Szaktanácsadás, tantárgygondozás

 

A Salgótarjáni POK szakmai területért felelős munkatársak és elérhetőségük:

Prakfalviné Mede Beáta
(96) 613-469
(30) 330-8420
Prakfalvine.beata@oh.gov.hu

Dupákné Gecse Adél
(96) 613-471
(30) 595-7512
Dupakne.Gecse.Adel@oh.gov.hu

A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

 

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Katona-Fejes Magdolna Különleges bánásmódot igénylő gyermekek/tanulók támogatása
Keléné Szabó Ágnes Humán
Koppándi Beatrix Tanítói munkaközösség
Palotásné Pityi Enikő Intézménytámogató és fejlesztő
Tóth Marianna Óvodapedagógusi

 


 

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

Szaktanácsadás, tantárgygondozás keretében a szakmai-szolgáltató által ellátandó feladatok

 • az illetékességi körébe tartozó intézmények igényei alapján a szaktanácsadók, tantárgygondozók munkájának megtervezése, koordinálása, feladatok delegálása, a szaktanácsadói tevékenységek összesítése, nyilvántartása,
 • pedagógiai, szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk ellenőrzése,
 • az intézményekben alkalmazott pedagógiai módszerek és fejlesztő tevékenységek elemzésének, értékelésének segítése az adott köznevelési intézménytípusnak megfelelően,
 • új tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 • konzultációs fórumok, területi tanácskozások, műhelymunkák szervezése pedagógusok számára,
 • a különböző tantárgyak, szakterületek köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információk gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére.

Szakterületek:

 • Tantárgygondozó szakterületek
 • Óvodapedagógiai szakterület
 • Sajátos pedagógiai területekhez kapcsolódó szaktanácsadói szakterületek és azok ellátásához kapcsolódó speciális szaktanácsadói feladatok:
 • Intézményfejlesztési szakterület
 • Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület

_______Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
_______Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
_______Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
_______Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület

 • Konfliktuskezelési szakterület
 • Pedagógiai mérés-értékelési szakterület
 • Digitális pedagógiai szakterület
 • Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai szakterület

Nógrád megye szaktanácsadóinak névjegyzéke szakterületenként itt érhető el.

Országos szaktanácsadói névjegyzék elérése

Nógrád megyei szaktanácsadók pedagógiai szakmai ajánlatai – 2023

 

Szaktanácsadói Füzetek

Nyomtatás