Aktuális szakmai hírek, felhívások, rendezvények

következő oldal »

Utolsó lehetőség! Májusig még indulnak a tréningjellegű pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 tavaszán is lehetőség nyílik A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A 30 órás képzés egy 10 órás távoktatásban feldolgozható „e-learning" tananyagból és 20 kontaktórából áll. A képzést gyakorlatias jellege miatt ajánljuk minden kollégának, akit érdekel a téma, hiszen mindennapi munkánk során folyamatosan segíthetjük a ránk bízott tanulókat abban, hogy a köznevelésben ne csak ismereteket sajátítsanak el, hanem személyiségük fejlődésén keresztül kibontakoztathassák képességeiket, és megtalálják azt a hivatást, amely számukra örömet, biztonságos egzisztenciát és a társadalomban betöltött hasznos szerepet jelenthet majd. Különösen ajánljuk az osztályfőnököknek, esélyegyenlőséggel, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó vagy felzárkóztató programokban tevékenykedő pedagógusoknak.

További információk: EFOP3213@oh.gov.hu


Pályázati felhívás

Pályázat vezető szaktanácsadói feladatok ellátására.

Részletes tájékoztató >>


NÓGRÁDI ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2018

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ a hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben is megrendezi a Nógrádi Őszi Pedagógiai Napokat 2018. november hónapban.

Megkérjük az intézmények vezetőit és a pedagógus kollégákat, hogy érdeklődésüknek megfelelően minél több programon vegyenek részt!

A programokon való részvétel az Adatkezelési tájékoztató megismeréséhez, elfogadásához, és előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre a rendezvényt megelőző nap 12:00 óráig van lehetőség. Létszámkorlátos rendezvényekre a regisztrációs idősorrend alapján tudjuk fogadni a résztvevőket!

Részletes program >>

Adatkezelési tájékoztató >>

Regisztráció >>

A szakmai napok összegzéséről készült hírlevél itt olvasható.


Szakmai tanévnyitó konferencia – Salgótarján

Az Oktatási Hivatal szakmai tanévnyitó konferenciát szervez, amelyen az oktatásirányítás és háttérintézményeinek képviselői ismertetik a 2018/2019-es tanév változásait és fejlesztéseit.

A konferenciáról készült összegzés itt olvasható.


TANÉVINDÍTÓ SZAKMAI NAPOK 2018 – Összegzés

2018. augusztus 27-28-án Balassagyarmaton és Salgótarjánban plenáris üléseket, ezt követően 14, illetve 15 szekció foglalkozást szerveztünk a meghívott előadók, a szaktanácsadók és a Salgótarjáni POK munkatársainak közreműködésével. A szakmai napok fókuszában a motiváció állt. Az időpontokat úgy határoztuk meg, hogy az intézményvezetők mellett a nevelőtestületek minden érdeklődő tagjának módja legyen azokon részt venni, hiszen a részvétel jelentősen hozzájárulhat a sikeres és eredményes nevelő-oktató munkához. A pedagógusok körében nagy érdeklődést váltottak ki a meghirdetett programjaink, hiszen 95 köznevelési intézmény/tagintézmény 638 pedagógussal képviseltette magát.

Megköszönjük az előadóknak és a közreműködő kollégáknak, hogy lelkesedésükkel és munkájukkal hozzájárultak a tervezett programok sikeres megvalósításához. Ugyancsak köszönetet mondunk a programoknak helyet adó Balassagyarmat Város Polgármesterének, a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium és a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nevelőtestületének.

A szakmai napok összegzéséről készült hírlevél itt olvasható.


TANÉVINDÍTÓ SZAKMAI NAPOK 2018

A 2018/2019. tanév előkészítéseként Tanévindító Szakmai Napokat szervezünk a Nógrád megyei köznevelési intézmények vezetőinek és pedagógusainak. Célunk, hogy tájékoztatást adjunk a tanév aktualitásairól és a várható feladatokról. A szakmai napok fókuszában a motiváció áll. Az időpontokat úgy határoztuk meg, hogy az intézményvezetők mellett a nevelőtestületek minden érdeklődő tagjának módja legyen azokon részt venni, hiszen a részvétel jelentősen hozzájárulhat a sikeres és eredményes nevelő-oktató munkához.
Időpontok és helyszínek:

2018. augusztus 27.

  • Plenáris ülés: Balassagyarmat Városháza DÍSZTEREM 
    (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.)
  • Szekció foglalkozások: Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 
    (2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.)

Részletes program >>

2017. augusztus 28.
Salgótarjáni SZC Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.)

Részletes program >>

Kérjük a köznevelési intézmények vezetőit és pedagógusait, hogy érdeklődésüknek megfelelően minél több programon vegyenek részt! Részvételi szándékukat 2018.08.24-én 12:00 óráig történő regisztrációval jelezzék!

Regisztráció >>


Továbbképzés a 2019. évi pedagógus minősítési eljáráshoz

„Pedagógusok felkészítése a minősítésre" címmel 10 órás továbbképzést szervezünk a 2019. évi minősítési tervben szereplő pedagógusoknak. A továbbképzésen való részvételről a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján igazolást állítunk ki.

Pedagógus I. fokozat

2018.08.29. 9:00 – 16:30 Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium (Salgótarján, Arany János út 12.)

Pedagógus II. fokozat

2018.09.18. 9:00 – 16:30 Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola (Balassagyarmat, Óváros tér 11.)
2018.09.19. 9:00 – 16:30 Vállalkozók Klubja (Pásztó, Fő út 46/B.)
2018.09.20. 9:00 – 16:30 Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola (Salgótarján, József Attila út 2/A.)

Regisztráció – továbbképzés >>


Tájékoztató a 2019. évi mesterpályázat elkészítéséhez

Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárásban érintett pedagógusoknak a mesterpályázat elkészítéséhez tájékoztató előadást szervezünk:

2018.08.23. 14:00-17:00 Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola (Salgótarján, József Attila út 2/A.)

Regisztráció – tájékoztató >>


Kérjük az érintett pedagógusokat, részvételi szándékukat a rendezvényt megelőző nap 14:00 óráig regisztrációval jelezzék!


Minőségbiztosítási összesítő

Lezárultak az Oktatási Hivatal (OH) Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt keretében megszervezett pedagógus-továbbképzései.

A megvalósítás során kiemelt cél volt az óvodák, a bölcsődék és a napközbeni gyermekfelügyeletek esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének erősítése, valamint a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatása. A projekt keretében az OH 2017 szeptemberétől 2018 májusáig 146 óvodában több mint 3.300 óvodapedagógus akkreditált képzését valósította meg térítésmentesen. A 30 órás kurzusok az óvodai nevelés 8 területét (játék, mozgás, egészségnevelés, tehetségfelismerés, egyéni bánásmód, környezettudatosság, különleges bánásmód és művészeti nevelés) ölelték fel.

A továbbképzések minőségbiztosítási összegzői ide kattintva olvashatók.


NÓGRÁDI TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2018

ÖSSZEGZÉS

Az előző évek gyakorlatához hűen ebben az évben is megrendeztük a pedagógiai napokat. Az április hónapban zajló események között 2 országos szervezésű rendezvény fogadta az érdeklődő pedagógusokat. A szakértők, szaktanácsadók, szaktanárok és a Salgótarjáni POK munkatársai közös szervezésében 13 témában 21 helyszínen került sor szakmai rendezvényekre.

A pedagógiai napok keretében az intézmények számára lehetőséget biztosítottunk, hogy a Digitális és a Fenntarthatósági Témahéten szervezett programjaikat, tanóráikat megnyissák a külső érdeklődő pedagógusok felé. A felkínált lehetőséggel 6 intézmény élt: 29 témában 42 iskolai rendezvényt/tanórát tartottak meg.

Megköszönjük a közreműködő kollégáknak, hogy lelkesedésükkel, munkájukkal hozzájárultak a tervezett programok sikeres megvalósításához.

A pedagógiai napokról készült összefoglaló hírlevél itt megtekinthető.


NÓGRÁDI TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2018

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ a hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben is megrendezi a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napokat 2018. április hónapban.

Kérjük az intézmények vezetőit és a pedagógus kollégákat, hogy érdeklődésüknek megfelelően minél több programon vegyenek részt!

A szakmai napok részletes programkínálata itt megtekinthető. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztráció >>

 


Határtalanul! program Tájékoztató Nap

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Oktatási Hivatal Határtalanul! programmal kapcsolatos tájékoztató napokat szervez a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak.

A Nógrád megyei rendezvény

időpontja: 2018. április 23. 12:00-tól 16:00-ig

helyszíne: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ KAMARATEREM
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.)

Részletes program >>

Regisztráció >>

A rendezvényen való részvételi szándékát előzetes regisztrációval jelezze!


Prevenciós Szakmai Fórum

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017–2018 évekre vonatkozó szakpolitikai programjában előírtak szerint az Oktatási Hivatal Prevenciós Szakmai Fórumokat szervez a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó osztályfőnököknek, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusoknak.

A Nógrád megyei rendezvény

időpontja: 2018. április 12. 12:00-tól 17:00-ig
helyszíne: Apolló Centrum – SITI KONFERENCIATEREM (3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4.)

Részletes program

Regisztráció

A rendezvényen való részvételi szándékát előzetes regisztrációval jelezze!


Digitális Témahét – szakmai műhelymunka Salgótarjánban

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szakmai műhelyfoglalkozása a Digitális Témahét sikeres megszervezésén túl minden, a digitális kompetenciát fejlesztő projekt megvalósításhoz ad kedvcsinálót, útmutatást és ötleteket. A salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban 2018. március 22-én tartandó rendezvényre valamennyi, a digitális kompetenciafejlesztés újszerű módszerei iránt érdeklődő pedagógus kollégát várnak.

Helyszín és időpont:

Dátum Város Helyszín Cím Időpont
2018. 03. 22. Salgótarján Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. 14.00 – 16.30

A szakmai műhely tematikája:

A Digitális Témahét szakmai koncepcióját, valamint az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekt kapcsolódó feladatait dr. Főző Attila László mutatja be.

Így készülök a Digitális Témahétre - Tóth Éva pedagógus saját tapasztalatait osztja meg a korábbi projektekről, és ötleteket ad az idei digitális projektek megvalósításhoz.

Fókuszban az internetbiztonság és a médiatudatosság - Tóth Dániel pszichológussal beszélgetünk az internet, a közösségi oldalak és a videojátékok által állított új kihívásokról és lehetőségről.

A salgótarjáni műhelyen dr. Főző Attila László és Jánossy Zsolt, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szakértői digitális pedagógiai eszközöket mutatnak be.

A rendezvényt záró fórum alkalmat ad arra is, hogy a résztvevők megbeszéljék a Digitális Témahét szervezésével és az iskolai projektek megvalósításával kapcsolatos szakmai tapasztalataikat és javaslataikat.

Részvételi szándékát, kérjük, jelezze a regisztráció kitöltésével.


III. Országos Szaktanácsadói Konferencia

Az Oktatási Hivatal harmadik alkalommal rendezi meg szakmai konferenciáját a mesterpedagógus szaktanácsadók számára. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Bővebb információ >>

  • 1. Aktuális szakmai hírek, felhívások, rendezvények
  • 2. Archívum
Nyomtatás
következő oldal »