Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti bármely Bács-Kiskun és Csongrád megyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője, vagy pedagógusa.

Tanügy-igazgatási szaktanácsadás keretében (személyes és írásos megkeresés) szakmai segítségnyújtás a jogszabályi változásokban való eligazodásban, az új törvényi szabályozás elvárásainak közvetítésében.

Az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint meghatározott tanügy-igazgatási szolgáltatás során az alábbi feladatokat végezzük:


a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
b) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
c) a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére - költségvetésének terhére és mértékéig - közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatárs elérhetősége:

dr. Mező Tamásné – Mezo.Tamas.Zsoltne@oh.gov.hu
Nyomtatás