Pedagógusminősítés

Pedagógusok felkészítése a 2023. évi minősítésre

Pedagógusok felkészítése a 2022. évi minősítésre

Pedagógusok felkészítése a 2021. évi minősítésre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által meghatározott pedagógusok előmeneteli rendszerének részeként működő pedagógusminősítési eljárások szervezése, az eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés, kérdések megválaszolása (pedagógus, intézmény, köznevelési szakértő).

 

Jogszabályi háttér:

2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Kiadványok (Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók):

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak elérhetősége:

Benke Gabriella benke.gabriella@oh.gov.hu 06-30-595-8506
Horváth Balázs horvath.balazs@oh.gov.hu
06-1-374-2168
Nagy Zsuzsanna nagy.zsuzsanna2@oh.gov.hu
06-30-985-9234
Szabóné Mihály Hajnalka szabone.hajnalka@oh.gov.hu 06-1-374-2388
Nyomtatás