Tanulótájékoztatás/tanácsadás

 

POK munkatárs:
Veszeliné Pénzes Ildikó –
Veszeline.Penzes.Ildiko@oh.gov.hu

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 9/B. §-a határozza meg a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat feladatkörét:

  • a pályaorientációt, pályaválasztást, továbbtanulást segítő pedagógusok támogatása,
  • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére,
  • fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,
  • a diákjogi tanácsadás megszervezése.

A pedagógiai oktatási központ szaktanácsadók közreműködésével a tanulótájékoztatás területén információkat közvetít a diákönkormányzatok és az őket segítő pedagógusok részére, valamint a tanulók nagyobb csoportjai számára a köznevelés rendszerét, illetve a diákéletet érintő kérdésekben.


Vármegyei diákparlamentek 2023.

A köznevelésért felelős miniszter a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78. § (8) bekezdése alapján hívja össze a diákparlamentet. A diákparlament a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, amely az előterjesztésében áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogadhat el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát.

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja 2023. november 29-én rendezte meg a Veszprém Vármegyei Diákparlamentet, mely megválasztotta a vármegyét képviselő küldötteket az Országos Diákaparlamentbe, valamint az Országos Diáktanács tagját és póttagját.

ODP küldött
Az intézmény
Bárdi-Farkas János
Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Gábri Barnabás
Ajkai Bródy Imre Gimnázium
Heindl Boglárka
Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola
Kecskés Zsombor
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény
Koronczi Melissza Violetta
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
Úthy András Viktor
Türr István Gimnázium Kollégiuma

Az Országos Diáktanács Veszprém vármegyei tagja Gábri Barnabás (Ajkai Bródy Imre Gimnázium), póttagja Koronczi Melissza Violetta (Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola) lett.
2023. november 30-án került sor a Fejér Vármegyei Diákparlamentre. Az Országos Diákparlamentbe Fejér vármegyét képviselők:

ODP küldött
Az intézmény
Alföldi Anna Boglárka
Hétvezér Általános Iskola
Bakonyi Lili Eszter
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola
Böhm László
Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI
Csüri Bence Ferenc
Ciszterci Szent István Gimnázium
Nagy Emese
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
Szatmári Zia Sára Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Az Országos Diáktanács tagja Fejér vármegyéből Csüri Bence Ferenc (Ciszterci Szent István Gimnázium), póttagja Szatmári Zia Sára (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola).


 

Tájékoztató oldalak:

Az Országos Diáktájékoztatás Magyarország vezető diák-érdekképviseleti hírportálja, amelyet diákképviselők szerkesztenek. Céljuk, hogy minél jobban tájékoztassák a diákságot az őket érintő ügyekről, kérdésekről. Ezenkívül részt vesznek a diákok és az őket képviselő diáktársaik közti kapcsolatok kiépítésében. A https://www.diaktajekoztatas.hu/ oldalon az aktuális diákhíreken túl leírások találhatóak a magyar közoktatás tanulói érdek-, és jogképviseleti rendszeréről, a diákönkormányzatok és egyéb diáktestületek működéséről.

Az Országos Diákparlament (https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek) célja a köznevelésben tanulók rendszerszintű problémáinak és javaslatainak összegyűjtése és javaslatok megfogalmazása a kormány részére. A legutóbbi Országos Diákparlamenti rendezvényt 2023. márciusában rendezték meg Székesfehérváron. Az itt elfogadott, 58 pontból álló ajánlást a https://www.diaktajekoztatas.hu/diakparlamenti-ajanlasok/ajanlasok-2023-evi-orszagos-diakparlament/ felületen megtekinthetők. A listát a hazai hírek és bejelentések, valamint az Országos Diáktanács ülésein elhangzottak alapján folyamatosan aktualizálják!

A 2020. évi Országos Diákparlament ajánlása nyomán elkészült az új Diákjogi Tudor. A frissen kiadott anyag különlegessége, hogy röviden, képekkel illusztrálva mutatja be a diákok legfontosabb jogait, továbbá jog- és érdekképviseletei lehetőségeit. A dokumentumban a diákok számára könnyen értelmezhető, a száraz jogi megfogalmazást kerülve olvashatnak az érintettek a saját és társaik jogairól, kötelezettségeikről és az iskolában megengedett, helyes viselkedési formákról. Külön kiemelendő, hogy helyet tudott kapni több olyan téma is, amely a diákok mentális jóllétének biztosításához és fejlesztéséhez nyújt megfelelő alapokat. A Diákjogi Tudor 2020. egy hiánypótló dokumentum, mely az oktatásban résztvevő összes fél számára ajánlható és segíti a tanintézményekben jelen lévő diákok hétköznapjait.

A dokumentum letölthető:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/orszagos_diak_tanacs/Diakjogi_tudor2021.pdf

A köznevelési törvény nevesíti a tanuló jogokat, amelyekkel a tanuló szabadon élhet, és mindenki köteles tiszteletben tartani döntését. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat a kollektív joggyakorlás eszköze az iskolában. A Diákönkormányzati Kisokos abban nyújt kiemelkedő segítséget, miként tudnak élni a diákok a fent említett jogokkal.

A dokumentum letölthető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/kisokos

Nyomtatás