Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 8.  §-a határozza meg a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében tanügy-igazgatási szolgáltatás feladatai:

  • a tanügyi dokumentumok vezetésére való kötelezettség betartásának támogatása,
  • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében, felülvizsgálatában és módosításában,
  • a vármegyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék szervezése.

Jogszabályi változások

Nyomtatás