Bázisintézmények

következő oldal »

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményei és jó gyakorlataik 
a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ illetékeségi területén
2020-2023


Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím elnyerésére kiírt pályázat eredményeként a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén 2020. március végén 27 intézmény került kiválasztásra. A pályázaton eredményesen szereplő intézményekkel az Oktatási Hivatal 2023. június 15-ig tartó időtartamra szóló Együttműködési megállapodást kötött.

 

Óvodák számára szóló jó gyakorlatok

Bázisintézmény megnevezése, elérhetősége

Jó gyakorlatok megnevezése

Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde

Cím: 2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 2.

Tel: 53/592-017

E-mail: nefelejcsovi@csemo.hu

www.ovoda.csemo.hu

Erdei tábor
A kenyér útja
Okosító „zene-bona”- Készség-és képességfejlesztés a zenei neveléssel
A Zöld Óvoda Program megjelenése az óvodai nevelésben
Mesefeldolgozás a drámajáték eszközeivel
Gyermekjóga az óvodai nevelésben
Népi és helyi hagyományok éltetése, átörökítése - Húsvét 2008, Szüret
Jászberény Város Óvodai Intézménye

Cím: 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. utca 10.

Tel: 57/504-260

E-mail: ovintjb@pr.hu

www.jaszberenyiovik.hu

„FÜRKÉSZ” erdei óvoda és környezettudatos nevelés a fenntarthatóság jegyében
„Tündérvölgy” Drámajáték
Nevelési eredményvizsgálat
Kompetenciafejlesztés az óvodában
Lövész Utcai Óvoda

Cím: 2700 Cegléd, Lövész utca 2.

Tel: 53/311-128

E-mail: loveszovoda@t-online.hu

www.loveszutcaiovoda.hu

Kihívást jelentő magatartást mutató gyermekek a családban
Kihívást jelentő magatartást mutató gyermekek az óvodában
Mesezene – óvodai modul
Művészeti hét – óvodai modul
Családi rendezvények szervezése
ÖKO hét, ÖKO nap
Madarász Imre Egyesített Óvoda

Cím: 5300 Karcag, Táncsics körút 17.

Tel: 59/503-323

E-mail: madaraszimreovi@gmail.com

http://karcagiovodak.hu/

Komplex tehetséggondozó program
Környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés
Hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtése
Művészeti nevelés
Projektpedagógia alkalmazása
Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása

Széchenyi Úti Óvoda

Cím: 2700 Cegléd, Széchenyi út 14.

Tel: 53/310-347

E-mail: szechovi@t-online.hu

www.szechenyiutiovoda.hu

Mese feldolgozás másképp
„Makk Marci” Program
„Táncos lábak”
Vízhez szoktatás, úszás oktatás alapjainak elsajátítása
Boldogságprogram
Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek szocio-emocionális fejlesztése
Szolnok Városi Óvodák

Cím: 5000 Szolnok, Szapáry utca 8.

Tel: 06/56/421-61806-20/277-9990

E-mail: titkarsag@szolnokiovodak.t-online.hu

www.szolnokiovodak.hu

Fülemüle – Erdei Óvoda a Szolnok Városi Óvodák Hétszínvirág  Tagintézményében
„Így mozgunk mi” – a Szolnok Városi Óvodák Hold úti Tagintézményében
A Kneipp módszer alkalmazása a Szolnok Városi Óvodák Kacsa úti Tagintézményében
Környezettudatos nevelés az óvodai mini-tanösvényen a Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék Tagintézményében
Megoldások keresése a magatartási problémák kezelésére egyéni bánásmód alkalmazásával a Szolnok Városi Óvodák Pitypang Tagintézményében
Tehetséggondozás a Szolnok Városi Óvodák Szapáry úti Tagintézményében
Élményorientált projektalapú játékba ágyazott tevékenységszervezés a Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézményében
Egyéni képességfejlesztés gyakorlata-öndifferenciálás önállóság projekt rendszerű tanulásszervezésben, tehetséggondozásban a Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézményében
Fürkész-Telek Program – környezettudatosan a Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézményében
A Montessori pedagógia alkalmazása a Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézményében
Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3.

Tel: 53/585-538

E-mail: tapiorefisk@gmail.com

www.tapiorefisk.hu

Iskola-előkészítő program

 

Általános iskolák számára szóló jó gyakorlatok

Bázisintézmény megnevezése, elérhetősége

Jó gyakorlatok megnevezése

Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

Cím: 5350 Tiszafüred, Fő utca 2.

Tel: 59/511-020

E-mail: banzsigmond.iskola@gmail.com

www.banzsigmond.hu

Mezőgazdasági és Életvezetési ismeretek

Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 2230 Gyömrő, Fő tér 2/B

Tel: 29/330-135

E-mail: weoresiskola@gmail.com

www.weoresiskola.hu

Felelős vagy a tanulásodért!-tanulásmódszertani műhely
Tanulási ösvények- cél az önszabályozó tanulás
Nem értem, túl sok szó van benne
Játék és tanulás LEGO-val a matematika órán
Geomatech élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer használata a matematika órákon
ÖKO tevékenység szervezés a tanórán kívüli tevékenységekbe
Érzelmi nevelés énekes-mozgásos játékokkal Kokas-pedagógia segítségével

Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Cím: 5000 Szolnok, Kassai út 17.

Tel: 56/372-275

E-mail: kassai.iskola@gmail.com

www.kassaiszolnok.hu

Angol nyelvtanítás a Kassaiban
Komplex művészeti nevelés az alsó tagozaton
Drámapedagógia a tanítási órákon és a mindennapokban
Élménypedagógiai módszerek alkalmazása tanórákon

Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 2234 Maglód, Fő utca 1-9.

Tel: 29/325-102

E-mail: maglodis@gmail.com

www.maglodis.hu

Szociális kompetenciák fejlesztésének iskolai gyakorlata
Radosza gyűrű alkalmazása a tanításban

Mátray Gábor Általános Iskola

Cím: 2760 Nagykáta, Jászberényi út 76.

Tel: 29/440-102

E-mail: matraygabor.nagykata@cegleditk.hu

http://matray-nkata.sulinet.hu

Digitális kompetencia fejlesztése az oktatás folyamatában

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47.

Tel: 56/411-305

E-mail: szandaszolos.iskola@gmail.com

http://szandasuli.hu

Lőrincz – féle komplex tantermi játékok
Intézményi mérés-értékelési rendszer
Informális és nonformális tanulási lehetőségek, átmenetek támogatása élménypedagógiai és projektmódszerekkel
Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 10.

Tel: 56/422-886

E-mail: szechenyi.alt.iskola@gmail.com

www.szechenyipiros.hu

Metaverse alkalmazás – Szolnok - versenytúra

Digitális segédanyagok használata a rajz-tanításban

A gondolat-térképek alkalmazása az alsós magyar-tanításban
Szakértői játék módszerének alkalmazása a szaktárgyi tanításban
Az „Arizona program” működtetése
Alap, valamint speciális, sportági képességfejlesztés - Leány torna sportág: alapoktól a versenyeztetésig
Alap, valamint speciális, sportági képességfejlesztés - Labdarúgás készség és képességfejlesztés, ill. képzési módszer
Alap, valamint speciális, sportági képességfejlesztés - Testnevelési eszközök használata a képesség-fejlesztésben
Elvont fogalmak közvetítése-rögzítése játékos formában a matematika órákon
IKT eszközök és módszerek alkalmazása alsó tagozatos magyarórán
Szóbeli nyelvvizsgára készítés az iskolai tankönyv tananyagának felhasználásával
A szöveg-központú műelemzés támogatása mozgóképi eszközökkel

Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium

Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.Tel: 57/404-201

E-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

http://gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu

Problémamegoldás Lego robottal
Matematika szóbeli és írásbeli vizsga
ÖKO falu építése, élet a házban – vizuális projekt
Európa-nap szervezése
Digitális történetmesélés LEGO eszközökkel
„Tavaszi Zsongás” váltóverseny 1-6. osztály tanulóinak

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3.

Tel: 53/585-538

E-mail: tapiorefisk@gmail.com

www.tapiorefisk.hu

Angol nyelvi kompetenciák fejlesztése élményalapú, játékos gyakorlatok segítségével
Iskola-előkészítő program
Játékok, játékos tevékenységek a tanórán és tanórán kívül, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítéséért
Alsó tagozatos tanulók érzékenyítése a fogyatékossági csoportokra nézve
A gyermeki személyiség kibontakoztatása ének-zene órákon, zeneterápiás módszerekkel

 

Alapfokú művészeti iskolák számára szóló jó gyakorlatok

Bázisintézmény megnevezése, elérhetősége Jó gyakorlatok megnevezése

Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 2700 Cegléd, Kút utca 2.

Tel: 53/311-590

E-mail: solymosisebestyen@erkel-cegled.sulinet.hu

www.erkelamicegled.lapunk.hu

Mazsola Muzsika
Szakmai napok

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 5000 Szolnok, Réz utca 1.Tel: 56/514-626

E-mail: bbzenesuli@gmail.com

www.bbzenesuli.hu

„A Kovács módszer alkalmazása intézményünkben”
„Multi-percussiontól az ütőhangszeres kamarazenéig – Új utakon az ütőtanszak”
„Zenei szoftverek, digitális programok használata intézményünkben”
„Szakmai napok rendezése és versenyszervezés”

Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 2230 Gyömrő, Fő tér 2/B

Tel: 29/330-135

E-mail: weoresiskola@gmail.com

www.weoresiskola.hu

Érzelmi nevelés énekes-mozgásos játékokkal Kokas-pedagógia segítségével
Hangszerek bemutatása a Big-Banden keresztül

 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények számára szóló jó gyakorlatok

Bázisintézmény megnevezése, elérhetősége Jó gyakorlatok megnevezése

Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Cím: 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 3.

Tel: 30/510-8182

E-mail: dalmady2004@gmail.com

www.dalmadyiskola.hu

„Rejtett kincseink: Társadalmi integráció és inklúzió a karácsony jegyében."
Közlekedési szakkör
Megsegítés a művészet eszközeivel

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky utca 37.

Tel: 59/520-614

E-mail: kadas.altiskola@gmail.com

http://kadaskisuj.hu/

"Együtt az EGYMI-ben" -Együttnevelést segítő módszertani jó gyakorlat
MÁS-NAP

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Cím: 2700 Cegléd, Buzogány utca 23.

Tel: 53/311-905

E-mail: losontzi@losontzi.hu

www.losontzi.hu

Adventi sportnap
„Tök jó napok”
Szüreti nap
Autizmussal élő tanulók integrációjának elősegítése vízhez szoktatáson keresztül
„Kaleidoszkóp”-Intézményi Tudástér Program
Sokszínűség és együttműködés- a kommunikációs/szervezeti hatékonyság szolgálatában
Inkluzív nevelés
Matematikai KINCSESDOBOZ Gyűjtemény

 

Középiskolák számára szóló jó gyakorlatok

Bázisintézmény megnevezése, elérhetősége Jó gyakorlatok megnevezése

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

Cím: 2700 Cegléd, Rákóczi út 46.

Tel: 53/500-525

E-mail: cklg@cklg.hu

www.cklg.hu

Külföldi tanulmányutak és cserekapcsolatok
Az Éneklő osztályok versenye
Terepgyakorlat
Tehetséggondozó hétvége
Az ERASMUS KA1-es programban sikeres pályázat segítése

Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium

Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 2.

Tel: 29/360-346

E-mail: titkarsag@dagim.hu

www.dagim.hu

Banánmúmia készítése
Adventi készülődés kémikus módra
Táncsics Tallér Program

Szolnoki Széchenyi István Gimnázium

Cím: 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16.

Tel: 56/522-167; 56/340-55506-20/922-9047

E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu

http://www.szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Tanulási kompetenciák fejlesztése
Mozaik kiállítás
Tehetséggondozás a dráma eszközeivel
Angol nyelvi projekt - a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése
Német nyelvű színjátszó csoport
Digitális tananyagok használata és fejlesztése matematika órákon

Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium

Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

Tel: 57/404-201

E-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

http://gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu

Digitális történetmesélés LEGO eszközökkel

Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Cím: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.

Tel: 53/351-922

E-mail: toldi@toldi-nk.sulinet.hu

www.toldi-nk.sulinet.hu

Beszoktató hét 9. évfolyamon

Varga Katalin Gimnázium

Cím: 5000 Szolnok, Szabadság tér 6.

Tel: 56/512-240

E-mail: titkar@vargaszolnok.hu

http://www.varga-szolnok.sulinet.hu

Terepgyakorlat
Projektnap
Iskolai diákszínpad működése

Verseghy Ferenc Gimnázium

Cím: 5000 Szolnok, Tisza park 1.

Tel: 06-56/514-95306-20/540-4896

E-mail: verseghygimnazium@gmail.com

www.verseghy-szolnok.sulinet.hu

Matematika nap
Tehetséggondozás biológiából
Szakmai előadások

 

Kollégiumok számára szóló jó gyakorlatok

Bázisintézmény megnevezése, elérhetősége Jó gyakorlatok megnevezése

Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium

Cím: 5000 Szolnok, Baross utca 68.

Tel: 56/512-620

E-mail: titkarsag@kollegium-szolnok.sulinet.hu

http://www.kollegium-szolnok.sulinet.hu

Újrahasznosítás papír- és műanyag hulladékokból
Szakmai/érettségi vizsgára való felkészülés támogatása kollégista tanulóknál
Motivációs beszélgetés a kollégiumba jelentkezett 9. évfolyamos tanulókkal az iskolai beiratkozás alkalmával
Megküzdési stratégiák, motiváltság kialakítása a tanulókban a személyiségfejlesztés és az önismeret eszközeivel. Pedagógiai kineziológia alkalmazása a tanulásra hangolódásban
Országos, megyei, intézményi történelem versenyekre felkészítés a kollégiumi történelem tehetséggondozó foglalkozások keretén belül.
„Sárgalap” mint fegyelmezési eszköz

 

Nyomtatás
következő oldal »