Pedagógiai tájékoztatás

következő oldal »

A szolgáltatási terület feladata széleskörű, folyamatos tájékoztatás nyújtása a köznevelési intézmények vezetőinek és pedagógusainak a köznevelést érintő nevelési, tantárgyi, műveltségterületi és szakmódszertani információkról, valamint módszertani támogatás azok felhasználásáról. A terület célja, hogy ilyen módon is segítse a tudásmegosztás kereteinek bővítését, az egész életpályán átívelő szakmai fejlődést, az eredményes pedagógiai gyakorlat megvalósulását.

A pedagógiai tájékoztatás ellátásának feladatai:

  • A nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,
  • A nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése;

Az Oktatási Hivatal a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

Hasznos oldalak az általános tájékozódáshoz:

Letölthető szakmai anyagok:

Oktatástechnológiai ajánlások, segédletek:

Módszertan, oktatástechnológia
OH Digitális Pedagógia Módszertani Ajánlások Gyűjteménye

link

Ajánlás a személyes találkozás nélküli oktatás-nevelés lehetséges módszereire és eszközeire link
Sulinet Tudásbázis https://tudasbazis.sulinet.hu/hu
Magyar Elektronikus Könyvtár https://mek.oszk.hu/

 

Témahetek:

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatárs elérhetősége:

dr. Feke Attila – feke.attila.istvan@oh.gov.hu

 


Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma

Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.

A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.

A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is közzétesszük honlapunkon.
Várjuk az egyes témák iránt érdeklődő kollégákat!

Bővebben: http://www.opkm.hu/webi

 


 

eTwinning – az európai iskolák közössége:


2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

Nyomtatás
következő oldal »