Tanügy-igazgatási szolgáltatás

következő oldal »

 

A szolgáltatás eszközei és módszerei a 48/2012. (XII. 12.) EMMI-rendelet 8. § alapján:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) bekezdés alapján az Oktatási Hivatal biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat – így a tanügy-igazgatási szolgáltatást is – az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében.

  • a tanügyi dokumentumok vezetésére való kötelezettség betartásának támogatása,
  • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében, felülvizsgálatában és módosításában,
  • a vármegyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék szervezése.

A szaktanácsadók közreműködésével segíti a köznevelési intézmények működési dokumentumainak elkészítését, felkérés esetén tanácsadást nyújt az egyházi és magán intézményfenntartóknak is.

Kapcsolódó jogszabályok:

Programok:

  • jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, intézményvezetők, pedagógusok tájékoztatása Hírlevélben a változásokról
  • egyéni tanácsadás
  • tanügyigazgatási műhely
  • konferenciák, tájékoztatók a törvényi változásokról, értelmezésükről az intézményvezetőknek, fenntartók képviselőinek.

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak:

Kis-Bacskó Erzsébet

(96) 613-470
(30) 516-3499
Kisbacsko.Erzsebet@oh.gov.hu

Aktuális helyi információk

Megjelent a Salgótarjáni POK 2022. évi 6. Hírlevele, benne „A tankötelezettség megkezdésének halasztása, illetve a tankötelezettség korábbi megkezdése a 2023/2024. tanévben” c. tájékoztató.

Nyomtatás
következő oldal »