Hírek, aktualitások

következő oldal »

 

Összefoglaló a 2019. évi Őszi Pedagógiai Napokról

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 2019. október 14. és 22. között szervezte meg az Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatot, melynek fókuszába a fenntarthatóságra nevelést helyeztük.

A rendezvénysorozat keretében a fenntarthatósági neveléssel kapcsolatos intézményi feladatokat tartalomba ágyazottan, szemléletformáló és közösségi tevékenységekkel mutatták be az intézmények. Láthattunk ismeretátadó bemutató órákat, érzékenyítő jó gyakorlatokat, bemutató foglalkozásokat, műhelyeket és témanapokat is.

A fenntarthatóságra nevelés és az Ökoiskolák témakörében a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ általános és középiskolai pedagógusok számára két szakmai programot szervezett. Mindkét program helyszínét bázisintézmények biztosították. A szakmai programokon bemutatkozott a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium, mint Ökoiskola, valamint a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, mint Örökös Ökoiskola címmel rendelkező intézmények.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Természettudományi Szaktanácsadói Munkacsoportja szakmai tanulmányutat szervezett a Debreceni Agóra Tudományos Élményközpontba és a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjébe.

A rendezvénysorozathoz kapcsolódó sikeres bázisintézményi program volt, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium szervezésében, „A vörösiszap katasztrófa mentési, mentesítési és újjáépítési feladatai" című előadás, melyet dr. Muhoray Árpád, Közszolgálati Egyetem docense, nyugalmazott polgárvédelmi vezérőrnagy tartott. Az előadáson az érdeklődő pedagógusok mellett szép számban vettek részt diákok is.

Az intézmények által szervezett leglátogatottabb program volt a Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék Tagintézménye által bemutatott „Erdőkóstoló – Ugye segítesz megőrizni a féltett kincseimet?" című bemutató foglalkozás, valamint a Jászberény Város Óvodai Intézménye által megtartott előadás „Fenntarthatóságra nevelés az óvodában" címmel. Az ökológiai lábnyom szerepének megismertetése az óvodás korú gyermekekkel volt a célja „A mérték, érték az ökológiában – ökológiai szemléletformálás" címmel szervezett bemutató foglalkozásnak, melyet a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda szervezett a fenntarthatóság jegyében több más programmal együtt.

A szolnoki Kassai Úti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola „Angol óra zöldben" címmel angol módszertani workshopot mutatott be a fenntarthatóság jegyében. A jászberényi Szent István Sport Általános Iskola előadásaiból megismerhettük az intézmény ökoiskolai tevékenységét, valamint a "Zöld" háziversenyek szervezésének gyakorlatát. A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Újszilvási Általános Iskolája vendégelőadók meghívásával fenntarthatósági témanapot szervezett a környezetvédelem és az egészségmegőrzés kapcsolata témában.

Sok érdeklődőt vonzottak a nagykőrösi Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok számára tartott bemutató foglalkozásai, melyek során tanulásban akadályozott gyermekek csoportos TSMT sorfeladatokat, illetve állatasszisztált foglalkozást mutattak be.

A középiskolák egyéni, sajátos témák feldolgozásával mutatták be a digitális eszközök használatának lehetőségeit. A Szolnoki SZC Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a „Digitális kompetencia fejlesztése a tanteremben, mérési lehetőségek és kooperatív munkaformák tanórán és tanórán kívül" címmel tartott gyakorlatorientált bemutató órát. A Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája által szervezett bemutató órán az érdeklődők megismerhették a Robotika oktatásának bevezetését a szakgimnáziumi oktatásban, valamint egymásra épülő rendkívüli tanórák keretében az agresszió kezelés és zaklatás megelőzésének lehetőségeit. Kollégiumi nevelők és osztályfőnökök számára tartott előadást „Ember és környezet a fenntarthatóság szellemében" címmel a Szolnok Városi Kollégium, melyen keretében az intézmény Ökoiskolai tevékenységét hangsúlyozták.

A programok 80 százalékát a Szolnoki POK illetékességi területén működő bázisintézmények szervezték, a megszervezésben, illetve a megvalósításban szaktanácsadók is közreműködtek.

A beszámolók alapján a programok elsősorban a tanulás és tanítás támogatását, a tanulók személyiségének fejlesztését, a környezeti nevelés, a kommunikáció és szakmai együttműködés és problémamegoldás területét célozták meg.

A visszajelzések és elégedettségmérések alapján megállapítható, hogy a programok és a bemutatott oktatási módszerek a gyakorlatban jól hasznosítható tudást adtak, és a pedagógusok a későbbiekben is szívesen részt vennének hasonló rendezvényeken.

Köszönjük az Őszi Pedagógiai Napok programjainak megvalósításában közreműködő pedagógusok, szaktanácsadók és intézmények munkáját.

 

 


Tanévnyitó konferencia – Szolnok, 2019. augusztus 28.

Az Oktatási Hivatal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Klebelsberg Központ közreműködésével tanévnyitó konferenciát szervezett 2019. augusztus 28-én 10 órától a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területéhez tartozó köznevelési intézmények vezetői számára. A rendezvényen, amelyre a Debreceni Egyetem Szolnok Campus került sor, közel 250 intézményvezető és pedagógus vett részt. A konferencián elhangzott szakmai előadások átfogó képet adtak a köznevelési rendszer fejlesztési irányairól és az új tanévet érintő feladatokról.

A rendezvényt a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium tanulóinak színvonalas műsorszámával nyitották meg. Ezután Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere, majd Dr. Szabó Attila Péter, a Debreceni Egyetem Szolnok Campusának mb. campusigazgatója, valamint Szabó Róza, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője köszöntötte az egybegyűlteket.

Ezt követően az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkársága részéről „Tájékoztatás a köznevelési rendszer fejlesztéseiről" címmel Lebanov József főosztályvezető tartott előadást. Kitért többek között a köznevelési törvény tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos főbb módosításaira, az intézményvezetők és a pedagógusok foglalkoztatásával kapcsolatos változásokra, a tankönyvtámogatási rendszer átalakítására, a témahetekre, a célnyelvi tanulmányutak szervezési lehetőségeire, a Lázár Ervin és a Hangszercsere Programokra, valamint a köznevelést érintő egyéb szakmai-tartalmi és infrastrukturális fejlesztésekre.

Merklné Kálvin Mária, az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője „Az Oktatási Hivatal főbb feladatai a 2019/2020-as tanévben" címmel tartott előadást. Előadásában felhívta a figyelmet a KIR nyilvántartási rendszer új szabályozására, az Oktatási Hivatal egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos feladataira, a tanfelügyeleti és minősítési eljárások 2019. évi és tervezett 2020. évi létszámadatait. Ismertette az országos szaktanácsadói rendszert érintő új informatikai rendszer funkcióit, a tanulmányi versenyek szervezésében történt változásokat, a tervezett hazai és nemzetközi méréseket, valamint a köznevelést érintő egyéb fejlesztéseket és projekteket.

A konferencia szünet előtti előadásblokkját dr. Szantner Viktor, a Klebelsberg Központ kabinetvezetője zárta „A Klebelsberg Központ aktuális feladatai, fejlesztései, tervei" című előadásával. Előadásában bemutatta az új tanév legfontosabb fenntartói feladatait, a tervezett intézkedéseket, a folyamatban lévő és új fejlesztéseket. Felhívta a figyelmet a már évek óta működő Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program változásaira, és kiemelte a KRÉTA rendszer használatának előnyeit, és bemutatta a rendszer új moduljait is.

A rövid szünet után Marosi Katalin az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály osztályvezetője tartott tájékoztató előadást a fenntarthatósági pedagógus kompetenciával és az Ökoiskolai programmal kapcsolatban.

A konferencia záróelőadásában Szabó Róza főosztályvezető mutatta be a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 2019/20-es tanévre tervezett pedagógiai-szakmai feladatait, szolgáltatásait és programjait, külön kiemelve az Őszi és Tavaszi Pedagógiai Napok tervezett időpontjait és témáit.

 


Sikerrel zárultak a 2019. évi Tavaszi Pedagógiai Napok

A Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozata ezúttal is remek alkalom volt minden pedagógus számára, hogy mentálisan és módszertani tudásában felfrissüljön, megismerjen új nevelési-oktatási gyakorlatokat, példaértékű szakmai innovációkat.

A 2019. április 8–17. között megrendezett Tavaszi Pedagógiai Napok fókuszába ezúttal az egészséges életmódra nevelés, valamint a pedagógiai módszertár gazdagítása került. A rendezvénysorozat keretében számos program mutatott be jó gyakorlatokat, projekteket az óvodai és iskolai egészségfejlesztés és egészségnevelés témaköréből.

A programok szervezésébe bekapcsolódtak a bázisintézmények pedagógusain és a szaktanácsadókon kívül a fenntartók által javasolt intézmények, a Nemzeti Pedagógus Kar Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozatának szakemberei, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Pénziránytű Alapítvány munkatársai is.

A rendezvénysorozat 93 programja 61 különböző helyszínen valósult meg. A programokon 1290 pedagógus vett részt. A résztvevők elégedettsége rendkívül magas, ötfokú skálán értékelve 4,97 volt.

A megvalósult programok közül 62 program jó gyakorlat bemutatása, 15 pedig valamilyen szakmai-pedagógiai innováció volt. A rendezvénysorozat keretében számos bemutatóórára és -foglalkozásra, illetve azt követő konzultációra (55 alkalom), valamint 24 előadásra és 12 műhelymunkára került sor.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett különböző szakmai előadások és prevenciós fórumok iránt nagy volt az érdeklődés. Nagy sikert aratott az Egy Csepp Figyelem Alapítvány „Belevalók" elnevezésű interaktív oktatási programja, mely a cukorbetegség kialakulására, tüneteire és kezelésére hívta fel a pedagógusok figyelmét.

Sikeres volt a „Más szemmel – támogatás a mindennapokra" című szakmai nap is, mely jól használható információkat adott a Határtalanul! program változásairól, új irányelveket fogalmazott meg a tehetségek kibontakoztatásával kapcsolatban, valamint alternatív módszerekkel szolgált az iskolai agresszió és konfliktus kezeléséhez.

A rendezvénysorozat keretében megismerhettük a Pénziránytű Alapítvány Számoljunk a befektetésekkel című kiadványát, mely gyakorlatias, matematikai példákkal mutatja be a pénzügyi befektetések alapismereteit. A Nemzeti Pedagógus Kar Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozata által szervezett bemutatóórán bemutatták, hogyan lehet a falmászás technikai elemeit alkalmazni a gyógytestnevelés-órán, valamint hogy hogyan segítheti a gyógytestnevelők munkáját egy praxisközösség.

Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye déli részének intézményei ezúttal is gazdag programkínálattal mutatkoztak be.

Sikeres volt a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda „A mese hatása a gyermekek egészséges fejlődésére" című bemutatófoglalkozása, csakúgy mint a Szolnoki Műszaki SZC Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma által tartott „Természettudományos kísérletek és azonnali visszajelző rendszerek" című interaktív bemutató. A „Kreatív közösségi iskolák létrehozása élménypedagógiai és projektmódszerekkel" projekt keretében mutatta be szépszámú, más intézményből érkező érdeklődő előtt a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a „Forog velem a világ!" című modulfoglalkozását. Hasonlóan nagy érdeklődés kísérte a pilisi Gubányi Károly Általános Iskola „Sakk-matt-ot adunk!" és „Én a robot..." című bemutatófoglalkozásait, csakúgy mint a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium „LEGO StoryStarter – történetmesélés digitális eszközökkel" című előadását. A Gyáli Ady Endre Általános Iskola IKT-val támogatott fejlesztő foglalkozást mutatott be, ahol a szövegfeldolgozást követő gyakorlóórán egyszerre voltak jelen a hagyományos fejlesztő pedagógiai eszközök, játékok és az IKT eszközökkel támogatott feladatmegoldások.

Az alapfokú művészeti iskolák szakmai, módszertani programjai iránt is nagy volt az érdeklődés. A Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában „Zenei egészségünk – Kovács-módszer a gyakorlatban" címmel hallhattunk előadást, míg a Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskolában az „IKT eszközökkel elérhető alkalmazások szolfézsórán" címmel láthattunk színvonalas bemutatófoglalkozást.

A pedagógusok visszajelzései alapján megállapítható, hogy a Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozata az idén is sikeres volt, a bemutatott nevelési és oktatási módszerek újszerűek voltak.

A legnagyobb sikernek azt tekintjük, hogy a visszajelzések alapján a pedagógusok szívesen vesznek részt a későbbiekben is hasonló rendezvényeken.

A programok összeállításában és megvalósításában részt vállaló valamennyi pedagógus és szakember munkáját ezúton is köszönjük.


Utolsó lehetőség! Májusig még indulnak a tréningjellegű pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 tavaszán is lehetőség nyílik A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A 30 órás képzés egy 10 órás távoktatásban feldolgozható „e-learning" tananyagból és 20 kontaktórából áll. A képzést gyakorlatias jellege miatt ajánljuk minden kollégának, akit érdekel a téma, hiszen mindennapi munkánk során folyamatosan segíthetjük a ránk bízott tanulókat abban, hogy a köznevelésben ne csak ismereteket sajátítsanak el, hanem személyiségük fejlődésén keresztül kibontakoztathassák képességeiket, és megtalálják azt a hivatást, amely számukra örömet, biztonságos egzisztenciát és a társadalomban betöltött hasznos szerepet jelenthet majd. Különösen ajánljuk az osztályfőnököknek, esélyegyenlőséggel, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó vagy felzárkóztató programokban tevékenykedő pedagógusoknak.

További információk: EFOP3213@oh.gov.hu

Nyomtatás
következő oldal »