Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A tanügy-igazgatási szaktanácsadás keretében (személyes és írásos megkeresés alapján) szakmai segítségnyújtás igényelhető a jogszabályi változásokban való eligazodáshoz, az új törvényi szabályozás elvárásainak közvetítéséhez.

Tanügy-igazgatási tevékenységünk ellátása során figyelemmel kísérjük a jogszabályi változásokat, erről rendszeresen tájékoztatjuk az intézményeket. Megkeresés alapján segítséget nyújtunk a törvényi szabályozás elvárásainak közvetítésében. Kiadványok, segédanyagok készítésével, tájékoztatók, műhelyfoglalkozások szervezésével segítjük a nevelési-oktatási intézmények hatékony, jogszerű működését.

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti bármely Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője, vagy pedagógusa.

Az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint meghatározott tanügy-igazgatási szolgáltatás során az alábbi feladatokat végezzük:

  • a tanügyi dokumentumok vezetésére való kötelezettség betartásának támogatása,
  • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében, felülvizsgálatában és módosításában,
  • a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék szervezése.

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatárs elérhetősége:

dr. Feke Attila – feke.attila.istvan@oh.gov.hu
Nyomtatás