Hírek, aktualitások

következő oldal »

Aktuális híreink

Tájékoztató nap az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésével kapcsolatban – 2018. május 31. 14.00-16.00

A tájékoztató nap részletes programja a következő linkre kattintva tölthető le: Meghívó (pdf file)

A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztráció >>

 


 

Sikerrel zárultak a 2018. évi Tavaszi Pedagógiai Napok

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 2018. április 16–27. között szervezte meg a Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatot, melynek megvalósításában a szaktanácsadók és a bázisintézmények mellett – a  tankerületek szakmai ajánlásával – több olyan intézmény is részt vett, melyek példaértékű jó gyakorlatokkal, szakmai innovációkkal rendelkeznek, és vállalták, hogy a rendezvénysorozat keretében megosztják azokat másokkal is.

2018 tavaszán a pedagógiai napok fókuszába a pedagógiai módszertani felkészültség, a tanulók személyiségének fejlesztése, a szakmai fejlődésben való elkötelezettség és a tanulás támogatásának különböző stratégiái, módszerei kerültek. A rendezvénysorozat 96 programja 59 különböző helyszínen valósult meg. A programokon több mint 1700 pedagógus vett részt.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett rendezvények iránt nagy volt az érdeklődés, több mint 700 fő vett részt különböző szakmai előadásokon, prevenciós fórumokon és szakmai napokon. Nagy sikert aratott a „Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására” című előadás, mely nagyon jól használható magyarázatokkal és módszerekkel szolgált az iskolások tanulási-magatartási zavarainak korrekciójára, illetve óvodás korú gyermekek esetében a prevencióra.

A résztvevők előadást hallhattak továbbá Diákjogok és kötelességek;Népmesekincstár a nevelés-oktatás  szolgálatában;valamint Az iskolai és online bántalmazás megelőzése – Bemutatkozik az ENABLE program címmel. Szakmai előadás keretében ismerkedhettek az érdeklődők az eTwinning programmal, mely az Európa különböző országaiban található partneriskolák közös projektjeinek indítását, együttműködését segíti – különös tekintettel az Erasmus+ pályázatokra. Az előadás kitért az internet és az IKT eszközök használatára, valamint néhány hasznos web 2.0-s alkalmazásra is. Ezek a programok nemcsak az eTwinning használatában, de a mindennapos iskolai munkában is jól hasznosíthatók.

Az általános és középiskolai bázisintézményi jó gyakorlatok bemutatására ezúttal három szakmai napon került sor, melyen 10 általános iskolai és 6 középiskolai feladatot ellátó bázisintézmény mutatkozott be. A résztvevők az elhangzó előadások során megismerhették a bázisintézmények helyi módszertani jó gyakorlatait, majd lehetőségük nyílt a World Café tudásmegosztó fórumon gondolataik, személyes tapasztalataik megfogalmazására, és választ kaphattak felmerült kérdéseikre.

 

 

Az intézmények által szervezett programokon – bemutató foglalkozásokon, előadásokon és műhelymunkákon – közel 1000 pedagógus vett részt. A leglátogatottabb rendezvényeket az óvodák, illetve általános iskolák szervezték. Ilyen volt például a Szolnok Városi Óvodák által szervezett A kora gyermekkorban szervezett játékos, idegen nyelvvel való ismerkedés kérdései. „Ich bin Hans Hase!” – Deutsch mit Hans Hase című szakmai előadás vagy a Jászberény Város Óvodai Intézménye által megtartott Nevelési eredményvizsgálat című műhelymunka.

Új pedagógiai módszereket és gyakorlatokat, valamint az IKT eszközök használatával kapcsolatos tudnivalókat ismertettek az általános iskolában tanító pedagógusoknak szervezett bemutatóórákon és foglalkozásokon. Néhány az említett programok közül: Robotfesztivál – interaktív játszóház, monori Nemzetőr Általános Iskola; Élmény a tanulás, avagy az angol nyelvi oktatás támogatása táblagépekkel okostanteremben – bemutatóóra és konzultáció, Gyáli Ady Endre Általános Iskola, Komplex művészeti óra angol nyelven az 1. osztályban – bemutatóóra, szolnoki Kassai Úti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola; Tantermen kívüli oktatás megvalósulása angol nyelvi órán 6. évfolyamon – bemutatóóra, Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Alkoss 3D-ben! – bemutatóóra, Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Az alapfokú művészeti iskolák versenyszervezési jó gyakorlataikat mutatták be, valamint hangszeres tanítási órákat tartottak az érdeklődőknek.

A középiskolák számos egyedi témakörben szerveztek programokat a neolatin nyelvek oktatásáról tartott előadástól kezdve a BIOCAMP diákcsereprogram ismertetőjén, valamint a demokráciáról és jogállamiságról szóló foglalkozáson át a – gazdaság témakörben – megtartott Tanulást, kommunikációt segítő feladatok használatáról a nyelvi órán című műhelymunkáig.

A visszajelzések és elégedettségmérések alapján a programok a gyakorlatban hasznosítható tudást adtak, a bemutatott nevelési és oktatási módszerek újszerűek voltak, és a pedagógusok szívesen vennének részt a későbbiekben is hasonló rendezvényeken.

Köszönjük a közreműködő pedagógusok és intézmények munkáját.

 

Nyomtatás
következő oldal »