Pedagógus életpályához kapcsolódó minősítési rendszer, pedagógiai-szakmai ellenőrzés, intézményi önértékelés

A Pedagógiai Oktatási Központok a pedagógusok előmenetele és a pedagógiai-szakmai ellenőrzések terén – a Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal együttműködve – közreműködnek

 • a pedagógusminősítések és
 • a tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításában.

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak:

Vágvölgyiné dr. Bene Orsolya Erősné Liptai Csilla
Tóth Beáta

(32) 310-574/106
(30) 516-3499

(32) 310-574/107
(32) 422-475
(30) 682-2329
Vagvolgyine.Bene.Orsolya@oh.gov.hu Erosne.Liptai.Csilla@oh.gov.hu Toth.Beata@oh.gov.hu

 


PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERE – ÉLETPÁLYAMODELL MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOK, MINŐSÍTŐ VIZSGA

 

Kiemelt célunk a minősítéssel kapcsolatos ügyfélszolgálat jogszerű, szakszerű, pontos, gyors működtetése. Szakmai támogatás nyújtunk a minősítő eljárásban részt vevő pedagógusoknak, portfóliójuk, mester- vagy kutatóprogramjuk elkészítésében, valamint a minősítő vizsga, minősítő eljárásra való felkészülésben.
Kérjük, kérdéseiket e-mailben tegyék fel a POKSalgotarjan@oh.gov.hu címen, vagy az ezen a területen dolgozó munkatársaink e-mail címére küldjék el.

Jogszabályok:

A Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ a pedagógus életpályához kapcsolódó minősítési rendszer terén közreműködik, illetve segítséget nyújt:

 • a pedagógusminősítéssel kapcsolatos kérdések megválaszolásában, ügyfélszolgálati feladatok ellátásában,
 • a pedagógusminősítések lebonyolításában,
 • a pedagógusminősítések során benyújtott panaszok felülvizsgálatában,
 • minősítő vizsga, minősítési eljárás előtt álló pedagógusok tájékoztatásában, felkészítésében,
 • közvetlen, naprakész kapcsolattartás a minősítési szakértőkkel,
 • közreműködés a szakértői munka szervezésében, a szakértői feladatok koordinálásában,
 • informatikai felületen megjelenő kérelmek elbírálásában.

Tervezett éves programjaink:

Tájékoztató előadások, műhelyfoglalkozások szervezése

 • a pedagógus életpályamodellről,
 • a minősítő vizsga, minősítési eljárás előtt álló pedagógusoknak a portfólió készítéséről, a minősítő vizsgára/eljárásra történő felkészülésről,
 • a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra való felkészülésről.

A minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő kiadványok, útmutatók itt olvashatók, letölthetők!

 

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS, ÖNÉRTÉKELÉS


Segítséget nyújtunk az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, illetve az intézményi önértékelésben részt vevő intézményeknek, vezetőknek a felkészülésben, a feladatok értelmezésében és végrehajtásában.

Kérjük, kérdéseiket e-mailben tegyék fel a POKSalgotarjan@oh.gov.hu címen, vagy az ezen a területen dolgozó munkatársaink e-mail címére küldjék el.

Jogszabályok

A Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ a pedagógiai-szakmai ellenőrzés terén közreműködik, illetve segítséget nyújt:

 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzések és az önértékelés lebonyolításában, szervezésében,
 • az intézmények, intézményvezetők, pedagógusok tájékoztatásában, felkészítésében
 • a felmerülő kérdések megválaszolásában,
 • a fenntartók tájékoztatásában,
 • az önértékeléshez és a szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátásában.
 • közvetlen, naprakész kapcsolattartás a tanfelügyeleti szakértőkkel,
 • közreműködés a szakértői munka szervezésében, a szakértői feladatok koordinálásában,
 • informatikai felületen megjelenő kérelmek elbírálásában,
 • szakmai, tartalmi fejlesztések támogatásában, ezek megvalósításában.

Tervezett éves programjaink:

Tájékoztató előadások, műhelyfoglalkozások szervezése

 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzés tartalmában és folyamatában történt aktuális változásokról,
 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzés lebonyolítását támogató informatikai felületek használatáról,
 • a pedagógusok, intézményvezetők és intézmények önértékeléséhez.

Az önértékelésre és a tanfelügyeleti ellenőrzésekre a – szakképző iskolák kivételével – 2016. december 9-én jóváhagyott (2017. január elsejétől hatályos) önértékelési és tanfelügyeleti kézikönyvek alapján kerül sor. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (EQAVET) alapján átdolgozott, szakképző iskolákra vonatkozó önértékelési és tanfelügyeleti kézikönyveket jóváhagyta az oktatásért felelős miniszter, így a szakképző iskolákban 2018. szeptember elsejétől az átdolgozott kézikönyvekben foglaltak szerint valósulnak meg az önértékelések és a tanfelügyeleti látogatások. Az önértékelési kézikönyvek itt olvashatók, letölthetők, míg a tanfelügyeleti kézikönyvek itt találhatók.

Nyomtatás