Önértékelés

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés bevezetésével előtérbe került az intézményi önértékelés rendszere. Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni.

A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárás-rendszerüket, illetve azokat az eszközöket – köztük a kérdőíveket – amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az Önértékelési kézikönyvek – a tanfelügyelethez hasonlóan, az egyes intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve – kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az Önértékelési kézikönyveket az oktatásért felelős miniszter döntése alapján az Oktatási Hivatal átdolgozta.  A módosított önértékelési kézikönyvek (második kiadás) az alábbi linkeken érhetők el:

Az Oktatási Hivatal az önértékelési feladatok elvégzéséhez a www.oktatas.hu oldalon informatikai támogató felületet működtet.

Az önértékelési felület útmutatója az alábbi linken érhető el: https://dari.oktatas.hu/files/utmutato_onertekeles.pdf

Nyomtatás