Előadások, hasznos linkek

www.oktatas.hu/hivatal/jogszabalyok


http://www.oktbiztos.hu

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/diakjogi_tudor_100413.pdf

http://www.kozossegi.ofi.hu

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól szóló 40/1999. (X. 8.) OM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Nyomtatás