Tisztelt Látogató! Kedves Kollégák!

Szeretettel köszöntöm Önöket az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) honlapján. A Kormány döntésének és a jogalkotó munkájának köszönhetően, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. § (5) bekezdésének hatályba lépésével 2015. április 1-től kezdték meg működésüket az Oktatási Hivatal megyei hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, a pedagógiai oktatási központok. A jogszabályi hely hatálybalépésével országosan 15 általános és 1 nemzetiségi feladatokat ellátó POK jött létre.

A Salgótarjáni POK Nógrád megye közigazgatási határaihoz illeszkedő illetékességgel látja el feladatát, melynek keretében pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújt a különböző fenntartásban működő köznevelési intézmények igénye alapján, koordinálja a pedagógus életpályát meghatározó pedagógusminősítési és pedagógiai szakmai ellenőrzési rendszert, szükség szerint támogatja az intézmények önértékelési folyamatait. Ekképpen összehangolja az intézményi igények kielégítését szolgáló tantárgygondozói és tematikus szaktanácsadói tevékenységeket, támogatja a megye területén dolgozó általános pedagógiai, minősítési és tanfelügyeleti szakértők munkáját.

2020. évtől a POK-ok az Oktatási Hivatal területi szerveként köznevelési hatósági feladatokat is ellátnak (egyéni munkarend engedélyezése, tankötelezettséggel kapcsolatos eljárások).

A POK-ok megalakításának talán legfontosabb célja az egységes eljárásrendek alapján, az ország minden szegmensében közel azonos minőség biztosításával történő pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének kiépítése volt. A Salgótarjáni POK mindennapi tevékenységének kulcsterülete az intézményközi tanulás támogatása, a kialakult jó gyakorlatok hálózatos elterjesztésének támogatása, melyben kiemelkedő szerepet játszanak az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert köznevelési intézményeink.

Hasonlóan fontos számunkra a megyében működő állami és nem állami köznevelési intézmények fenntartóival való szoros szakmai kapcsolattartás.

A Salgótarjáni POK munkáját akkor tudja küldetésének megfelelően, színvonalasan és eredményesen végezni, ha az ott dolgozó kormánytisztviselők partnerre találnak az intézmények vezetői és pedagógusai körében, ha hozzánk hasonlóan egyenlő partnerként közelítenek munkatársainkhoz a különböző fenntartók vezető képviselői is.

A további együttműködés eredményességében bízva sikeres tanévet kívánok!

Lerchné Forgács Marianna
főosztályvezető

Nyomtatás