Bázisintézmények

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas elismertségű, nagy hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működése koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, amely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Bővebben >>

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatárs:

Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolya

(32) 310-574/106
(30) 516-3499
Vagvolgyine.Bene.Orsolya@oh.gov.hu2017 tavaszán Nógrád megyében két köznevelési intézmény nyerte el az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet:

Bázisintézményeink elérhetőségeik, jó gyakorlataik itt tekinthetők meg.

Nyomtatás