Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A szolgáltatás eszközei és módszerei a 48/2012. (XII. 12.) EMMI-rendelet 6. § alapján:

  • Közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
  • a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, a 48/2012. (XII. 12.) EMMI-rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére – költségvetésének terhére és mértékéig – közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

A szaktanácsadók közreműködésével segíti a köznevelési intézmények működési dokumentumainak elkészítését, felkérés esetén tanácsadást nyújt az egyházi és magán intézményfenntartóknak is.

Kapcsolódó jogszabályok:

Programok:

  • egyéni tanácsadás
  • konferenciák, tájékoztatók a törvényi változásokról, értelmezésükről az intézményvezetőknek, fenntartók képviselőinek.

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak:

Kovács Erika

(36-32) 310-574/109
Kovacs.Erika@oh.gov.hu

Vágvölgyiné dr. Bene Orsolya

(36-32) 310-574/106
Vagvolgyine.Bene.Orsolya@oh.gov.hu

Aktuális helyi információk

JOGSZABÁLYFIGYELŐ