Hírek, aktualitások

következő oldal »

Pályázati felhívás

Pályázat vezető szaktanácsadói feladatok ellátására.

Részletes tájékoztató >>


Sikerrel zárultak a 2018. évi Őszi Pedagógiai Napok


A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 2018. október 15-26. között szervezte meg az Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatot, melynek fókuszában ezúttal a digitális eszközök alkalmazási lehetőségei és a korszerű tankönyv- és taneszközhasználat állt.

A programok megvalósításában a szaktanácsadók és a bázisintézmények mellett a tankerületek ajánlásával több olyan intézmény is részt vett, mely példaértékű jó gyakorlattal rendelkezik, és vállalta, hogy azt másokkal is megosztja.


A rendezvénysorozat 47 programja 36 különböző helyszínen valósult meg. A programokon több mint 700 pedagógus vett részt. A résztvevők elégedettsége rendkívül magas, ötfokú skálán értékelve 4,93 volt. A megvalósult programok közül 26 jó gyakorlat bemutatása, 8 pedig valamilyen szakmai-pedagógiai innováció volt. A rendezvénysorozat keretében számos bemutató óra és foglalkozás, illetve azt követő konzultáció (27 alkalom), valamint műhelymunka (10 alkalom) valósult meg.A programok több mint 70 százalékát a Szolnoki POK illetékességi területén működő bázisintézmények szervezték, míg 22 program esetében a megszervezésben, illetve a megvalósításban szaktanácsadók is közreműködtek. A beszámolók alapján a programok elsősorban a pedagógusok módszertani felkészültségének fejlesztését, valamint a tanulás és tanítás támogatását célozták meg.

 


Az Őszi Pedagógiai Napok keretében a Szolnoki POK meghívására tartottak előadást és azt követően három műhelymunkát az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési Igazgatósága Tananyagfejlesztő Központjának munkatársai az újgenerációs magyar nyelv és irodalom, valamint környezetismeret tankönyvekkel kapcsolatban. A normál és SNI tankönyvek bemutatásával hangsúlyozni kívánták a tankönyvek tananyagának taníthatóságát/tanulhatóságát, a kompetenciafejlesztést és az élményszerű tanórák tartásának lehetőségeit.

 

A Szolnoki POK a bázisintézményi jó gyakorlatok bemutatására ezúttal három szakmai napot szervezett, amelyeken 5 óvodai, 2 egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, valamint 3 alapfokú művészeti iskolai (zeneiskolai) feladatot ellátó bázisintézmény mutatkozott be. A résztvevők az elhangzó előadások során megismerhették a bázisintézmények helyi jó gyakorlatait, majd azt követően, a World Café tudásmegosztó fórumon lehetőségük nyílt gondolataik és személyes tapasztalataik megosztására, felmerült kérdéseik megválaszolására.

 

Különösen nagy volt az érdeklődés az Óvodai Szakmai Nap iránt, ahol a bázisintézmények képviselőinek prezentációin kívül még egy szakmai előadás is elhangzott. Az EMMI Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkársága Köznevelési Stratégiai Főosztálya részéről Lizanecz Edina kisgyermekkori-óvodai szakreferens tartott előadást az óvodai nevelés országos alapprogramjának módosításáról.

Az intézmények által szervezett helyi programokon – bemutató foglalkozásokon, előadásokon és műhelymunkákon – több mint 400pedagógus vett részt. A leglátogatottabb rendezvényeket az óvodák, illetve általános iskolák szervezték. Ilyen program volt például a Jászberény Város Óvodai Intézménye által megtartott, Bábjáték ötlettár, módszertani frissítés című műhelymunka, a Madarász Imre Egyesített Óvoda által szervezett, digitális anyaggyűjtéssel támogatott, Komposztünnep című bemutató foglalkozás és konzultáció, valamint a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett, Megérkeztem, itt vagyok! című, az óvoda–iskola átmenetet digitális eszközökkel támogató bemutató óra és konzultáció. Sikeres program volt a szolnoki Kassai Úti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában megtartott angol módszertani workshop is, melynek keretében az érdeklődők megismerhették az iskola jó gyakorlatait, élménypedagógiai módszereit, külföldi tapasztalatait.

A középiskolák egyéni, sajátos témák feldolgozásával mutatták be a digitális eszközök használatának lehetőségeit. Ilyen bemutató óra volt a szóbeli érettségire való felkészítés német nyelvből a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban, illetve a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban megszervezett Humor a történelemben – a történelem humora című bemutató óra. A Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája által szervezett bemutató órán az érdeklődők megismerhették a Moodle oktatási keretrendszer alkalmazási lehetőségeit a történelem- és az informatikaórákon, valamint az osztályfőnöki munkában. Médiatudatosságra nevelés címmel tartott középiskolai kollégiumi csoportfoglalkozást a Szolnok Városi Kollégium, melyen a médiával szemben szükséges kritikai beállítódás kialakítását és fejlesztését hangsúlyozták.

 

A visszajelzések és elégedettségmérések alapján megállapítható, hogy a programok és a bemutatott digitális oktatási módszerek a gyakorlatban jól hasznosítható tudást adtak. A visszajelzések szerint a pedagógusok a későbbiekben is szívesen részt vesznek hasonló rendezvényeken.

Köszönjük a közreműködő pedagógusok, intézmények munkáját.

 

 


Nyomtatás
következő oldal »