Szaktanácsadás, tantárgygondozás

 

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközei és módszerei:

  • nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
  • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
  • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
  • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
  • egyéni szakmai tanácsadás,
  • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

Országos szaktanácsadói névjegyzék elérése: http://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szaktanacsadoi_nevjegyzek

A Salgótarjáni POK szakmai területért felelős munkatársak és elérhetőségük:

Lerchné Forgács Marianna
E-mail: Lerchne.Forgacs.Marianna@oh.gov.hu
Telefon: 06-32-310-574/108

Dupákné Gecse Adél
E-mail: Dupakne.Gecse.Adel@oh.gov.hu
Tel.: 06-32-310-574/108

Szaktanácsadói Füzetek

Nyomtatás