Pedagógiai értékelés

Bukorné Bamberger Zsuzsanna – bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu

Szijjné Székelyi Katalin szijjne.szekelyi.katalin@oh.gov.hu

Illetékességi terület: Fejér és Veszprém megye

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 4. §-a határozza meg a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a pedagógiai értékelés feladatkörét.

Az 4. § meghatározása szerint a pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei az alábbiak:

  • pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
  • feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása,
  • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
  • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása,
  • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások,
  • pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

A pedagógiai értékelés legfontosabb feladata a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása, a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások nyújtása.

A feladatok közé tartozik ezen túlmenően az intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére.

A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását szaktanácsadók bevonásával segítjük, akik a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátásában is segítséget nyújtanak.

Mindezen felül feladatunk közreműködni az országos mérések lebonyolításában.

Az Országos Kompetenciamérések eredményei az alábbi linkre kattintva érhetők el:

Kompetenciamérés eredmények

Az Országos kompetenciamérés mutatóinak értelmezése az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/okm_mutatoinak_ertelmezese

Az Országos kompetenciamérés adatai alapján legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák listája elérhető az alábbi linkre kattintva: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

A Köznevelési Elemzési Jelentések - az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Főosztályának negyedévenként megjelenő online folyóirata - elérhető az alábbi linkre kattintva:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kej/jelentesek

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerről az alábbi linken talál információt és itt olvashatók az éves országos jelentések:

Mérések difer leírás

Nyomtatás