Pedagógiai értékelés

 

A pedagógiai értékelés legfontosabb feladata, lényege a visszajelzés, visszacsatolás, azaz a mérések, eredményvizsgálatok során feltárt tények, adatok felhasználása a pedagógiai folyamatok – a tanítás-tanulás folyamatának – optimalizálásában. Legfőbb célja a pedagógusok és vezetők értékelési kultúrájának fejlesztése.

A pedagógiai értékelés szakmai szolgáltatási terület feladatai:

 • pedagógiai mérési-értékelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás biztosítása,
 • országos pedagógiai mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése,
 • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérésekhez kapcsolódó tanácsadás nyújtása,
 • a neveléssel összefüggő mérési eszközök alkalmazásának segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
 • hagyományos és digitális feladatbankok és mérőeszközök alkalmazásának segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
 • a gyermekek, tanulók tevékenységeinek értékelése során alkalmazott diagnosztikus és fejlesztő értékelés alkalmazásának támogatása,
 • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatás nyújtása,
 • pedagógiai és komplex intézményértékelési módszerek és eszközök megismertetése és terjesztése.

Jogszabályi háttér:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. §
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 79-80.§
 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI-rendelet 3. §

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak:

Németh Bálint
(96) 613-473
(30) 358-7027
Nemeth.Balint@oh.gov.hu

 

Nyomtatás