Pedagógus életpályához kapcsolódó minősítési rendszer, pedagógiai-szakmai ellenőrzés, intézményi önértékelés

A Pedagógiai Oktatási Központok a pedagógusok előmenetele és a pedagógiai-szakmai ellenőrzések terén – a Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal együttműködve – közreműködnek

 • a pedagógusminősítések és
 • a tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításában.

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak:

Karakasev Éva Vágvölgyiné dr. Bene Orsolya Tóth Beáta
pedagógiai referens pedagógiai referens pedagógiai referens
(32) 310-574/110 (32) 310-574/106 (32) 310-574/109
Karakasev.Eva@oh.gov.hu Vagvolgyine.Bene.Orsolya@oh.gov.hu Toth.Beata@oh.gov.hu

 


PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERE – ÉLETPÁLYAMODELL MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOK, MINŐSÍTŐ VIZSGA

Jogszabályok:

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztálya irányításával a pedagógusminősítés területén közreműködnek:

 • a pedagógusminősítésekkel kapcsolatos szervezési feladatokban;
 • a pedagógusminősítésekkel kapcsolatos kérdések megválaszolásában;
 • a pedagógusminősítések során benyújtott panaszok felülvizsgálatában;
 • a pedagógusminősítésekkel összefüggő szakértői tevékenység folyamatos figyelemmel kísérésében
 • a pedagógusminősítéssel kapcsolatos szakmai, tartalmi fejlesztések támogatásában, megvalósulásában.

Tervezett éves programjaink:

Tájékoztató előadások, műhelyfoglalkozások szervezése

 • a pedagógus életpályamodellről,
 • a minősítő vizsga, minősítési eljárás előtt álló pedagógusoknak a portfólió készítéséről, a minősítő vizsgára/eljárásra történő felkészülésről,
 • a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra való felkészülésről.

A minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő kiadványok, útmutatók itt olvashatók, letölthetők!

 

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Jogszabályok

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztálya irányításával a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) területén közreműködnek:

 • a szervezési feladatokban;
 • a felmerülő kérdések megválaszolásában;
 • a szakértői tevékenység folyamatos figyelemmel kísérésében;
 • a szakmai, tartalmi fejlesztések támogatásában, ezek megvalósításában.

Tervezett éves programjaink:

Tájékoztató előadások, műhelyfoglalkozások szervezése

 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzés tartalmában és folyamatában történt aktuális változásokról,
 • a pedagógusok, intézményvezetők és intézmények önértékeléséhez.

A szükséges kézikönyv, kiadványok, útmutatók, segédanyagok itt olvashatók, letölthetők!

Nyomtatás