Pedagógiai értékelés

következő oldal »

A pedagógiai értékelés legfontosabb feladata, lényege a visszajelzés, visszacsatolás, azaz a mérések, eredményvizsgálatok során feltárt tények, adatok felhasználása a pedagógiai folyamatok – a tanítás-tanulás folyamatának – optimalizálásában. Legfőbb célja a pedagógusok és vezetők értékelési kultúrájának fejlesztése.

A pedagógiai értékelés szakmai szolgáltatási terület feladatai:

  • az intézmények és intézményfenntartók felkészítése és közvetlen segítése a jogszabályi kötelezettségekből adódó mérési, értékelési feladataik minél hatékonyabb, eredményesebb ellátásában;
  • ösztönözze, támogassa az intézményekben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességének mérését, értékelését, az intézmény belső mérési-értékelési rendszerének kiépítését és működtetését, a mérési eredményekre épülő fejlesztési tervek, fejlesztő programok kidolgozását.

Jogszabályi háttér:

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. §
  • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 79-80.§
  • A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI-rendelet 4. §

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak:

Bulyovszkyné Borók Edit Lerchné Forgács Marianna Bratinka Gábor
intézményfejlesztési referens Intézményfejlesztési referens pedagógiai referens
(32) 310-574/107 (32) 310-574/108 (32) 310-574/110
Bulyovszkyne.Borok.Edit@oh.gov.hu Lerchne.Forgacs.Marianna@oh.gov.hu Bratinka.Gabor@oh.gov.hu

 

Országos és nemzetközi mérések, információk

Nyomtatás
következő oldal »