Pedagógiai tájékoztatás

 

A szolgáltatás ellátásának eszközei és módszerei a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 7. § alapján:

 • a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatás-technológiai módszertani támogatások nyújtása,
 • a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.
 • Az Oktatási Hivatal a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

További feladatok a megyében működő köznevelési intézmények tevékenységének támogatására:

 • közreműködés a referenciaintézményi és szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítésében,
 • a szaktanácsadók, tantárgygondozók által összegyűjtött, az óvodai neveléssel és iskolai tantárgyak tartalmával, oktatásával összefüggő új információk, segédanyagok közzététele.

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatárs:

Smida László (96) 613-429
(30) 595-7512
Smida.Laszlo@oh.gov.hu


Pedagógiai módszertani ajánlás a digitális eszközökkel támogatott oktatás különböző szintjeihez

Az ajánlás célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények, intézményvezetők, pedagógusok számára módszertani segítséget nyújtson a digitális technológiával támogatott oktatási tevékenység során – akár hagyományos, jelenléti oktatásban, akár tantermen kívüli, digitális munkarendben zajlik a tanítás. Ehhez a digitalizáltság különböző szintjein alkalmazható eszközöket, tartalmakat, módszereket mutat be, és javaslatokat fogalmaz meg használatukkal kapcsolatban.

Jelen ajánlás nem kínál megoldást minden tantárgy minden pedagógiai helyzetére, ehelyett a legfontosabb pedagógiai eljárásokra, feladatokra, a tanítási-tanulási folyamat tervezésére, a tanítás intézményi feltételeire fókuszál.

DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK GYŰJTEMÉNYE


Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma

Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.

A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.

A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is közzétesszük honlapunkon.
Várjuk az egyes témák iránt érdeklődő kollégákat!

Bővebben: http://www.opkm.hu/webi

 


Kiadványok

2023. évi Hírlevelek

 1. Aktuális információk
 2. Aktuális információk és beszámoló a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napokról
 3. Nógrádi Tanévindító Szakmai Napok

2022. évi Hírlevelek

 1. Aktuális információk
 2. Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok
 3. Tanügyigazgatási aktualitások: egyéni munkarend és Nógrád megyei helyzetkép a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról
 4. Nógrádi Tanévindító Szakmai Napok
 5. Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok
 6. AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

 

Nyomtatás