Pedagógiai értékelés

Bukorné Bamberger Zsuzsanna – bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu

Szijjné Székelyi Katalin szijjne.szekelyi.katalin@oh.gov.hu

Illetékességi terület: Fejér és Veszprém vármegye

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. §-a határozza meg a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a pedagógiai értékelés feladatkörét:

  • pedagógiai mérési-értékelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás biztosítása,
  • országos pedagógiai mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése,
  • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérésekhez kapcsolódó tanácsadás nyújtása,
  • a neveléssel összefüggő mérési eszközök alkalmazásának segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
  • hagyományos és digitális feladatbankok és mérőeszközök alkalmazásának segítése,
  • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
  • a gyermekek, tanulók tevékenységeinek értékelése során alkalmazott diagnosztikus és fejlesztő értékelés alkalmazásának támogatása,
  • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatás nyújtása,
  • pedagógiai és komplex intézményértékelési módszerek és eszközök megismertetése és terjesztése.

A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását szaktanácsadók bevonásával segítjük, akik a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátásában is segítséget nyújtanak. Mindezen felül feladatunk közreműködni az országos mérések lebonyolításában.

 

Országos Kompetenciamérések eredményei: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/eredmenyek

Az Országos kompetenciamérés mutatóinak értelmezése az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/okm_mutatoinak_ertelmezese

Az Országos kompetenciamérés adatai alapján legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák listája elérhető az alábbi linkre kattintva: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerről az alábbi linken talál információt és itt olvashatók az éves országos jelentések:
Mérések difer leírás

A NETFIT mérésről az alábbi linken talál információt: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/fizikai_fittsegi_meres/lebonyolitas

Nyomtatás