Tanulótájékoztatás, tanácsadás

A köznevelési törvényben nevesített tanulói jogok a diákönkormányzatok működésével –  melyeket pedagógus is segít – válnak a kollektív joggyakorlás eszközévé az iskolákban. Tevékenységük a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Teret kapnak számos jogosultságuk gyakorlására, a jog- és érdekérvényesítési technikák megtanulására, a demokratikus állampolgári szocializációra. Hatékony működésükhöz az Oktatási Hivatal a szaktanácsadókon keresztül nyújt pedagógiai-szakmai segítséget, kapcsolódva a személyiségfejlesztés, közösségépítés, a cselekvő állampolgárságra nevelés, a szociális érzékenyítés és a pályaorientáció területeihez. Támogatja az iskolai közösségi szolgálatot, részt vesz módszertani ajánlások, tájékoztatók elkészítésében.

A tanulótájékoztatás, tanácsadás feladatait a 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 9.§. határozza meg:

  • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére
  • fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére
  • a diákjogi tanácsadás megszervezése

A tanulótájékoztatással foglalkozó munkatársak elérhetőségei:

Név

E-mail

Telefonszám

Dr. Bandiné dr. Temesi Ágnes

temesi.agnes@oh.gov.hu

+36-1/374-2264

Borka Adél

borka.adel@oh.gov.hu

+36-1/374-2326

 

hasznos linkek.PNG
Kapcsolódó jogszabályok.PNG

 

 

Nyomtatás