Országos (tematikus) pedagógiai-szakmai szolgáltatások

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

Az Oktatási Hivatal országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként szervezi meg

  • a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelés-oktatást, kollégiumi nevelést segítő (a továbbiakban együtt: nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások),
  • a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő,
  • az országos pedagógiai mérés-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését szolgáló

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

A nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások megszervezését az Oktatási Hivatal Budapesten működő Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja végzi.

A tematikus szaktanácsadás területei:

  • intézményfejlesztési
  • kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott
  • konfliktuskezelés
  • hátrányos helyzetű gyermek, tanulók nevelése, nevelés oktatásának megszervezése
  • pedagógiai mérés értékelés
Nyomtatás