Jelentkezés a 2017. évi szaktanácsadói képzésekre

A pedagógiai szakmai szolgáltatások 2017. évi országos igényfelmérőjének adatai alapján megtörtént a szaktanácsadói létszám speciális szakterületi és földrajzi szempontok szerinti elemzése, amelynek alapján feltárásra kerültek a szaktanácsadói hiányterületek. A szaktanácsadói kapacitás bővítése érdekében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) a hiányterületeket figyelembe véve szaktanácsadói továbbképzéseket indít. A képzések célja a szaktanácsadói feladatok jogszerű, szakszerű, zavartalan és hosszú távú ellátásának biztosítása. Az OH meghatározta, hogy az általános bemeneti feltételeken túl mely megyékből, milyen szakterületekről és milyen speciális szempontok szerint várja a pedagógusok jelentkezését a szaktanácsadói képzésekre.

Bővebben >>


Meghívó az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása projekt helyi szintű bemutatására Fejér megyében

A rendezvény átfogó képet kíván nyújtani az Oktatási Hivatal által megvalósítás alatt álló köznevelési projektekről, és az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű projekt céljáról, tevékenységeiről, eddigi eredményeiről. Az óvodai nevelésben közreműködő, illetve fenntartói feladatokat ellátó hiteles előadók közreműködésével bemutatja a helyi szintű hátránycsökkentő jó gyakorlatokat intézményi és fenntartói vonatkozásban.
(Bővebben >>)

Időpont: 2017. június 06.
Helyszín: Novotel Hotel, 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 19-21.
Jelentkezési határidő: június 05.

A konferencia tervezett programja >>

Regisztráció >>Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím elnyerésére kiírt pályázatunk lezárult

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén a cím viselésére jogosult intézmények listája ide kattintva megtekinthető.

 


 

A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

Székesfehérvári POK

2016. október 28-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Antalka Zsoltné Kiemelt figyelmet igénylő gyermek,
tanuló nevelésének, oktatásának segítése
Árvai Gyöngyi Pedagógiai mérés-értékelés
Bökönyi-Benedek Csilla Fizika, Természetismeret
Dr. Árgyelán Dánielné Magyar nyelv és irodalom
Fülöp Mária Óvodapedagógus
Grőber Attila Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek,
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,
Hon- és népismeret
Pribékné Kazi Erika Tanítói
Stolár Mihály Testnevelés és sport

 

 


 

Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Az állami köznevelés közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben  foglalt felhatalmazással az Oktatási Hivatal biztosítja.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre. Ezek közül egy – budapesti székhellyel-, a nemzetiségi nevelést-oktatást végző intézmények számra nyújt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.
A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ Fejér és Veszprém megyében a köznevelési intézmények által megfogalmazott igényeknek megfelelően jogszabály szerint biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, koordinálja a pedagógus életpályához kötődő minősítési és tanfelügyeleti feladatokat, a szaktanácsadói tevékenységet és az országos feladatokban történő közreműködést. Célunk egységes és magas szakmai színvonalon, minőségi szolgáltatás biztosítása úgy, hogy a köznevelési szereplők igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő szakmai szolgáltatáshoz jussanak.  A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén 18 referens kollégával végzi a feladatellátást.

Az eredményes szakmai munka jegyében kérem Önöket partneri együttműködésre!

Galambos Zsuzsanna
főosztályvezető

Nyomtatás