásokat a fenntarthatóság pedagógiája, illetve a környezeti nevelés témakörében, melynek keretében egy városi, lakótelepi környezetben működő iskolakert létrehozásának feltételeit, a komposztálás gyakorlatát mutatták be. Az érdeklődők természetfotó kiállítást is láthattak az iskola aulájában.

A Föld napja.jpg Bázisintézményeink ezúttal is sok látványos és tartalmas programot szerveztek, melyek többsége kapcsolódott a fenntarthatóság témaköréhez. A programokon résztvevők megismerhették a tanév folyamán megvalósított ÖKO iskolai és Zöld Óvodai programokat, kézműves és játékos, szabadtéri, iskolakerti, illetve kisállattartással kapcsolatos tevékenységeket. Láthattak jó példákat arra, hogy hogyan lehet az interaktív, online eszközöket és kooperációs tanulási technikákat alkalmazni a fenntarthatósággal és környezeti neveléssel kapcsolatos témák feldolgozásánál, akár angol nyelven is.
A Jászberényben szervezett Klíma konferencia bemutatásával az érdeklődők megismerhették a szakértői játék módszerének színvonalas gyakorlati megvalósítását, a gyógypedagógiai intézmények által szervezett programokon pedig a művészetterápiás, a kertterápiás lehetőségeket. Öröm volt látni, hogy az iskolakerttel kapcsolatos tevékenységeknek köszönhetően a gyerekek a jellemfejlődésükhöz szükséges alapvető magatartásformákat tanulnak, mint például a felelősségvállalás, az önzetlenség, vagy a kooperáció. Az alapfokú művészeti iskolák bázisintézményi jó gyakorlataikat mutatták be bemutató tanítás és konzultáció, hangverseny, illetve interaktív műhelymunka keretében.

Legnagyobb érdeklődés az Órás Ibolya szaktanácsadó által tartott, „Fenntarthatóságra nevelés lehetőségei az óvodában" című online előadás iránt volt, melyen 55 fő vett részt.

A Tavaszi Pedagógiai Napok keretében meghirdetett 68 program közül 64 valósult meg, mely programokon több mint 850 fő vett részt. Érdeklődés hiányában 3, míg technikai ok miatt 1 program maradt el. A programok többségét, 75%-át ezúttal is a bázisintézmények valósították meg. A programok 83 %-a jelenléti, míg 17 %-a online formában valósult meg. A programokkal való elégedettség az előző évekhez hasonlóan magas, az 5 fokú skálán értékelve 4,98 volt.

Köszönjük a felkért előadók, szaktanácsadók és a programok megvalósításában részt vállaló valamennyi pedagógus és intézmény munkáját.

 


Nagy látogatottság mellett zajlottak az Ősz Pedagógiai Napok rendezvényei

őszi faág.jpg

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ az Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatot 2022. október 17. – október 21. között rendezte meg.

A szakmai programok összeállításánál az volt a célunk, hogy segítsük a pedagógusokat a tanulási motivációt fejlesztő oktatási módszerek megválasztásában, legfőképpen a készségek és képességek kibontakoztatása, valamint az egyéni hátrányok csökkentése terén.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ felkérésére Péterfi Rita, az Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum vezetője „Az olvasás mint össztantárgyi feladat - a hazai és nemzetközi tapasztalatok tükrében” címmel tartott tartalmas, informatív előadást. Jó gyakorlatokon keresztül mutatta be, hogy a nem kifejezetten olvasás- vagy irodalomtanításra specializálódott szakemberek mit tehetnek azért, hogy kicsiknek és nagyoknak élménnyé váljon az olvasás.

Pethő Judit, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Felvételi Főosztályának vezetője nagy érdeklődés mellett tartott előadást a felsőoktatási felvételi változásairól, az új pontszámítási és egyéb szabályokról.

Ohnsorge Éva az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársa a véradás társadalmi elfogadottságának megbecsülése, a véradási hajlandóság növelése érdekében, online tájékoztató előadás keretében hívta fel a résztvevő pedagógusok és végzős diákok figyelmét, a véradás egyéni és közösségi felelősségvállalásának fontosságára. Előadásában hangsúlyozta, hogy a véradásra, mint az önzetlen segítségnyújtás magától értetődő, természetes módjára kell tekinteni.

A megújult tankönyvekről tartottak előadásokat az Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztályának munkatársai, akik bemutatták a 2020-as NAT-hoz illeszkedő tankönyvfejlesztések eredményeit, tapasztalataikat, segítséget nyújtva ezáltal a pedagógusok mindennapi munkájának megtervezéséhez. Az előadások során megismerhettük az átdolgozott tankönyvek főbb jellemzőit és alkalmazhatóságukat a gyakorlatban. A tankönyvek a tananyagcsökkentés, illetve a tananyagok átstrukturálódása mellett, szemléletükben és egyes helyeken követelményeikben is megújultak. A felszabaduló időkeretek további lehetőséget adnak a pedagógusoknak a kompetenciafejlesztésre, a felzárkóztatásra, valamint a tehetséggondozásra.

A résztvevők megismerhették a Nemzeti Köznevelési Portál multimédiás tananyagait, a kifejezetten alsó tagozatos tanulóknak szóló okos gyűjteményeket, videókat, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók számára készített okoskönyveket, kisfilmeket és animációkat.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ felkérésére a szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola is csatlakozott az Őszi Pedagógiai Napok programjaihoz. Az iskola a Matematikai Tudásközpontjának munkáját mutatta be az általános iskolai matematikai tehetséggondozással foglalkozó pedagógusok számára.

A szakmai előadások mellett, számos bázisintézményi és szaktanácsadói jó gyakorlat megosztására, illetve szakmai-pedagógiai innováció bemutatására is sor került.

Báb_csoportbáb.jpg

Legsikeresebbek az óvodai előadások és bemutató foglalkozások voltak. A legnagyobb érdeklődés ezúttal a Szolnok Városi Óvodák online előadásai iránt volt: „A báb, a csoportbáb motivációs hatása a mindennapi óvodai élet gyakorlatára” című előadáson 52 fő, míg a "Játék és motiváció egymásra hatása - Válogatás a Szolnok Városi Óvodák projektjeiből” című előadáson 49 fő vett részt.

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében meghirdetett 67 program közül 60 valósult meg. Érdeklődés hiányában 4, míg betegség, illetve technikai ok miatt 3 bázisintézményi program maradt el. A programok 63%-a jelenléti, míg 37%-a online formában valósult meg.  A programokon összesen 885 fő vett részt. Nagyobb érdeklődés az online programok iránt volt, ahol az átlagos részvétel 19 fő, míg a jelenléti programokon 12 fő volt.  A programokkal való elégedettség az 5 fokú skálán 4,93 volt.

Köszönjük valamennyi előadónak és programszervező intézménynek, hogy hozzájárultak a rendezvénysorozat sikeres megvalósításához.


Szolnokon, a Megyeháza Dísztermében mintegy 160 fő részvételével zajlott a 2022/2023. tanév Szakmai Tanévnyitó Értekezlete. A Belügyminisztérium, az Oktatási Hivatal, a Klebelsberg Központ és a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ képviselői beszámoltak az előző tanév eredményeiről, valamint a következő tanévben várható változásokról, fejlesztésekről, feladatokról.

Tanévnyitó konferencia.JPG

Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja 2022. augusztus 25-én tanévnyitó konferenciát szervezett, melyre az illetékességi területéhez tartozó köznevelési intézmények vezetőit hívta meg.

A rendezvényt a Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak színvonalas műsorszámai nyitották meg, ezután Szabó Róza, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője köszöntötte az egybegyűlteket.

A Belügyminisztérium képviseletében Pálfi Erika, a Köznevelési Helyettes Államtitkárság Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztályának főosztályvezetője tartott előadást „Tanévnyitó 2022/2023. tanév" címmel. Előadásában kitért az előző tanév tapasztalataira, eredményeire, a szabályozási és a tartalmi területeken történő változásokra, a várható fejlesztésekre és a tervezett uniós programokra, a veszélyhelyzet nevelést-oktatást érintő hatásaira.

Ezt követően Sipos Imre, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese „A 2022/2023-as tanév főbb feladatai az Oktatási Hivatal koordinálásban" címmel tartott előadást. Előadásában beszámolt a középfokú felvételi eljárás és az érettségi vizsgák tapasztalatairól, eredményeiről, a pedagógusminősítésbe bekerültekről és a tanfelügyeleti folyamatokról. Bemutatta a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának az elmúlt négy tanévre vetített alakulását. Felhívta a figyelmet az országos mérési rendszer megújulására. Ismertette a tanévkezdéshez kapcsolódó teendőket a köznevelés információs rendszerében, a tartalom- és tankönyvfejlesztés eredményeit, a Nemzeti Köznevelési Portál okostartalmait, valamint a köznevelést érintő egyéb fejlesztéseket és projekteket.

A rövid szünet után Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató tartotta meg a „Szakmai Tanévnyitó 2022 - A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatai, fejlesztései" című előadását. Előadásában kitért az új tanév legfontosabb fenntartói feladataira, a tervezett intézkedésekre, az antiszegregációs munkacsoportok működésére, a Klebelsberg Központ kiemelt projektjeire. Beszámolt a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program eredményeiről, kiemelte a KRÉTA rendszer használatának előnyeit és ismertette a Lázár Ervin Program 2021/2022. tanévi megvalósítását.

Az értekezlet záróelőadásában Szabó Róza főosztályvezető mutatta be a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 2022/2023-as tanévre tervezett pedagógiai-szakmai szolgáltatásait, programjait. Felhívta a figyelmet a közeljövőben megjelenő új akkreditált képzésekre és az ún. rövid képzések igénylésének lehetőségére. Ismertette a POK illetékességi területhez tartozó, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányszámait, valamint a hazai és nemzetközi mérésekkel kapcsolatos adatokat. Beszámolt az egyéni munkarend engedélyezésével, a tankötelezettség teljesítésével, valamint a minősítés és a tanfelügyelet koordinálásával kapcsolatos feladatok teljesítéséről, azok tapasztalatairól.

Az értekezleten elhangzott szakmai előadások átfogó képet adtak a köznevelési rendszer fejlesztési irányairól és az új tanévet érintő feladatokról.

Nyomtatás
következő oldal »