Hírek, aktualitások

következő oldal »

Tanévelőkészítő Szakmai Napok – Szolnok, 2021. augusztus 24 – 26.

Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja 2021. augusztus 24-26. között Tanévelőkészítő Szakmai Napokat szervezett az illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógusai számára.

A rendezvénysorozat keretében 2021. augusztus 24. és 25-én a „NAT-tól a tankönyvekig – az új érettségi követelmények tükrében” címmel online szakmai előadássorozat keretében az érettségi tantárgyakkal kapcsolatos tartalmi változásokról, fejlesztésekről kaptak tájékoztatást a középiskolák pedagógusai. Az online előadásokat a szakterületek elismert szakemberei, tankönyvszerzők, gyakorló középiskolai tanárok és az EMMI munkatársai tartották.

2021. augusztus 26-án a szaktanácsadói munkaközösségek szervezésében kerültek megrendezésre a Tanévelőkészítő Szakmai Értekezletek. A szakmai programok, előadások és műhelymunkák iránt nagy volt az érdeklődés.

Hogyan tanítsunk nyelvtant.jpg Lemorzsolódó, lemorzsolódással .jpg

A háromnapos rendezvénysorozat programjain összesen 779 fő vett részt, melyből 358 fő az online előadásokba kapcsolódott be. A szakmai értekezleteken tartalmas, személyes tapasztalatokra épülő, gondolatébresztő, szakmailag jól átgondolt előadásokat hallhattunk, sok gyakorlati példával.

A programok többsége - 41 program - jelenléti formában, hét helyszínen került megrendezésre, míg két szakmai előadás online, egy előadáson pedig jelenléti és online módon is megvalósult. A szakmai napok kiváló alkalmat biztosítottak arra, hogy a pedagógusok ráhangolódjanak a tanévkezdésre, szakmai-módszertani tudásukat felfrissítve kezdjék meg a tanévet.

A pedagógusok visszajelzései alapján megállapítható, hogy rendezvénysorozattal kapcsolatban az elégedettség magas, az ötfokú skálán értékelve: 4,7 volt. A résztvevők szerint a programot tartó előadók felkészültsége, szaktudása megfelelő, kommunikációjuk nyílt és hiteles volt, ezt igazolják a pozitív visszajelzések és az eredményességi mutatók is.

Köszönjük a felkért előadók, szaktanácsadók és a programok megvalósításában részt vállaló pedagógusok és támogató szakemberek munkáját.

 


Szakmai Tanévnyitó Konferencia – Szolnok, 2021. augusztus 27.

Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja 2021. augusztus 27-én tanévnyitó konferenciát szervezett, amelynek keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ képviselői tájékoztatták a résztvevőket a 2021/2022. tanévet érintő feladatokról, várható szakmai változásokról.

A Debreceni Egyetem Szolnok Campusán megtartott rendezvényen a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területéhez tartozó köznevelési intézmények vezetői vettek részt.

A rendezvényt a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és a Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak színvonalas műsorszámai nyitották meg. Ezután Szabó Róza, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője köszöntötte az egybegyűlteket.

Az EMMI képviseletében Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár tartott előadást „Tanévnyitó 2021/2022. tanév" címmel. Előadásában kitért az előző tanév tapasztalataira, a digitális oktatás eredményeire, a szabályozási és a tartalmi területeken történő változásokra, a várható fejlesztésekre és a tervezett uniós programokra.

Ezt követően Sipos Imre, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese „A 2021/2022-es tanév főbb feladatai az Oktatási Hivatal koordinálásban" címmel tartott előadást. Előadásában felhívta a figyelmet az országos mérések új, elektronikus lebonyolítási módjára, valamint a tankötelezettséggel kapcsolatos eljárásrend törvényi változásaira. Ismertette a pedagógiai oktatási központok bevonásával tervezett köznevelési rendezvénysorozatokat, a tanévkezdéshez kapcsolódó teendőket a köznevelés információs rendszerében, a tartalom- és tankönyvfejlesztés eredményeit, a Nemzeti Köznevelési Portál okostartalmait, valamint a köznevelést érintő egyéb fejlesztéseket és projekteket.

A rövid szünet után Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató tartotta meg a „A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatai, fejlesztései" című előadását. Előadásában kitért az új tanév legfontosabb fenntartói feladataira, a tervezett intézkedésekre, az antiszegregációs munkacsoportok működésére, a Klebelsberg Központ kiemelt projektjeire. Felhívta a figyelmet a már évek óta működő Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program eredményeire, az online tanítás támogatására létrehozott Digitális Kollaborációs Tér lehetőségeire, kiemelte a KRÉTA rendszer használatának előnyeit, és ismertette a Lázár Ervin Program keretében a 2021/2022. tanévben ismét megvalósuló előadásokat.

A konferencia záróelőadásában Szabó Róza főosztályvezető mutatta be a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 2021/2022-es tanévre tervezett pedagógiai-szakmai szolgáltatásait, programjait, az egyéni munkarend engedélyezésével, a tankötelezettség teljesítésével, valamint a minősítés és a tanfelügyelet koordinálásával kapcsolatos feladatokat.

A konferencián elhangzott szakmai előadások átfogó képet adtak a köznevelési rendszer fejlesztési irányairól és az új tanévet érintő feladatokról.

Nyomtatás
következő oldal »