Hírek, aktualitások

következő oldal »

Őszi Pedagógiai Napok programjai – 2019. október 14-22.

Fókuszban a fenntarthatóságra nevelés, az Ökoiskolák és Zöld Óvodák, valamint a pedagógiai módszertár gazdagítását elősegítő programok.

A programok a következő linkekre kattintva tekinthetők meg:
Őszi Pedagógiai Napok 2019

Az Őszi Pedagógiai Napok programjaira az alábbi linkre kattintva jelentkezhet.
A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Egy e-mail címmel csak egyszer regisztrálhat, de több programra is jelentkezhet.


Regisztráció>>

 

Az Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatához kapcsolódó bázisintézményi program:

A vörösiszap katasztrófa mentési, mentesítési és újjáépítési feladatai

Helyszín: Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, 2700 Cegléd, Rákóczi út 46.

Időpont: 2019. 10. 09. 14:30-16:00

Munkaforma: előadás és konzultáció

Előadó: Dr. Muhoray Árpád egyetemi docens, Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok

A bázisintézményi programra itt tudnak regisztrálni.


 

TANÉVNYITÓ KONFERENCIA - SZOLNOK
2019/2020. tanév

Az Oktatási Hivatal a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén működő köznevelési intézmények vezetői számára szakmai tanévnyitó konferenciát szervez, amelyen az oktatásirányítás és háttérintézményeinek képviselői ismertetik a 2019/2020-es tanév változásait és fejlesztéseit.

Időpont: 2019. augusztus 28. szerda 10:00 óra

Helyszín: Debreceni Egyetem Szolnok Campus 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

Program >>

Regisztráció >>


Sikerrel zárultak a 2019. évi Tavaszi Pedagógiai Napok

A Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozata ezúttal is remek alkalom volt minden pedagógus számára, hogy mentálisan és módszertani tudásában felfrissüljön, megismerjen új nevelési-oktatási gyakorlatokat, példaértékű szakmai innovációkat.

A 2019. április 8–17. között megrendezett Tavaszi Pedagógiai Napok fókuszába ezúttal az egészséges életmódra nevelés, valamint a pedagógiai módszertár gazdagítása került. A rendezvénysorozat keretében számos program mutatott be jó gyakorlatokat, projekteket az óvodai és iskolai egészségfejlesztés és egészségnevelés témaköréből.

A programok szervezésébe bekapcsolódtak a bázisintézmények pedagógusain és a szaktanácsadókon kívül a fenntartók által javasolt intézmények, a Nemzeti Pedagógus Kar Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozatának szakemberei, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Pénziránytű Alapítvány munkatársai is.

A rendezvénysorozat 93 programja 61 különböző helyszínen valósult meg. A programokon 1290 pedagógus vett részt. A résztvevők elégedettsége rendkívül magas, ötfokú skálán értékelve 4,97 volt.

A megvalósult programok közül 62 program jó gyakorlat bemutatása, 15 pedig valamilyen szakmai-pedagógiai innováció volt. A rendezvénysorozat keretében számos bemutatóórára és -foglalkozásra, illetve azt követő konzultációra (55 alkalom), valamint 24 előadásra és 12 műhelymunkára került sor.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett különböző szakmai előadások és prevenciós fórumok iránt nagy volt az érdeklődés. Nagy sikert aratott az Egy Csepp Figyelem Alapítvány „Belevalók" elnevezésű interaktív oktatási programja, mely a cukorbetegség kialakulására, tüneteire és kezelésére hívta fel a pedagógusok figyelmét.

Sikeres volt a „Más szemmel – támogatás a mindennapokra" című szakmai nap is, mely jól használható információkat adott a Határtalanul! program változásairól, új irányelveket fogalmazott meg a tehetségek kibontakoztatásával kapcsolatban, valamint alternatív módszerekkel szolgált az iskolai agresszió és konfliktus kezeléséhez.

A rendezvénysorozat keretében megismerhettük a Pénziránytű Alapítvány Számoljunk a befektetésekkel című kiadványát, mely gyakorlatias, matematikai példákkal mutatja be a pénzügyi befektetések alapismereteit. A Nemzeti Pedagógus Kar Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozata által szervezett bemutatóórán bemutatták, hogyan lehet a falmászás technikai elemeit alkalmazni a gyógytestnevelés-órán, valamint hogy hogyan segítheti a gyógytestnevelők munkáját egy praxisközösség.

Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye déli részének intézményei ezúttal is gazdag programkínálattal mutatkoztak be.

Sikeres volt a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda „A mese hatása a gyermekek egészséges fejlődésére" című bemutatófoglalkozása, csakúgy mint a Szolnoki Műszaki SZC Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma által tartott „Természettudományos kísérletek és azonnali visszajelző rendszerek" című interaktív bemutató. A „Kreatív közösségi iskolák létrehozása élménypedagógiai és projektmódszerekkel" projekt keretében mutatta be szépszámú, más intézményből érkező érdeklődő előtt a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a „Forog velem a világ!" című modulfoglalkozását. Hasonlóan nagy érdeklődés kísérte a pilisi Gubányi Károly Általános Iskola „Sakk-matt-ot adunk!" és „Én a robot..." című bemutatófoglalkozásait, csakúgy mint a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium „LEGO StoryStarter – történetmesélés digitális eszközökkel" című előadását. A Gyáli Ady Endre Általános Iskola IKT-val támogatott fejlesztő foglalkozást mutatott be, ahol a szövegfeldolgozást követő gyakorlóórán egyszerre voltak jelen a hagyományos fejlesztő pedagógiai eszközök, játékok és az IKT eszközökkel támogatott feladatmegoldások.

Az alapfokú művészeti iskolák szakmai, módszertani programjai iránt is nagy volt az érdeklődés. A Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában „Zenei egészségünk – Kovács-módszer a gyakorlatban" címmel hallhattunk előadást, míg a Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskolában az „IKT eszközökkel elérhető alkalmazások szolfézsórán" címmel láthattunk színvonalas bemutatófoglalkozást.

A pedagógusok visszajelzései alapján megállapítható, hogy a Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozata az idén is sikeres volt, a bemutatott nevelési és oktatási módszerek újszerűek voltak.

A legnagyobb sikernek azt tekintjük, hogy a visszajelzések alapján a pedagógusok szívesen vesznek részt a későbbiekben is hasonló rendezvényeken.

A programok összeállításában és megvalósításában részt vállaló valamennyi pedagógus és szakember munkáját ezúton is köszönjük.


Utolsó lehetőség! Májusig még indulnak a tréningjellegű pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 tavaszán is lehetőség nyílik A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A 30 órás képzés egy 10 órás távoktatásban feldolgozható „e-learning" tananyagból és 20 kontaktórából áll. A képzést gyakorlatias jellege miatt ajánljuk minden kollégának, akit érdekel a téma, hiszen mindennapi munkánk során folyamatosan segíthetjük a ránk bízott tanulókat abban, hogy a köznevelésben ne csak ismereteket sajátítsanak el, hanem személyiségük fejlődésén keresztül kibontakoztathassák képességeiket, és megtalálják azt a hivatást, amely számukra örömet, biztonságos egzisztenciát és a társadalomban betöltött hasznos szerepet jelenthet majd. Különösen ajánljuk az osztályfőnököknek, esélyegyenlőséggel, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó vagy felzárkóztató programokban tevékenykedő pedagógusoknak.

További információk: EFOP3213@oh.gov.hu

Nyomtatás
következő oldal »