Tanügy-igazgatási szolgáltatás

Közreműködünk a tanügy- igazgatási tájékoztatási tevékenység ellátásában. Feladat ellátási kör szerint gyűjtjük a tanügy igazgatási, az intézményvezetés munkáját segítő, fejlesztő információkat.

Figyelemmel kísérjük a jogszabályi változásokat, mindezekről tájékoztatjuk a nevelési-oktatási intézményeket, az intézményvezetőket, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő és a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló információk gyűjtésére, ezekről való tájékoztatásra. A szaktanácsadók támogatást nyújtanak a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai prog- ramjainak elkészítésében és bevezetésében, és folyamatosan tájékoztatják az intézményeket a munkájukat érintő, segítő információkról.

Jogszabályi változások >>