Tisztelt Látogató! Kedves Kollégák!

Szeretettel köszöntöm Önöket az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) honlapján. A Kormány döntésének és a jogalkotó munkájának köszönhetően, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. § (5) bekezdésének hatályba léptetésével 2015. április 1-től kezdték meg működésüket a Hivatal megyei hatáskörrel rendelkező, területi közigazgatási szervezeti egységei, a pedagógiai oktatási központok. A jogszabályi hely hatálybalépésével 15 általános és 1 nemzetiségi feladatokat ellátó POK jött létre.

Tevékenységüket a köznevelési törvény és más, alacsonyabb rendű jogszabályok, valamint a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és egyéb belső irányítási eszközei határozzák meg.

A Salgótarjáni POK Nógrád megye közigazgatási határaihoz illeszkedő illetékességgel látja el feladatát; melynek keretében pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújt a különböző fenntartásban működő köznevelési intézmények igénye alapján, koordinálja a pedagógus életpályát meghatározó pedagógus-minősítési és ellenőrzési rendszert, szükség szerint támogatja az intézmények önértékelési folyamatait. Ekképpen összehangolja az intézményi igények kielégítését szolgáló tantárgygondozói és tematikus szaktanácsadói tevékenységeket, támogatja a megye területén dolgozó általános pedagógiai, minősítési és tanfelügyeleti szakértők munkáját.

A POK-ok megalakításának talán legfontosabb célja az egységes eljárásrendek alapján, az ország minden szegmensében közel azonos minőség biztosításával történő pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerének kiépítése volt. A Salgótarjáni POK mindennapi tevékenységének kulcsterülete az intézményközi tanulás támogatása, a kialakult jó gyakorlatok hálózatos elterjesztésének támogatása. Hasonlóan fontos számunkra a megyében működő állami és nem állami köznevelési intézmények fenntartóival való szoros szakmai kapcsolattartás.

Szoros együttműködés kialakítására, egymás munkájának mind teljesebb körű megismerésére törekszünk az oktatási központok közötti tartalmas szakmai kapcsolatok kialakításával, ápolásával.

A Salgótarjáni POK munkáját akkor tudja küldetésének megfelelően, színvonalasan és eredményesen végezni, ha az ott dolgozó kormánytisztviselők partnerre találnak az intézmények vezetői és pedagógusai körében, ha hozzánk hasonlóan egyenlő partnerként közelítenek munkatársainkhoz a különböző fenntartók vezető képviselői is.

Vallom, hogy két szervezet, két vezető és két munkatárs között is a legrövidebb út az egyenes beszéd, az egyértelmű kommunikáció és célratörő cselekvés. Ebben kérem minden megyei kollégám támogatását, együttműködését.

Selmeczi Zoltán
főosztályvezető

Nyomtatás