Lemorzsolódással való veszélyeztetettség megelőzése

 

Bukorné Bamberger Zsuzsanna – bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu

Szijjné Székelyi Katalin  szijjne.szekelyi.katalin@oh.gov.hu

Illetékességi terület: Fejér és Veszprém vármegye

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 9/C. §-a határozza meg a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerhez működtetéséhez kötődő feladatkörét:

  • korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésében közreműködés, a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése, és mindezek alapján a szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása,
  • a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógiai módszerek kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézményben,
  • a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése,
  • a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének koordinálása.

 

Az Európai Unió 2010-2020 évekre szóló stratégiájának egyik célja a tagországokban a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá történő csökkentése. Ennek érekében készültek el az alábbi dokumentumok Magyarországon:

Korai iskolaelhagyó az a 18–24 éves alsó középfokú végzettséggel nem rendelkező fiatal, aki az adatfelvételt megelőző négy hétben nem vett részt képzésben.

A köznevelési rendszerben bevezetésre került a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése, melynek jogszabályi háttere a következő:

Az Nkt. alapján lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti, vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

Az iskolák az 5-12 évfolyamon nappali rendszerű oktatásban, illetve a felnőttoktatást nappali munkarendje szerint tanulók tekintetében szolgáltatják az adatokat.

A nevelési-oktatási intézmény a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát az 5-12 évfolyamon nappali rendszerű oktatásban, illetve a felnőttoktatást nappali munkarendje szerint tanulók tekintetében szolgáltatják az adatokat, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév első félévére vonatkozóan február 10-éig és az adott tanév második félévére vonatkozóan június 30-áig továbbítja a támogató rendszerbe.

Nyomtatás