Pedagógiai tájékoztatás

következő oldal »

Őszi Pedagógiai Napok 2021. (Szegedi POK)

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ tisztelettel meghívja Önt és intézménye pedagógusait a 2021. október 4. és 14. között megrendezésre kerülő rendezvénysorozatára.

Jelentkezési határidő: A program időpontját megelőző nap vége.

Meghívó >>

Regisztráció >>


Tájékoztatás a 2021/2022. tanévben digitális platformon megújuló országos pedagógiai mérési rendszerről és az azzal kapcsolatos iskolai feladatokról

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központja tisztelettel meghívja Önt „Tájékoztatás a 2021/2022. tanévben digitális platformon megújuló országos pedagógiai mérési rendszerről és az azzal kapcsolatos iskolai feladatokról” címmel rendezett tájékoztató előadásra 2021. október 05-én 14 órai kezdettel.

Jelentkezési határidő: 2021. október 04. 16 óra

Meghívó>>

Regisztráció>>

 


TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2021

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központja tisztelettel meghívja Önt és intézménye pedagógusait a 2021. április 19. és 23. között megrendezésre kerülő rendezvénysorozatára.

Meghívó>>

Regisztráció>>

 


A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

 

A pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei:

  • A nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,
  • A nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése;
  • Az Oktatási Hivatal a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal,
  • Pályázati lehetőségek ismertetése, referenciaintézményi és szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése. A szaktanácsadók, tantárgygondozók által összegyűjtött, az óvodai neveléssel és iskolai tantárgyak tartalmával, oktatásával összefüggő új információk összegyűjtése és közzététele.

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatárs elérhetősége:

dr. Mező Tamásné – Mezo.Tamas.Zsoltne@oh.gov.hu

 


Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma

Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.

A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.

A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is közzétesszük honlapunkon.
Várjuk az egyes témák iránt érdeklődő kollégákat!

Bővebben: http://www.opkm.hu/webi

 


 

eTwinning – az európai iskolák közössége:


2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

Nyomtatás
következő oldal »