Pedagógusok továbbképzése

 

Továbbképzések

Illetékességi terület: Fejér és Veszprém megye

Dombi Anna – dombi.anna@oh.gov.hu

Somorácz Kata  – Somoracz.Kata@oh.gov.hu

 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése határozza meg a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése – az Nkt. 19. § (2) bekezdés e) pontja szerinti – pedagógiai-szakmai szolgáltatás eszközeit és módszereit:

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,
b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe.

E pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület megvalósulási formái az akkreditált továbbképzések, pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok, előadások és műhelyfoglalkozások, melyeket az intézményi igényfelmérésben rögzítettek szerint szervezünk meg.

Az Oktatási Hivatal által indítható akkreditált képzéseket foglalja össze az alábbi excel tábla:

Indítható akkreditált képzések

2017 januárjától az akkreditált pedagógus-továbbképzések meghirdetése, szervezése, a jelentkezések fogadása az informatikai képzésszervező felületen történik:

http://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/

A regisztrációt, a belépést, a képzésre jelentkezést rövid, szemléletes videó és útmutató is segíti a fenti linken.

Az Oktatási Hivatal által működtetett rendszer célja, hogy a Pedagógiai Oktatási Központok által nyújtott képzésekről lehetőséget biztosítson a pedagógusok számára az információk megszerzésére, a képzésekre történő jelentkezésre, a jelentkezéshez szükséges dokumentumok feltöltésére. A rendszer előnye, hogy átlátható módon, a meghirdetett képzési csoportokat folyamatosan „láttatva", a csoportok valamennyi szükséges adatát és információját tartalmazza, így a képzésekre való jelentkezés előtt látható, mire számíthat a jelentkező pedagógus. (helyszínek, időpontok, időbeli elrendezés, képzési szerkezet, jelenléti és távszakaszok aránya, követelmények, stb.). Előnye továbbá még az is, hogy megtekinthető, az adott továbbképzési témában hol szerveződik még képzés a szomszédos megyékben.

Szeretnénk jelezni, hogy ez a felület az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai (továbbiakban: POK) által szervezett, akkreditált pedagógus-továbbképzésekre vonatkozik!

A pedagógus-továbbképzési jegyzéken szereplő, de nem az Oktatási Hivatal által hirdetett és szervezett továbbképzésekre való jelentkezéshez nem ezt a felületet kell használni, hanem továbbra is a szervező (más képző szervezet) gyakorlatának megfelelően történik a továbbképzésre való jelentkezés. Információt a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer oldalán talál, amelyet a következő linken ér el:

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/

 


A Székesfehérvári POK 2021. II. félévi akkreditált pedagógus továbbképzéseinek kínálata

A Székesfehérvári POK 2021. II. félévi nem akkreditált pedagógus továbbképzéseinek kínálata

A 2020. évi továbbképzéseink elégedettségi összesítője

2019. évi továbbképzéseink elégedettségi összesítője

2018. évi képzéseink elégedettségi összesítője

2017. évi képzéseink elégedettségi összesítője

2016. évi képzéseink elégedettségi összesítője

Nyomtatás