Pedagógiai tájékoztatás

POK munkatársak:

Veszeliné Pénzes Ildikó  – Veszeline.Penzes.Ildiko@oh.gov.hu

 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 7. §-a határozza meg a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a pedagógiai tájékoztatás feladatkörét.

• a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása:

Tanulást támogató hasznos weboldalak

Informatikai biztonsági ajánlás

Digitális pedagógiai módszertani ajánlások gyűjteménye

• a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése:

A Székesfehérvári POK negyedévente jelenteti meg POK Panoráma című kiadványát melyben megtalálhatók a legfontosabb jogszabályi változások, szakmai programok, tanulmányi versenyek, az általunk szervezett  pedagógus továbbképzések, valamint tematikus írások, bázisintézményi és szaktanácsadói bemutatkozások.

• Az Oktatási  Hivatal a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal:

  • Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma: Az Oktatási Hivatal szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják. A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat. A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is megtekinthetik a honlapon: http://www.opkm.hu/webi
  • Az OPKM számos egyéb szolgáltatással, tartalommal és gyűjteménnyel segíti a mindennapi oktató és nevelő munkát: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=563
  • „Online könyvtáros" szolgáltatás: Az OPKM  elindította chat-könyvtáros szolgáltatását (http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=24), ezzel segítve  a pedagógusokat, a tanárképzésben részt vevő diákokat és a kutatókat a szakirodalmat igénylő feladatok elvégzésében. Ennek keretében akár képernyőmegosztási lehetőséggel is támogatják az online is elérhető szakirodalom megtalálását. A szolgáltatás önállóan is használható, de már személyre szabottan (videóhívással) is tudnak segíteni a keresésben. Szakirodalmi adatbázisuk (opac.opkm.hu) 24 ezer online is elérhető szakmai és tudományos cikket és könyvet tartalmaz.

 

eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

POK kapcsolattartó: Somorácz Kata Somoracz.Kata@oh.gov.hu
Közép-Dunántúli Nagykövet: Fekete Zsuzsanna Fekete.Zsuzsa@oh.gov.hu

Az etwinning nagykövetek >>

Nyomtatás