Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

következő oldal »

Jogszabályi háttér:

Fontos kiemelni, hogy a lemorzsolódás megelőzését szolgáló informatikai rendszerbe rögzítendő statisztikai adatokat kizárólag a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók vonatkozásában kell értelmezni. A köznevelési intézmények adatszolgáltatása tehát kizárólag azokat a tanulókat érinti, akiknél az Nkt. 4. § 37. pontjában meghatározott feltételek fennállnak, így nem terjed ki pl. az itthoni magántanulói jogviszony mellett külföldön tanulmányokat folytató, vagy a versenyszerű sportolás miatt magántanulói jogviszonyban álló, de az Nkt. 4.§ 37. pontja szerinti rendelkezés alá nem eső iskolai eredménnyel rendelkező tanulókra.

Segédanyagok és további információk az online adatgyűjtésről>>

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak:

Kis-Bacskó Erzsébet

(96) 613-470
(30) 516-3499
Kisbacsko.Erzsebet@oh.gov.hu

Tóthné Szilágyi Andrea

(96) 613-472

Tothne.Andrea@oh.gov.hu

 

A pedagógiai jelző és támogató rendszer célja a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében pedagógiai-szakmai támogatást nyújtson az érintett tanulók, pedagógusok, intézmények és fenntartóik számára.

A pedagógiai jelző és támogató rendszer működtetésének feladatai:

A 48/2012. (XII. 12.) EMMI-rendelet 9/C. § szerint:

  • korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésében közreműködés, a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése, és mindezek alapján a szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása,
  • a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógiai módszerek kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézményben,
  • a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése,
  • a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének koordinálása.

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ támogató tevékenysége:

Pedagógustámogató tevékenységek

-         A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített adatok értékelése, elemzése

-         Igény szerinti szaktanácsadói támogatás – kontakt vagy online formában – a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók előrehaladásának támogatásához.

-         Pedagógiai módszertani és tantárgyi műhelyek a fejlesztési tervek kidolgozásához, megvalósításához.

-         Akkreditált pedagógus-továbbképzések.

Intézményt, Intézményvezetést támogató tevékenységek

-         Intézményvezetői fórumon aktuális jelzőrendszeri adatok elemzése, jogszabályok értelmezése.

-         Vezetői együttműködések támogatása; tudásmegosztó térségi programok, műhelymunkák szervezése.

-         Az adaptálható intézményi jó gyakorlatok bemutatása, átvételének támogatása.

-         Az érintett intézmény adott problémáira fókuszáló tantestületi problémamegoldó vagy helyzetfeltáró munkacsoportok generálása módszertani támogatással, szaktanácsadói közreműködéssel.

-         Szervezet- és/vagy intézményfejlesztést támogató szaktanácsadói segítségnyújtás.

Fenntartói támogatás

-         Fenntartói műhely: a korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített adatok értékelése, elemzése, tendenciái.

-         Támogató programcsomagok bemutatása, intézményspecifikus kiajánlása

-         Folyamatos tájékoztatás az intézményi adatokról, eredményekről; javaslatok megfogalmazása

 

Salgótarjáni POK szakterületen végzett tevékenységei

2022. évben - A Salgótarjáni POK szakterületen végzett éves tevékenysége itt érhető el.

  • 1. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése
  • 2. Archívum
Nyomtatás
következő oldal »