Pedagógiai tájékoztatás

POK munkatárs: Veszeliné Pénzes Ildikó pedagógiai referens – Veszeline.Penzes.Ildiko@oh.gov.hu

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 5. §-a határozza meg a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a pedagógiai tájékoztatás feladatkörét.

Az 5. § meghatározása szerint a pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei az alábbiak:
• a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,
• a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése,
• az Oktatási Hivatal a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ széleskörű és hiteles tájékoztatást kíván nyújtani az illetékességi területén működő köznevelési intézményhálózat intézményvezetői és pedagógusai számára a törvényben meghatározott szolgáltatásairól a szaktanácsadás, mérés-értékelés, tanulótájékoztatás területeken, valamint az aktuális pedagógus-továbbképzésekről, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetéséről.

Ezen felül a jogszabályi változásokról szóló tájékoztatás az intézményvezetőket és pedagógusokat segíti a tanügy-igazgatási feladatok ellátásában és a pedagógus életpályához kapcsolódó teendőkben.

Az intézményvezetők és a pedagógusok tájékoztatását szolgálja a havi rendszerességgel küldendő Hírlevél, melyből a legfontosabb pályázati lehetőségekről, aktuális köznevelési információkról és a jogszabályváltozásokról értesülnek az érintettek.


 

eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

POK kapcsolattartó: Somorácz Kata pedagógiai referens Somoracz.Kata@oh.gov.hu
Közép-Dunántúli Nagykövet: Fekete Zsuzsanna Fekete.Zsuzsa@oh.gov.hu

Az etwinning nagykövetek >>

Nyomtatás