Pedagógus-továbbképzések

következő oldal »

 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése így határozza meg a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése – az Nkt. 19. § (2) bekezdés e) pontja szerinti – pedagógiai-szakmai szolgáltatás eszközeit és módszereit:

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,

b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe.

E pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület megvalósulási formái tehát az akkreditált továbbképzések, pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok, előadások és műhelyfoglalkozások.

 

Tisztelt Pedagógus Kollégák!

Ezen a felületen szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen való részvételi kötelezettségük teljesítéséhez. A jogszabály szerint a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt az Nkt. 62. § (2) bekezdésében szabályozott továbbképzésben. A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.

A képzésekről tájékozódhat a http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/ oldalon.

 

Aktuális képzéseink:

Az akkreditált továbbképzés megnevezése Óraszáma Képzés tervezett helyszíne, időpontja Jelentkezési határidő
Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek együttnevelése az óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba
Tréner: Molnár Judit
30 Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u. 2.
2019. március 20-21-22.
2019. március 14.
„Mindennapi pénzügyeink" – A gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei a középfokú köznevelési intézményekben
Tréner: Kabdebó Ferenc
30 Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
7773 Villány, Mathiász János u. 2.
2019. április 4-5-6.
2019. március 22.

 

Továbbképzéseinkre jelentkezni kizárólag a Képzésszervező felületen lehet: http://tovabbkepzes.sulinet.hu

regisztráció után a Meghirdetett képzések menüpontban.


A képzésekről érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Név

E-mail

Telefonszám

Csima Ágota – referens

info.pokpecs@oh.gov.hu

+36-1/477-3176
06-30/455-9942

Gábriel Szilvia – referens

+36-1/374-2249
06-30/985-9237

 

Nyomtatás
következő oldal »