Pedagógiai értékelés, mérés

A pedagógiai értékelés legfontosabb feladata a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások nyújtása.

A pedagógiai értékelés célja a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása.

A pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei

  • pedagógiai mérési-értékelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás biztosítása,
  • országos pedagógiai mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése,
  • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérésekhez kapcsolódó tanácsadás nyújtása,
  • a neveléssel összefüggő mérési eszközök alkalmazásának segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
  • hagyományos és digitális feladatbankok és mérőeszközök alkalmazásának segítése,
  • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
  • a gyermekek, tanulók tevékenységeinek értékelése során alkalmazott diagnosztikus és fejlesztő értékelés alkalmazásának támogatása,
  • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatás nyújtása,
  • pedagógiai és komplex intézményértékelési módszerek és eszközök megismertetése és terjesztése.

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak elérhetősége:

Hüvös Magdolna Ágnes 06 1/477-3184
06 30/483-5088
Huvos.Magdolna.Agnes@oh.gov.hu

Országos mérések

Az országos mérésekkel kapcsolatos jogszabályok:

Információk a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerről:

Digitális országos mérések 2022-től

Nemzetközi mérések

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak elérhetősége:

Szécsi Katalin 06-1-477-3186

Szecsi.Katalin@oh.gov.hu

06-30-457-4258
Hüvös Magdolna Ágnes 06-1-477-3184 Huvos.Magdolna.Agnes@oh.gov.hu
06-30-483-5088
Nyomtatás