Pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Feladataink:

 • az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályának szakmai irányításával közreműködés az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések szervezésében és lebonyolításában;
 • az intézményvezetők, pedagógusok tanfelügyelettel és önértékeléssel kapcsolatos írásos és telefonos megkereséseinek kezelése, megválaszolása;
 • a köznevelési intézmények segítése az Oktatási Hivatal által működtetett önértékelési és tanfelügyeleti informatikai felületek használatában;
 • az intézményi és szakértői kérelmek elbírálása;
 • közvetlen kapcsolattartás a tanfelügyeletet végző szakértőkkel, támogatásuk feladataik ellátásában;
 • a tanfelügyelettel kapcsolatos adatszolgáltatások segítése;
 • továbbképzések szervezése tanfelügyelet és önértékelés témában.

Jogszabályi háttér:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról kiadott 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról kiadott 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 • 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

Tanfelügyeleti kézikönyvek >>

Önértékelési kézikönyvekre>>

Általános tájékoztatók:

Felhasználói útmutatók:

 

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak elérhetősége:

 

Dr. Sipos Melinda Sipos.Melinda@oh.gov.hu

30/456-4412
06/1/477-3181

Szécsi Katalin
Szecsi.Katalin@oh.gov.hu

06-30-457-4258
06-1-477-3186

Nyomtatás