Tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat

 

A tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat eszközei és módszerei:

  • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére,
  • fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,
  • a diákjogi tanácsadás megszervezése.

DIÁKPERCEK

A hírlevél célja, hogy tájékoztassa a diákokat az aktuális hírekről, pályázatokról, a diákjogi kérdésekről, továbbá ötleteket adjon a tanulóknak az önfejlesztéshez, az egészséges életmódhoz és a szabadidő eltöltéséhez. Emellett, igazodva a helyi igényekhez, az adott régió oktatási híreit és eseményeit, ünnepeit és kulturális programjait is népszerűsíteni szeretnénk.

AKTUÁLIS SZÁM:

Az újság mobilos verziója:
(Kattints rá, vagy olvasd be)

 

KORÁBBAN MEGJELENT SZÁMOK:

I. évfolyam/1. szám (2023. február)

I. évfolyam/2. szám (2023. március-április)

 

    A szakmai területért felelős munkatárs:
Németh Bálint
(96) 613-473
(30) 358-7027
Nemeth.Balint@oh.gov.hu

 

A 2022/2023-as tanév rendjének főbb dátumai itt érhetők el.

2023. februárjától kéthavi rendszerességgel megjelenik a „Diákpercek” című kiadványunk, mely az 5-12. évfolyam diákjainak szól.

Aktualitásokkal és a tanulókat érintő cikkekkel. A tartalom bővítéséhez kérjük az intézmények DÖK szervezetének segítségét, ötletekkel, hozzászólásokkal, a munkatársak megadott e-mail címére!

 

Pályaorientáció

POM

A pályaorientációs ismeretek és lehetőségek bővítése érdekében - az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásával megvalósuló – program keretében, a pályaválasztást segítő webes alkalmazást fejlesztett az Oktatási Hivatal.

Az ingyenesen elérhető Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz, azaz a POM önismeretre alapozó, az MTMI-készségeket és -kompetenciákat is vizsgáló online tesztjeivel, feladataival a tanulók megtalálhatják az érdeklődésüknek, kompetenciáiknak leginkább megfelelő életpályákat. A POM önértékelésre épülő kérdéssorai segítenek feltérképezni a tanulók irányultságát, érdeklődését, kompetenciáit, míg az MTMI rész objektív feladatsorai pedig megmutatják, melyik terület áll hozzájuk igazán közel. Az online mérőeszköz mind a 7-8. évfolyamos, mind pedig a 10-12. évfolyamos tanulók részére elérhető.

A Pályaorientációs mérő és Oktatóeszköz (POM) online felületerre a linkre kattintva érhető el.

A Pályaorientációs mérő és Oktatóeszközzel (POM) kapcsolatos részletes információkat itt érheti el.

 

Diákparlament

Rövid összefoglaló a diákparlamentekről.

 

Tájékoztató az országos/megyei diákparlamentekről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 78. § (8) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „(8) Az oktatásért felelős miniszter kétévenként összehívja a diákparlamentet. A diákparlament a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, amely az előterjesztésében áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogadhat el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát." E törvényi kötelezettségnek eleget téve, a köznevelésért felelős miniszter kétévente hívja össze az Országos Diákparlamentet.

Annak érdekében, hogy a diákok az őket érintő kérdésekben megfogalmazott véleménye, javaslata, gondolata eljusson a döntéshozókhoz, az ülések előkészítéseként iskolai, kollégiumi diákparlamentek kerülhetnek megrendezésre, ahol megválasztásra kerülnek azok a delegáltak és póttagok, akik az adott intézményt a megyei diákparlamentek ülésein képviselhetik.

 

Diákönkormányzat - DÖK:

Az iskolai diákönkormányzat szervezetével, működésével, jogaival összefüggő szabályok a 2019. október 31-én hatályos köznevelési jogszabályok alapján

 

Hasznos linkek

Nyomtatás