Tanulótájékoztatás

A szolgáltatási terület célja, feladata:

  • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók, az iskolai diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,
  • a nevelési-oktatási intézmények és a diákönkormányzatok kapjanak rendszeres és célirányos információkat a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben,
  • a nevelési-oktatási intézmények és a diákönkormányzatok kapjanak rendszeres és célirányos az információkat diákjogi kérdésekben,
  • a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok munkájukhoz kapjanak segítséget fórumok, továbbképzések szervezésével,
  • a tanulók számára legyen elérhető a diákjogi tanácsadás.

A tanulótájékoztatás területén dolgozó munkatárs:

Név E-mail-cím
dr. Radnóti Zoltán Radnoti.Zoltan@oh.gov.hu

 

Tanulótájékoztatás területének eszközei, módszerei:

A tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat pedagógiai-szakmai szolgáltatás eszközei, módszerei a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 9/B.§-a alapján:

Az Nkt. 19. § (2) bekezdés g) pontja szerinti tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat feladatai:

a) a pályaorientációt, pályaválasztást, továbbtanulást segítő pedagógusok támogatása,

b) a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének    segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére,

c) fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,

d) a diákjogi tanácsadás megszervezése.

A tanulótájékoztatás területének hasznos linkjei:

Országos Diákparlament (ODP)

Az Országos Diákparlament az általános és középiskolában tanuló diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, 300 tagja van. Az Országos Diákparlament a szükséges tájékoztatók meghallgatása és vita után áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogad el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát. Az Országos Diákparlament az iskolai diákönkormányzat legfelső fóruma.

A legutóbbi Országos Diákparlamentet 2020. január 31 - február 2. között, Székesfehérvárott tartották.

Országos Diákparlament – 45 pontos ajánlást fogadtak el a diákok (beszámoló)

Országos Diáktanács (ODT)

Az Országos Diáktanács az oktatásért felelős miniszter és a diákság képviselőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fórum. Az ODT testületébe a megyei diákparlamentek 1-1 főtPest megye és Budapest 2-2 főt delegál úgy, hogy a delegálással egyidejűleg póttagot is delegál. Az ODT közreműködik a következő Országos Diákparlament előkészítésében, a tanulói jogok érvényesülésével összefüggésben felmerült javaslatokat a Diákparlamenten előterjeszti. Ennek érdekében az ODT tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak a megyei diákparlamentek képviselőivel, közvetítik a diákok véleményét, álláspontját.

Az Országos Diáktanács ügyrendje

Nyomtatás