Hírek, aktualitások

következő oldal »

Sikerrel zajlottak az Őszi Pedagógiai Napok programjai

A Szolnoki POK 2023. október 16. és 27. között szervezte meg hagyományos Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatát. A rendezvénysorozat fókuszába ezúttal a tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztése az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében, valamint a pedagógiai módszertár gazdagítását támogató programok kerültek.

A Szolnoki POK által szervezett „Lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzése" szakmai napon az érdeklődők megismerhettek egy bázisintézményi jógyakorlatot, a Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium „Rugalmas tanulási utak" komplex programját, mely három, személyközpontú, alapkészségeket és kulcskompetenciákat fejlesztő, projektszemléleten alapuló képzési programot tartalmaz.

A szakmai napon a „Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése munkaközösség" részéről Krómi Zoltánné vezető szaktanácsadó és Török Katalin szaktanácsadó is megosztotta, a lemorzsolódással veszélyeztetett iskolákban, illetve az együttnevelés terén szerzett szakmai tapasztalatait. Az előadók az előadásukban hangsúlyozták a pedagógusok szerepét, felelősségét, a méltányosság és a szemléletváltás fontosságát.

A programok közel fele (44%-a) a lemorzsolódás csökkentése témakörhöz kapcsolódott. Ebben a témában a bázisintézmények is több szakmai programot szerveztek, például: Lemorzsolódás csökkentése a KLG-ben; Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) bemutatása; Személyre szabott tanulás és fejlesztés; Tanulástechnikai ABC - Akard Te is! Bízz magadban, menni fog! Céljaid legyenek!; Önismereti gyakorlatok és hatékony stresszkezelési stratégiák a kamaszkor küszöbén álló tinik számára; A játék, a játékosság, mint közösségépítő, lemorzsolódást csökkentő és tanulási képességeket fejlesztő erőforrás; Az óvodai nevelés preventív lehetőségei a korai iskolaelhagyás megelőzésének érdekében; Az óvodai lemorzsolódás veszélyeinek fejtegetése; stb.

A bázisintézményi és szaktanácsadói jógyakorlatok mellett bemutatásra kerültek a felsőoktatási felvételi változásai, a résztvevők előadást hallhattak az irodalomterápiás eszközök segítségével megvalósuló kompetenciafejlesztés lehetőségeiről is. Megismerhették az alsós magyar és a 8-12. évfolyamos állampolgári ismeretek tankönyvek kapcsán a 2020. évi NAT megvalósításának lehetőségeit.

A Richter TETT mesepályázat tájékoztatóján a természettudományok iránti szeretet került a fókuszba a kreativitáson, íráson keresztül. Megtudhattuk, hogy miért kiemelt jelentőségű a mese a gyermekek, tanulók számára. Hogyan formálja a mese a személyiségünket, kompetenciáinkat, értékrendünket és a másokhoz való viszonyulásunkat? Milyen mintát mutat a mese az alapvető értékekről és képességekről, melyek a tudományok műveléséhez is elengedhetetlenek? Miért kihívás, izgalmas szellemi kaland egy mese megalkotása?

Az Őszi Pedagógiai Napok legnépszerűbb programja ezúttal az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Felvételi Főosztály vezetője, Pethő Judit által tartott „A 2024-es felsőoktatási felvételi szabályai és újdonságai" című online előadás volt, melyen 57 fő vett részt.

A bázisintézményi programok közül a legtöbb érdeklődőtt Tusorné Fekete Éva vezető szaktanácsadó „Varázseszköz - avagy hogyan könnyítheti meg a munkánkat a mesterséges intelligencia?" című online előadása vonzott, melyen 47 fő vett részt.

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében meghirdetett, megvalósult programokon 885 fő vett részt. A programok többségét, 72 %-át ezúttal is a bázisintézmények szervezték. A programok 67 %-a jelenléti, míg 33 %-a online formában valósult meg. Az online programokon az átlagos részvétel 23 fő/program, míg a jelenléti programokon az átlagos részvétel 12 fő/program volt. A rendezvénysorozattal való elégedettség az előző évekhez hasonlóan magas, az 5 fokú skálán értékelve 4,9 volt.

E rövid összefoglaló nem képes kifejezni azt a tudást, szakmaiságot és sok-sok értéket, melyet a felkért előadók, szaktanácsadók és a bázisintézmények, illetve azok vezetői és pedagógusai révén résztvevőként megtapasztalhattunk.

Köszönjük az előadók, szaktanácsadók és bázisintézmények részvételét a programok megvalósításában és szervezésében.


Szakmai Tanévnyitó Konferencia – Szolnok

Tanévnyitó Szakmai Konferencia Szolnok 2023.jpg Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja 2023. augusztus 30-án Szakmai Tanévnyitó Konferenciát szervezett, amelynek keretében a Belügyminisztérium, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ képviselői tájékoztatták a résztvevőket a 2023/2024. tanévet érintő feladatokról, a várható változásokról és fejlesztésekről. Szolnokon a Vármegyeháza Dísztermében megtartott rendezvényen a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területéhez tartozó köznevelési intézmények vezetői vettek részt. A rendezvényt Fehérváry Nóra, a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója nyitotta meg. A „Tiszán innen, Dunán túl" országos népdaléneklési minősitő verseny kiemelt arany fokozatot szerző díjazottja kalocsai népdalcsokrot adott elő.
Ezután dr. Zolnai Orsolya, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője köszöntötte a résztvevőket. A Belügyminisztérium képviseletében Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár tartott előadást. Előadásában kitért a pedagógusok foglalkoztatásában bevezetett változásokra, az új életpályájával kapcsolatos tartalmi szabályozásokra, valamint a tanév során a várható köznevelési feladatokra, programokra és fejlesztésekre. Ismertette a pedagógustovábbképzés terén bevezetett változásokat, valamint tájékoztatta a résztvevőket az „EFOP-7.3.1-23 Ukrajnából menekülők megsegítése – oktatási integráció támogatása” projektről, mely hozzájárul az Ukrajnából menekülő, magyarországi intézménybe beiratkozott óvodás gyermekek és tanulók nevelésének és oktatásának finanszírozásához.

BM előadás Szakmai Tanévnyitó Konferencia Szolnok 2023.jpg

Ezt követően dr. Puszter Bernadett az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese „A 2023/2024.  tanév főbb feladatai az Oktatási Hivatal koordinálásban" címmel tartott előadást. Előadásában ismertette az országos mérések lebonyolítási rendjét, a pedagógusminősítési eljárások és a pedagógiai-szakmai ellenőrzések változásait, valamint az Oktatási Hivatal szervezésében tervezett ágazati szakmai ellenőrzéseket. Bemutatta a pedagógiai oktatási központok bevonásával tervezett legfontosabb pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, a tankönyv- és tananyagfejlesztések eredményeit, a tervezett köznevelést érintő projekteket, nemzetközi együttműködéseket és a felsőoktatási felvételit érintő legfontosabb változásokat.

Dr. Pánczél János a Klebelsberg Központ főosztályvezetője tájékoztatójában beszámolt az előző tanév finanszírozási és átszervezési eredményeiről, az antiszegregációs munkacsoportok tevékenységéről és a kiemelt feladatairól. Előadásában kitért a már évek óta működő Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program eredményeire, a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás keretében megvalósuló feladatokra és nehézségekre. Felhívta a figyelmet az adatvédelem fontosságára, a KRÉTA rendszer használatával kapcsolatos új tudnivalókra, valamint ismertette a Klebelsberg Központ megvalósult és folyamatban lévő projektjeit.

A konferencia záróelőadásában dr. Zolnai Orsolya főosztályvezető értékelte az elmúlt tanév során megvalósított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, a pedagógus életpályához kötődő minősítési és tanfelügyeleti eljárásokat, valamint a tankötelezettség teljesítésével, illetve az egyéni munkarend kérelmekkel kapcsolatos hatósági feladatokat. Kiemelte a lemorzsolódáshoz kapcsolódó veszélyeztetettségi adatokat és a megelőzés érdekében tett legfontosabb intézkedéseket. Területenkénti bontásban bemutatta az új tanévre tervezett legfontosabb pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, a bázisintézményi hálózat működtetésével kapcsolatos feladatokat. A tervek között említette a készülő szakmai napokat, képzéseket, felhívva a figyelmet a Szolnoki POK koordinálásában tervezett őszi és tavaszi pedagógiai napokra, versenyekre is.

A konferencián elhangzott szakmai előadások átfogó képet adtak a köznevelési rendszer fejlesztési irányairól és az új tanévet érintő feladatokról.

A Belügyminisztérium, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ előadása az alábbi linken elérhető:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/hirek/orszagos_tanevnyito_2023_2024_dia


Tanévelőkészítő szakmai értekezletek
2023. augusztus 24.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ ez évben 2023. augusztus 24-én szervezte meg a Tanévelőkészítő szakmai értekezleteit Dél-Pest vármegye és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye pedagógusai részére.

A program keretében 15 szaktanácsadói munkacsoport szervezésében, szaktanácsadó kollégák és meghívott előadók közreműködésével, három helyszínen, 28 különféle szakmai előadáson és műhelymunkán vehettek részt az érdeklődők.

A hagyományos szakmai rendezvénysorozatunkkal hozzá szeretnénk járulni az új – kihívásokat mindig tartogató – tanév sikerességéhez. A nyári szünet utáni első közös rendezvényünk célja az új tanév előtt olyan szakmai programok szervezése, melyek témakörei, aktualitása, módszertani frissessége megmozgatja a pedagógus kollégákat.

 

20230824_114717 másolata.jpg

Jó alkalom ez mindkét vármegye pedagógusainak rövid szakmai beszélgetésekre, üdítő találkozásokra és a módszertani ismeretek szélesítésére, átgondolására.

A rendezvényeken minden alkalommal lehetőség nyílt az elhangzott előadásokra, bemutatókra reflektálni. Jó hangulatú, sokszor mély gondolatokat ébresztő programok valósultak meg.

A megjelent pedagógus kollégák 4,88-as átlagra értékelték a szakmai rendezvényeinken, foglalkozásainkon látottakat, hallottakat.

A visszajelzéseikben a résztvevők megfogalmazták, hogy igényük van a szakmai megbeszélésekre, módszertani eszköztáruk kiegészítésére, a szakmai kapcsolatrendszerük szélesítésére. A következő rendezvényeink sikerességének erősítése érdekében a kapott észrevételeket, megjegyzéseket be fogjuk építeni a szervezés során. A pedagógiai-szakmai jó gyakorlatok bemutatását mindig – méltán – nagy érdeklődés övezi. Idén nagyszámú érdeklődőt vonzottak a tanítói, a digitális és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók támogatásával foglalkozó műhelymunkák.

Rendezvényeinken 551 fő kollégával nyílt lehetőségünk személyes találkozásra. Bízunk benne, hogy a megjelent pedagógusok jól érezték magukat ezen a nagyszabású POK-programon és jövőre sokakkal újra találkozhatunk, megbeszélhetjük az elért eredményeket, együtt kereshetjük a válaszokat az új szakmai kihívásokra. Köszönjük a szaktanácsadóink értékes előadásait, közreműködésüket a programok megszervezésében, eredményes lebonyolításában IMG_7498 másolata.JPG


Lezajlott az Országos Szakmai Tanévnyitó Konferenciasorozat

Minden vármegyében és a fővárosban is lezajlott a 2023/2024. tanévi tanévnyitó rendezvénysorozat, országosan 4000 résztvevővel.

Az alkalmakon bemutatott prezentációk itt érhetők el.


Nyomtatás
következő oldal »