Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés legfontosabb feladata, lényege a visszajelzés, visszacsatolás, azaz a mérések, eredményvizsgálatok során feltárt tények, adatok felhasználása a pedagógiai folyamatok – a tanítás-tanulás folyamatának – optimalizálásában. Legfőbb célja a pedagógusok és vezetők értékelési kultúrájának fejlesztése.

A pedagógiai értékelés szakmai szolgáltatási terület feladatai:

 • az intézmények és intézményfenntartók felkészítése és közvetlen segítése a jogszabályi kötelezettségekből adódó mérési, értékelési feladataik minél hatékonyabb, eredményesebb ellátásában;
 • ösztönözze, támogassa az intézményekben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességének mérését, értékelését, az intézmény belső mérési-értékelési rendszerének kiépítését és működtetését, a mérési eredményekre épülő fejlesztési tervek, fejlesztő programok kidolgozását.

Jogszabályi háttér:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. §
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 79-80.§
 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI-rendelet 4. §

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak:

Bulyovszkyné Borók Edit Lerchné Forgács Marianna Bratinka Gábor
intézményfejlesztési referens Intézményfejlesztési referens pedagógiai referens
(32) 310-574/107 (32) 310-574/108 (32) 310-574/110
Bulyovszkyne.Borok.Edit@oh.gov.hu Lerchne.Forgacs.Marianna@oh.gov.hu Bratinka.Gabor@oh.gov.hu

 

Országos és nemzetközi mérések, információk

A POK feladatai az országos és nemzetközi mérésekkel kapcsolatban:

 • OKM kiegészítő mérésre 2017. május 2-19. között került sor, országosan 455 intézményben (Nógrád megyében 8 iskolában). A kiegészítő mérésben a felmérésvezetői feladatokat erre felkészített szaktanácsadóink látták el.
 • OKM CORE2 mérés szintén 2017. május 2-19. között bonyolódott le, országosan 225, a kiegészítő méréstől eltérő intézményben. Nógrád megyében ez a mérés 4 iskolát érintett. A CORE2 mérés felmérésvezetését felkészített, megbízott pedagógusok végezték.
 • PISA2018 próbamérésre 2017. március 20. és április 14. között került sor, országosan 44 kiválasztott iskolában. Nógrád megyéből a Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája került be a reprezentatív mintába. A 15 éves korosztály tanulói 3 mérési csoportban oldották meg az online feladatokat, természetesen felmérésvezető irányításával.
 • A TALIS2018 nemzetközi tanárkutatás próbamérése 2017. február 1-28. között zajlott le a 30 kiválasztott iskolában. A felmérés 5-8. évfolyamon dolgozó pedagógusokat érintette, és digitális adatfelvétellel történt.

Helyi programok, események

 • A hozzáadott érték – mit és miért mérünk? Az intézményi igényfelmérés során megfogalmazódott mérés-értékelés témában beékezett igények kielégítésére meghirdettük „A hozzáadott érték – mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-, képesség és kompetenciamérések)" című 30 órás akkreditált továbbképzést, amelyet 2017. június 19., 20., 26. napokon a Héhalmi Általános Iskolában tartottunk 18 pedagógus részvételével.
 • Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok – Tények és tévhitek az OKM adatairól 2017. április 26-án a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok nyitókonferenciáján „Tények és tévhitek az OKM adatairól" címmel Ostorics László, az Oktatási Hivatal Köznevelési Mérési Értékelési Osztályának osztályvezetője tartott előadást. Az előadás prezentációja innen letölthető.
 • „5 órás OKM" képzés Újra meghirdettük az „Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása" című, 5 órás OKM-képzést, amelynek két helyszínén (2017.02.22. Salgótarján, 2017.03.09. Balassagyarmat) összesen 42 fő vett részt.
 • MaTalent2 mérés Az Oktatási Hivatal a Nemzeti Tehetség Program (NTP2) keretében 3 korábban elnyert pályázat fejlesztéseinek folytatólagos megvalósításában vesz részt. Ezek közül a MaTalent2 program keretében kifejlesztett 4. évfolyamos matematika feladatbank kipróbálásában országosan mintegy 900 intézmény érintett. A feladatok bemérésére, a próbamérésre 2017 januárjában, a „főmérésre" pedig márciusban került sor. Nógrád megyében 15 iskola fogadta el a felkérést és vállalta az online feladatok megoldását. A visszajelzések alapján a tanulóknak tetszett ez a – most először kipróbált – mérés.
 • Őszi Nógrádi Pedagógiai Napok – Mi a titok? Az Őszi Nógrádi Pedagógiai Napok keretében 2016. szeptember 20-án tájékoztató előadást és pódiumbeszélgetést szerveztünk azon iskolák közreműködésével, ahol az elmúlt évek kompetenciamérései alapján kiemelkedő hátránykompenzáló és fejlesztő munka folyik. Bővebben >>
Nyomtatás