Bázisintézményeink

Az Oktatási Hivatal az elmúlt tanév során, sikeres pályáztatás útján kialakította bázisintézményi hálózatát.
A bázisintézményi-hálózat kialakításának célja, hogy az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, segítsék elő a Pedagógiai Oktatási Központok által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, valamint támogassák a hálózatos tudásmegosztást.

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ célja az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények bevonásával, azok működő jó gyakorlatainak megosztásával, műhelymunkák, bemutató órák megszervezésével növelni az illetékességi területen működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességét, szakmailag támogatni a köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munkát.

 

Bázisintézményeink és kapcsolattartóik

Bázisintézményeink kapcsolattartói

 

Bázisintézményeink által kínált programok

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat - Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, koragyermekkori intervenció a gyakorlatban - 2017. december 6.

Téma: Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, koragyermekkori intervenció a gyakorlatban
Időpont: 2017. december 06. (szerda) 8:30-12:00
Munkaformák:
8:30-8:45 Rövid tájékoztató a tagintézményről
8:45-11:00 Hospitálás a foglalkozásokon
A hospitálás történhet egy-egy szakterületre (mozgásfejlesztés, kognitív funkciók fejlesztése, korai logopédiai fejlesztés) fókuszálva, illetve egy-egy kisgyermek fejlesztése is végig kísérhető a délelőtt folyamán.
11:00-12:00 Műhelymunka (szakmai konzultáció a foglalkozásokról, speciális eszközökről, módszerekről)

A foglalkozásokat vezeti:

  • Ujváriné Dancs Gyöngyi konduktor-gyógypedagógus
  • Nagy-Varga Izabella gyógypedagógus
  • Árvai Alexandra logopédus

Helyszín: VMPSZ Tapolcai Tagintézménye (Tapolca, Ady Endre u. 22.)
Célcsoport: pedagógiai szakszolgálatban dolgozó kollégák a Székesfehérvári POK illetékességi területéről (szakmai nap létszáma 6 fő)
Jelentkezés módja e-mailen: tanacsado@nevelesi-tapolca.sulinet.hu, a név, munkakör, munkahely megnevezésével és a választott hospitálási forma megjelölésével.
Jelentkezési határidő: 2017. december 04. 12:00
Kapcsolattartó: Fodorné Csöglei Erika
Elérhetősége: tanacsado@nevelesi-tapolca.sulinet.hu
06-30/811-9166

 

Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – A tükörtábla terápia bemutatása - 2017. december 7.

A Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2017. december 7-én tisztelettel és szeretettel várja az érdeklődő kollégákat szakmai programjára!
A program címe: A tükörtábla terápia bemutatása
A program célja: A tükörtábla terápia bemutatása, fejlesztő hatásának ismertetése az elért eredmények tükrében. A program keretében fejlesztő foglakozás tekinthető meg videófelvételről; ezután konzultációra, majd a tükörtábla kipróbálására lesz lehetőség.
Időpont: 2017. december 7. 14 óra
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI (2400 Dunaújváros, Fáy út 14.)
Előadó: Törökné Nagy Zsuzsanna
Célcsoport: tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok
Jelentkezéshez szükséges adatok: név, munkakör, jelentkező munkahelyének neve, címe
Jelentkezési határidő: 2017. december 6.
E-mail cím: iskola@mora-duj.sulinet.hu
Kapcsolattartó: Soósné Tari Tímea
Tel: 06-25-423-693, 30-624-2923

 

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - „Matematika oktatás – digitális tartalmak" - 2017. december 12.

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2017. december 12-én tisztelettel és szeretettel várja az érdeklődő kollégákat szakmai programjára.
A program címe: „Matematika oktatás – digitális tartalmak"
A program célja: Az iskola a programja iránt érdeklődő pedagógusokkal és iskolákkal munkakapcsolat kíván kialakítani, akár oly módon is, hogy a szakmai továbbfejlesztésbe bevonja azokat az iskolákat, akik a program adaptációja mellett döntenek.
Időpontja: 2017. december 12. (kedd)
09.55 – 10.40 Bemutató óra – Matematika 6. osztály
10.40-11.30 Az óra megbeszélése, válaszok a felmerülő kérdésekre
Munkaforma: bemutató óra majd azt követő műhelymunka
Helyszín: Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.)
Célcsoport: általános iskolában tanító pedagógusok
Résztvevők maximális létszám: 10 fő.
Jelentkezés módja: e-mailen keresztül: alich.klara@pilinszkyiskola.hu
Jelentkezési határidő: 2017. december 08–án 16 óráig
Jelentkezéshez szükséges adatok: Név, munkakör, jelentkező munkahelyének neve, címe
Kapcsolattartó: Álich Klára intézményvezető helyettes
Elérhetősége: 06-88/481-844; 06/30-4390-338

 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonfüredi Tagintézménye- A mozgásterápia hatékonyságának bemutatása, a mozgásfejlődés, mozgáskoordináció és a kognitív képességek fejlődésére vonatkozóan - 2017. december 14.

Téma: A mozgásterápia hatékonyságának bemutatása, a mozgásfejlődés, mozgáskoordináció és a kognitív képességek fejlődésére vonatkozóan
Időpont: 2017. december 14. (csütörtök) 9.00-12:00
Munkaformák:
9.00-9:45 Hospitálás a foglalkozáson
10.00-11:00 Rövid tájékoztatás a mozgásterápiáról (előadás keretében)
11:00-12:00 Műhelymunka (szakmai konzultáció a foglalkozásról, esetmegbeszélés,)

Tapasztalatok megosztása, a mozgásterápia hatása a mozgáskoordináció és a kognitív képességek fejlődésére vonatkozóan.

A foglalkozást vezeti:
Kalmár Katalin: gyógypedagógus –pszichopedagógus, mozgásterapeuta,
Szekeresné Bucsy Piroska gyógypedagógus – logopédus, mozgásterapeuta,
Helyszín: VMPSZ Balatonfüredi Tagintézménye ( Balatonfüred, Kossuth u. 3.)
Célcsoport: óvónők, alsó tagozaton tanítók, érdeklődő testnevelők
Résztvevők maximális létszáma: 10 fő
Jelentkezés módja e-mailen: nevtanfured@gmail.com címre a név, munkakör, jelentkező munkahelyének neve, címe megadásával
Jelentkezési határidő: 2017. december 11. 16:00
Kapcsolattartó: Szekeresné Bucsy Piroska
Elérhetősége: 06-30/811-9145

 

Székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola - Sokoldalú kompetenciafejlesztés a drámajáték eszközeivel - 2017. december 15.

A Székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye szakmai napot tart, amelyre várja a téma iránt érdeklődő pedagógusokat!

Téma: Sokoldalú kompetenciafejlesztés a drámajáték eszközeivel
Célja: Megismertetni az érdeklődőkkel, hogy a drámapedagógia módszer segítségével hogyan fejleszthetőek az egyes kompetenciák: a kifejező-és kooperatív készség, a gondolkodás, az empatikus képesség, az esztétikai érzékenység, melynek hatására a diákok minden élethelyzetben megállják a helyüket.
Időpontja: 2017. december 15. (péntek) 8:00-9:30 óra
8.00-8.45 Bemutató óra: Tánc és drámajáték 5. osztály
Az órát tartja: Varga Zsuzsa magyartanár, humán munkaközösség vezető
8.45-9.30 : Műhelymunka a kompetenciafejlesztést támogató módszerekről

Helyszíne: Székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola ( 8000, Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. )
Célcsoport: drámapedagógusok, felső tagozaton tánc és dráma tantárgyat tanítók

Jelentkezés: hetvezer81@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2017. december 8. 16.00 óráig.
Jelentkezéshez szükséges adatok: név, munkakör, jelentkező munkahelyének neve, címe
Kapcsolattartó: Bogárné Tringer Edit

 

Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma - Idegen nyelvi „Ki mit tud?" - 2018. március 26.

A Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2018. március 26-ára idegen nyelvi „Ki mit tud?"-ot szervez.

A verseny célja:
Az idegen nyelvi Ki-mi-tud? hiánypótló jelleggel azt szeretné elérni, hogy az idegen nyelvet tanuló diákok a "szürke", "hagyományos", iskolai keretekben tanított és tanult, angol, német, francia, spanyol, orosz, vagy bármely más nyelvi tudásukat énekelve, táncolva, verselve is megmutathassák, bizonyítékául annak, hogy van nyelv a táblázatok, végződések, levelek és fordítások világán túl is. Másrészt, hogy a fellépő diákok bátorítsák kortársaikat, kedvet csináljanak a nyelvtanuláshoz, magyar földön, magyar publikum előtt idegen nyelven varázsolják el a szűrit és a hallgatóságot egyaránt.

A vetélkedőre a Pápai Szakképzési Centrum tagintézményeinek diákjai és a pápai középiskolák tanulói jelentkezhetnek egyéni és csapat kategóriákban. Az egyéni produkciók előadási időtartama maximum 3 perces, a csoportos, illetve csapatprodukcióké pedig maximum 5 perces lehet. Az időtartam betartását a zsűri szigorúan figyelembe veszi az értékelésnél. Kérjük a kollégákat, hogy a létszámkorlátokat ne lépjék túl!
Győzteseket kategóriánként, nem pedig nyelvenként kerülnek kihirdetésre!

A következő kategóriákban várják a nevezéseket:

1. Vers, próza idegen nyelven
2. Jelenet idegen nyelven (maximum 6 fő)
3. Ének idegen nyelven (szóló) (1 fő)
4. Ének idegen nyelven (kamara) (2-6 fő)
5. Tánc – a célnyelvi ország valamely jellegzetes tánca (maximum 6 fő)

Minden kategóriában iskolánként (nem nyelvenként) maximum 2-2 műsorszám színpadra állítására van lehetőség.
A versenyre való jelentkezés határideje: 2018. március 1.
Nevezési díj nincs.
A nevezéseket a 8500 Pápa, Veszprémi út 45. levelezési címre vagy az evane@freemail.hu email címre szükséges küldeni.
További információkat az evane@freemail.hu e-mail címen, és a 89-324-900, 06-20-5815-771) telefonszámokon lehet kérni.

Bázisintézményeink bemutatkozója

Nyomtatás