Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

Az Európai Unió 2010-2020 évekre szóló stratégiájának egyik célja a tagországokban a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá történő csökkentése. Ennek érekében készültek el az alábbi jogszabályok Magyarországon:

A köznevelési rendszerben bevezetésre került a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése, melynek jogszabályi háttere a következő:

A pedagógiai jelző és támogató rendszer

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

Az iskolák az 5-12 évfolyamon nappali munkarendben tanulók tekintetében a tanulmányi eredmények félévi és év végi megállapítását követően elektronikus formában adatokat szolgáltatnak a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról a jelzőrendszerbe, mely adatok értékelése, elemzése után a Pedagógiai Oktatási Központ intézkedési javaslatokat tesz az intézményeknek a lemorzsolódási veszély kezelésére. A pedagógiai szakmai szolgáltatások segítségével végrehajtható intézkedések megvalósításához szakmai segítséget nyújt.

A jelző és támogató rendszer működési ciklusa:

lemorzsolódás.jpg

 

 

A Salgótarjáni POK szakmai területért felelős munkatársa és elérhetősége:

Kovács Erika
E-mail: Kovacs.Erika@oh.gov.hu
Tel.: 06-32-310-574/109

 

Salgótarjáni POK szakterületen végzett tevékenységei

2019. évben

2018. évben

 • Az adatgyűjtéshez és elemzéshez kapcsolódó feladatok megvalósítása
  Az 5-12. évfolyammal, nappali munkarendben működő Nógrád megyei iskolák a lemorzsolódási veszéllyel kapcsolatos 2017/2018. tanév első félévére vonatkozó adataikat 2018. február 12-ig, a második félévre vonatkozó adataikat 2018. június 30-áig töltötték fel az erre kialakított elektronikus felületre.
  Adatok, elemzések >>
 • Intézkedések javaslása és azok megvalósulása a lemorzsolódással legveszélyeztetettebb feladatellátási helyek számára 
  Részletesen >>
 • Ágazatközi együttműködés 
  A Salgótarjáni POK 2018. december 1-jén ágazatközi együttműködési tanácskozást rendezett a gyermekvédelmi ágazat megyei és járási színtű szakemberei (megyei kormányhivatal, járási kormányhivatalok gyámügyi munkatársai, járási gyermekjóléti szolgálatok, megyei gyermek¬védelmi központ) és a lemorzsolódással kapcsolatos szakmai szolgáltatási feladatokkal legjobban érintett szaktanácsadók részvételével.
 • Jó gyakorlatok gyűjtése, megosztása
  A Salgótarjáni POK elhatározta a Nógrád megyében fellelhető jó gyakorlatok összegyűjtését azzal a céllal, hogy ebből egy olyan adatbank alakuljon ki, melyből a problémával érintett intézmények meríthetnek.
  Ez év februárjában kértük a megye köznevelési intézményeit és szaktanácsadóit tapasztalataik megosztására e téren: amennyiben intézményükben, vagy a köznevelésben végzett bármilyen tevékenységük során találkoztak olyan módszerrel, tevékenységi formával, amelyről úgy gondolják, hogy hatékonyan hozzájárul a korai iskolaelhagyás, a lemorzsolódás megelőzéséhez, csökkentéséhez, a gyakorlat rövid leírásával és megküldésével legyenek segítségünkre az eredményes megoldási lehetőségek tárának gazdagításához. Eddig 7 intézmény mintegy 40 olyan tevékenységet ismertetett velünk, mely eredményes lehet a lemorzsolódás kezelésében. Ezek megosztását hírlevélben, illetve az őszi pedagógiai napok keretében szervezett rendezvényen kezdtük meg.
 • Ajánlott linkek
  Európai tudásportál a korai iskolaelhagyásról
  https://tka.hu/hir/10877/europai-tudasportal-a-korai-iskolaelhagyasrol-jatssz-tanulj-alkalmazd-oszd-meg
  CroCoos – Előzzük meg a lemorzsolódást!
  www.crocoos.tka.hu
  EFFeCT nemzetközi projekt
  www.effeckt.tka.hu

2017. évben

 • Tájékoztatás
  Nógrád megye polgármestereinek és jegyzőinek, a tankerületek vezetőinek, gyermekvédelmi és gyámügyi szakembereknek, szaktanácsadóknak, megtartott szakmai tájékoztatók keretében mutattuk be a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem jogszabályi hátterét, feladatait, hangsúlyozva a települési önkormányzatok szerepét, együttműködési lehetőségeit a köznevelés szereplőivel. Ennek prezentációja innen letölthető.
  2017 januárjában Hírlevélben hívtuk fel a Nógrád megyei köznevelési intézmények és fenntartóik figyelmét a jelzőrendszerben történő adatszolgáltatás aktuális feladatára.
 • POK szintű cselekvési terv kidolgozása
 • Az adatgyűjtéshez és elemzéshez kapcsolódó feladatok megvalósítása
 • Ágazatközi együttműködésekhez kapcsolódó feladatok megvalósítása
  A POK feladatainak ismertetésére 2017 februárjában a megye két városában rendezett polgármesteri találkozón bemutattuk a végzettség nélküli iskolaelhagyással kapcsolatos feladatokat.
  Együttműködés felvétele céljából 2017.02.28-án tanácskozást rendeztünk a megye gyermekvédelmi és gyámügyi hatóságaival, szolgálataival, intézményeivel, ahol megismertük egymás feladatköreit, és vázoltuk az együttműködés lehetőségeit a lemorzsolódás elleni küzdelemben.
  A témában 2017.03.10-én egyeztetésre került sor a Klebelsberg Központ tankerületi vezetőivel is.
  A megye jegyzőit a Nógrád Megyei Kormányhivatal által 2017.04.11-én tartott jegyzői értekezleten tájékoztattuk a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem feladatairól, hangsúlyozva a települési önkormányzatok szerepét, együttműködési lehetőségeit a köznevelés szereplőivel e téren. A civil szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel a közeljövő feladata.
 • EU-s pályázati lehetőségek a lemorzsolódás elleni küzdelemben

Nyomtatás