Tanügy-igazgatási szolgáltatás

Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak alapján a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat – így a tanügy-igazgatási szolgáltatást is – az Oktatási Hivatal biztosítja az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről rendelkező 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 6. §-a értelmében a tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei az alábbiak:

  • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
  • a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére – költségvetésének terhére és mértékéig – közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

 

A Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ tanügy-igazgatási csoportja közreműködik a tanügy-igazgatási tájékoztatási tevékenység ellátásában.

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti bármely Baranya megyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője és pedagógusa.

Figyelemmel kísérjük a jogszabályi változásokat, mindezekről tájékoztatjuk a nevelési-oktatási intézményeket, az intézményvezetőket, megkeresés alapján segítséget nyújtunk a törvényi szabályozás elvárásainak közvetítésében. Évszakos kiadványunk összeállításával, jogszabálykövetéssel, segédanyagok készítésével, konzultációk, műhelyfoglalkozások szervezésével segítjük a nevelési-oktatási intézményeket.

A területtel foglalkozó munkatársak elérhetőségei:

Név E.mail Telefonszám
Dr. Bandiné dr. Temesi Ágnes pokpecs@oh.gov.hu +36-1/374-2264
Dr. Pelles Tamás +36-1/374-2333
Dr. Murányi Zsófia +36-1/477-3176
Nyomtatás