Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés célja a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása.


A pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei:

  • pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
  • feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása,
  • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
  • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása,
  • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások,
  • pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.


Az országos kompetenciamérések lebonyolítása: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/lebonyolitas

A kompetenciamérések eredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek

A készség- és képességmérések lebonyolítása:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/keszseg_kepessegmeres/lebonyolitas_modszertan

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer adatbegyűjtés (DIFER):
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_adatgyujtesek

A célnyelvi mérések lebonyolítása:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/lebonyolitas

Az idegen nyelvi mérés lebonyolítása:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/lebonyolitas

 

Vajó Nikolett, pedagógiai referens – Vajo.Nikolett@oh.gov.hu
Nyomtatás