Aktuális szakmai hírek, felhívások, rendezvények

következő oldal »

NÓGRÁDI ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2018

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ a hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben is megrendezi a Nógrádi Őszi Pedagógiai Napokat 2018. november hónapban.

Megkérjük az intézmények vezetőit és a pedagógus kollégákat, hogy érdeklődésüknek megfelelően minél több programon vegyenek részt!

A programokon való részvétel az Adatkezelési tájékoztató megismeréséhez, elfogadásához, és előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre a rendezvényt megelőző nap 12:00 óráig van lehetőség. Létszámkorlátos rendezvényekre a regisztrációs idősorrend alapján tudjuk fogadni a résztvevőket!

Részletes program >>

Adatkezelési tájékoztató >>

Regisztráció >>Nógrád megyei szakmai tanévnyitó konferencia

A Nógrád megyei szakmai tanévnyitó konferenciára, melyen 150 intézményvezető és pedagógus vett részt, szeptember 30-án került sor Salgótarjánban. Az ünnepélyes megnyitót a Salgótarjáni Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola növendékeiből alakult Salgó Zenekar élvezetes népzenei műsora előzte meg.

Az érdeklődő pedagógusokat, intézményvezetőket és a meghívott vendégeket Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte. Beszédében az oktatást érintő több aktuális kérdésre is kitért, valamint méltatta az állam és a pedagógusok erőfeszítéseit a lemorzsolódás csökkentése érdekében.

Az első előadó Lebanov József, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárságának főosztályvezetője volt, aki a köznevelési rendszer fejlesztéseiről beszélt.

Előadása a köznevelés több témakörét is érintette. Felhívta a figyelmet a törvényi szabályozás változásaira, a szakmai tartalmi folyamatok elemzésekor pedig kitért többek között a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére irányuló jelzőrendszer előnyeire, a tankönyvfejlesztésekre és a tankönyvellátásra, az új tanévben megrendezendő témahetekre, az idegen nyelvi oktatás megújításának eredményeire, az óvodai nevelés aktualitásaira, valamint a kötelező óvodáztatás hatásaira.

Az ágazati forrásokat ismertetve betekintést engedett az oktatási kiadások alakulására az elmúlt tíz évben, annak GDP-arányára, valamint a tervezett változtatásokra is.

Az oktatás fejlesztése, a színvonal emelése elképzelhetetlen az oktatási infrastruktúra fejlesztése, megújítása nélkül. Ennek egyik eleme a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (TTT), melynek keretében tanuszodák, tantermek és tornatermek épültek szerte az országban. Lebanov József a digitális stratégiák elemzésekor kiemelt figyelmet szentelt a Digitális Gyermekvédelmi Stratégiának és a Digitális Oktatási Stratégiának, valamint ismertette az internetelérhetőséggel és interaktív táblákkal rendelkező osztálytermek számának alakulását.

Előadása után miniszteri elismerő oklevelet adott át Dupákné Gecse Adél POK-munkatársnak a fenntartható nevelés terén végzett többéves kimagasló munkájáért.

A tanévnyitó konferencia második előadója Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese volt, aki az Oktatási Hivatal 2018/2019-es tanév főbb feladatait ismertette. Részletesen kitért a pedagógusminősítéssel és a tanfelügyelettel, az érettségivel és az országos mérésekkel kapcsolatos feladatokra. Kiemelte, hogy az Oktatási Hivatal a POK-okon keresztül látja el – a pedagóguselégedettség-mérés országos adatai alapján kiemelkedő színvonalon – a szaktanácsadás feladatát, s működteti a vezető szaktanácsadói rendszert.

Az elnökhelyettes részletesen elemezte a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogatórendszer adatait, az elért eredményeket és a várható feladatokat. Végezetül a különböző pályázatokban (EFOP-3.1.3, EFOP-3.1.5, EFOP-3.1.7, EFOP-3.1.13, EFOP-3.1.15, EFOP-3.10.1) elvégzett munkát ismertette.

A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatairól és fejlesztéseiről Pánczél János, a Központ Köznevelési Főosztályának vezetője tájékoztatta az érdeklődőket.

A 2017/2018-as tanév értékelése előtt bemutatta az állami intézményfenntartás rendszerét, ismertette a tankerületi központok számát és földrajzi elhelyezkedését. Az előző tanév értékelésekor kiemelte az infrastrukturális és az informatikai fejlesztések eredményeit. Előadásában egyértelműen elhatárolta a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok feladatait.

Az infrastrukturális és informatikai fejlesztéseken túl a korábban megkezdett egyéb programok is folytatódnak a 2018/2019-es tanévben. Ilyen például a hangszercsereprogram vagy a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program. Ez utóbbi népszerűségét bizonyítja, hogy az előző tanévben 620 volt a szerződött hallgatók száma.

A KRÉTA rendszer bevezetéséről, valamint az uniós pályázatok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekről és egyéb kiemelt projektekről is áttekintést adott az előadó. Előbbiek közül ismertette az EFOP-4.1.2, EFOP-4.1.3, EFOP-4.1.6 pályázatokat, utóbbiak esetében pedig az EFOP-3.2.4, KÖFOP-1.0.0, EFOP-1.9.5, EFOP-3.1.4 projekteket mutatta be.

Végezetül a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása terén tervezett fejlesztéseket, valamint az SNI-vel kapcsolatban jelentkező új feladatokat taglalta.

A konferencia délutáni részére két előadás maradt.
Selmeczi Zoltán, a Salgótarjáni POK főosztályvezetője mutatta be az előző tanévben végzett munkájukat, valamint ismertette a 2018/2019-es tanévre tervezett feladataikat.

Előadásában végigvette azokat a területeket, amelyeken a POK szakmai szolgáltatást nyújtott az intézményeknek és a pedagógusoknak. A szaktanácsadás mellett kitért a pedagógus-továbbképzés, a pedagógiai mérés-értékelés, a tanügyigazgatás, a pedagógiai tájékoztatás, a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, a pedagógusminősítés és a tanfelügyelet területeire, és értékelte a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemben végzett munka eredményeit. Előadását azoknak a projekteknek az ismertetésével zárta, melyek megvalósításában a POK érintett volt, illetve melyekben a jövőben is támogató tevékenységet végez.

A konferencia utolsó előadója Kóródi Bence, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének központvezetője volt. Előadásában bepillantást engedett új tankönyvfejlesztéseikbe, kiemelt figyelmet szentelve az új SNI-tankönyveknek. Részletesen ismertette a különböző digitális fejlesztéseket és az összességében több mint 1300 tankönyvből álló kínálatot, az új generációs és nemzetiségi tankönyveket, a különböző nemzetiségi kiadványokat és tanmeneteket, folyóiratokat.

A konferencia zárásaként Selmeczi Zoltán főosztályvezető megköszönte a jelenlévők kitartását, és sikeres új tanévet kívánt minden gyermeknek, tanulónak, pedagógusnak és szülőnek.

A Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ vezetőjének előadása alább olvasható. A konferencia további előadásai ezen a linken érhetők el.

Selmeczi Zoltán: A Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ tevékenysége, feladatai az előző és az új tanévben, nevelési évben

 


Szakmai tanévnyitó konferencia – Salgótarján

Az Oktatási Hivatal szakmai tanévnyitó konferenciát szervez, amelyen az oktatásirányítás és háttérintézményeinek képviselői ismertetik a 2018/2019-es tanév változásait és fejlesztéseit.

Helyszín: Megyeháza, díszterem (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)

Időpont: 2018. augusztus 30. csütörtök, 10.00 óra

Információ: POKSalgotarjan@oh.gov.hu

A konferenciára tisztelettel várjuk a köznevelési intézmények vezetőit és pedagógusait.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött.

Részletes program >>

Regisztráció >>

 


 

TANÉVINDÍTÓ SZAKMAI NAPOK 2018

A 2018/2019. tanév előkészítéseként Tanévindító Szakmai Napokat szervezünk a Nógrád megyei köznevelési intézmények vezetőinek és pedagógusainak. Célunk, hogy tájékoztatást adjunk a tanév aktualitásairól és a várható feladatokról. A szakmai napok fókuszában a motiváció áll. Az időpontokat úgy határoztuk meg, hogy az intézményvezetők mellett a nevelőtestületek minden érdeklődő tagjának módja legyen azokon részt venni, hiszen a részvétel jelentősen hozzájárulhat a sikeres és eredményes nevelő-oktató munkához.
Időpontok és helyszínek:

2018. augusztus 27.

  • Plenáris ülés: Balassagyarmat Városháza DÍSZTEREM 
    (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.)
  • Szekció foglalkozások: Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 
    (2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.)

Részletes program >>

2017. augusztus 28.
Salgótarjáni SZC Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.)

Részletes program >>

Kérjük a köznevelési intézmények vezetőit és pedagógusait, hogy érdeklődésüknek megfelelően minél több programon vegyenek részt! Részvételi szándékukat 2018.08.24-én 12:00 óráig történő regisztrációval jelezzék!

Regisztráció >>

 


 

Továbbképzés a 2019. évi pedagógus minősítési eljáráshoz

„Pedagógusok felkészítése a minősítésre" címmel 10 órás továbbképzést szervezünk a 2019. évi minősítési tervben szereplő pedagógusoknak. A továbbképzésen való részvételről a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján igazolást állítunk ki.

Pedagógus I. fokozat

2018.08.29. 9:00 – 16:30 Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium (Salgótarján, Arany János út 12.)

Pedagógus II. fokozat

2018.09.18. 9:00 – 16:30 Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola (Balassagyarmat, Óváros tér 11.)
2018.09.19. 9:00 – 16:30 Vállalkozók Klubja (Pásztó, Fő út 46/B.)
2018.09.20. 9:00 – 16:30 Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola (Salgótarján, József Attila út 2/A.)

Regisztráció – továbbképzés >>


Tájékoztató a 2019. évi mesterpályázat elkészítéséhez

Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárásban érintett pedagógusoknak a mesterpályázat elkészítéséhez tájékoztató előadást szervezünk:

2018.08.23. 14:00-17:00 Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola (Salgótarján, József Attila út 2/A.)

Regisztráció – tájékoztató >>


Kérjük az érintett pedagógusokat, részvételi szándékukat a rendezvényt megelőző nap 14:00 óráig regisztrációval jelezzék! 

Minőségbiztosítási összesítő

Lezárultak az Oktatási Hivatal (OH) Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt keretében megszervezett pedagógus-továbbképzései.

A megvalósítás során kiemelt cél volt az óvodák, a bölcsődék és a napközbeni gyermekfelügyeletek esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének erősítése, valamint a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatása. A projekt keretében az OH 2017 szeptemberétől 2018 májusáig 146 óvodában több mint 3.300 óvodapedagógus akkreditált képzését valósította meg térítésmentesen. A 30 órás kurzusok az óvodai nevelés 8 területét (játék, mozgás, egészségnevelés, tehetségfelismerés, egyéni bánásmód, környezettudatosság, különleges bánásmód és művészeti nevelés) ölelték fel.

A továbbképzések minőségbiztosítási összegzői ide kattintva olvashatók.


NÓGRÁDI TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2018

ÖSSZEGZÉS

Az előző évek gyakorlatához hűen ebben az évben is megrendeztük a pedagógiai napokat. Az április hónapban zajló események között 2 országos szervezésű rendezvény fogadta az érdeklődő pedagógusokat. A szakértők, szaktanácsadók, szaktanárok és a Salgótarjáni POK munkatársai közös szervezésében 13 témában 21 helyszínen került sor szakmai rendezvényekre.

A pedagógiai napok keretében az intézmények számára lehetőséget biztosítottunk, hogy a Digitális és a Fenntarthatósági Témahéten szervezett programjaikat, tanóráikat megnyissák a külső érdeklődő pedagógusok felé. A felkínált lehetőséggel 6 intézmény élt: 29 témában 42 iskolai rendezvényt/tanórát tartottak meg.

Megköszönjük a közreműködő kollégáknak, hogy lelkesedésükkel, munkájukkal hozzájárultak a tervezett programok sikeres megvalósításához.

A pedagógiai napokról készült összefoglaló hírlevél itt megtekinthető.


NÓGRÁDI TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2018

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ a hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben is megrendezi a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napokat 2018. április hónapban.

Kérjük az intézmények vezetőit és a pedagógus kollégákat, hogy érdeklődésüknek megfelelően minél több programon vegyenek részt!

A szakmai napok részletes programkínálata itt megtekinthető. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztráció >>


Határtalanul! program Tájékoztató Nap

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Oktatási Hivatal Határtalanul! programmal kapcsolatos tájékoztató napokat szervez a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak.

A Nógrád megyei rendezvény

időpontja: 2018. április 23. 12:00-tól 16:00-ig

helyszíne: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ KAMARATEREM
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.)

Részletes program >>

Regisztráció >>

A rendezvényen való részvételi szándékát előzetes regisztrációval jelezze!


Prevenciós Szakmai Fórum

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017–2018 évekre vonatkozó szakpolitikai programjában előírtak szerint az Oktatási Hivatal Prevenciós Szakmai Fórumokat szervez a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó osztályfőnököknek, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusoknak.

A Nógrád megyei rendezvény

időpontja: 2018. április 12. 12:00-tól 17:00-ig
helyszíne: Apolló Centrum – SITI KONFERENCIATEREM (3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4.)

Részletes program

Regisztráció

A rendezvényen való részvételi szándékát előzetes regisztrációval jelezze!


Digitális Témahét – szakmai műhelymunka Salgótarjánban

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szakmai műhelyfoglalkozása a Digitális Témahét sikeres megszervezésén túl minden, a digitális kompetenciát fejlesztő projekt megvalósításhoz ad kedvcsinálót, útmutatást és ötleteket. A salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban 2018. március 22-én tartandó rendezvényre valamennyi, a digitális kompetenciafejlesztés újszerű módszerei iránt érdeklődő pedagógus kollégát várnak.

Helyszín és időpont:

Dátum Város Helyszín Cím Időpont
2018. 03. 22. Salgótarján Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. 14.00 – 16.30

A szakmai műhely tematikája:

A Digitális Témahét szakmai koncepcióját, valamint az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekt kapcsolódó feladatait dr. Főző Attila László mutatja be.

Így készülök a Digitális Témahétre - Tóth Éva pedagógus saját tapasztalatait osztja meg a korábbi projektekről, és ötleteket ad az idei digitális projektek megvalósításhoz.

Fókuszban az internetbiztonság és a médiatudatosság - Tóth Dániel pszichológussal beszélgetünk az internet, a közösségi oldalak és a videojátékok által állított új kihívásokról és lehetőségről.

A salgótarjáni műhelyen dr. Főző Attila László és Jánossy Zsolt, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szakértői digitális pedagógiai eszközöket mutatnak be.

A rendezvényt záró fórum alkalmat ad arra is, hogy a résztvevők megbeszéljék a Digitális Témahét szervezésével és az iskolai projektek megvalósításával kapcsolatos szakmai tapasztalataikat és javaslataikat.

Részvételi szándékát, kérjük, jelezze a regisztráció kitöltésével.

 


III. Országos Szaktanácsadói Konferencia

Az Oktatási Hivatal harmadik alkalommal rendezi meg szakmai konferenciáját a mesterpedagógus szaktanácsadók számára. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Bővebb információ >>


Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok 2017
ZÁRÓKONFERENCIA

Az elmúlt néhány héten keresztül számos szakmai programot kínáltunk Nógrád megye intézményvezetői illetve pedagógusai számára. A Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok szakmai csúcspontjaként kerül megrendezésre a zárókonferencia, amelynek előadói az Oktatási Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetői és az adott témát kiválóan ismerő szakreferensei. A szakmai napra elsősorban a megyei köznevelési intézmények fenntartóinak képviselőit, az intézmények vezetőit, helyetteseiket, illetve a tématerületek iránt érdeklődő pedagógusokat, szaktanácsadókat és szakértőket invitáljuk, hiszen az ott elhangzó előadások rajtuk keresztül a megye minden nevelési-oktatási feladatot ellátó szakemberéhez eljuthat.

Időpont: 2017. november 28. 9.00 óra

Helyszín: Salgótarján Városháza, Dr. Förster Kálmán Terem (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)

Részletes program >>

Regisztráció >>

 


 

Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez és a tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására (10 órás továbbképzés)

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők hiteles forrásból tájékozódhassanak, megismerjék a tanfelügyeleti ellenőrzés, és az azt megelőző intézményi önértékelés alapelveit, az ellenőrzés célját, folyamatát, valamint nagy tapasztalattal rendelkező minősítési és tanfelügyeleti szakértők iránymutatásával gyakorlati segítséget kapjanak az intézmény feladatairól a felkészüléshez.

2017. november 16. 9.00–17.00
Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola, hangversenyterem
(3100 Salgótarján, József Attila út 2/A)

2017. november 23. 9.00–17.00
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, hangversenyterem
(2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.)

A továbbképzésen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztráció >>


NÓGRÁDI ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2017

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központja a hagyományokhoz híven ebben a tanévben is megrendezi a Nógrádi Őszi Pedagógiai Napokat 2017. október 24. és november 7. között.

A programsorozat nyitórendezvényeként 2017. október 24-én a „Kisgyermekkori nevelés támogatása" (EFOP-3.1.1-14-2014-00001) kiemelt európai uniós projekt keretében megyei konferenciára kerül sor.

Kérjük az intézmények vezetőit és a pedagógus kollégákat, hogy érdeklődésüknek megfelelően minél több programon vegyenek részt.

A szakmai napok részletes programkínálatitt megtekinthető.

A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztráció – Konferencia >>

Regisztráció – Szakmai napok >>

Nyomtatás
következő oldal »