Tanulmányi versenyek, tehetséggondozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben megfogalmazott kiemelt célok közé tartozik a tehetséges tanulók tudásának, készségeinek kibontakoztatása, és a tehetséggondozás támogatása. A tehetséggondozás és a tanulmányi versenyek szervezésének célja az egyéni tehetségek felismerése, a tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelősségének erősítése, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 78. § (1) bekezdése szerint az oktatásért felelős miniszter köznevelés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai körében ellátja az országos tanulmányi versenyek meghirdetését, támogatását, a versenyszabályzatok közzétételét.

Az országos szintű versenyek mellett az Oktatási Hivatal és Pedagógiai Oktatási Központjai a nevelési-oktatási intézmények igényei alapján további, saját szervezésű helyi, megyei versenyekkel is színesíti a versenykínálatot.

Tanulmányi versenyeinkről érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Név E-mail Telefonszám
Nagyné Simon Csilla versenyek.pokpecs@oh.gov.hu +36-30/773-7786

 

Meghirdetésre kerültek a 2023/2024. tanév tanulmányi versenyei az általános iskolai és középiskolai korosztályok számára

Versenyeink tervezésekor kiemelt szempont volt a helyi tanulói igényeknek megfelelő versenyek megőrzése, fejlesztése, a versenykínálatban megjelenő esélyegyenlőség, az egyéni és csapatversenyek megfelelő aránya, új saját versenyek megalkotása.

Ebben a tanévben újdonságként játékkészítő projektversenyt hirdetünk 7-10. évfolyamos tanulók számára, 3-5 fős csapatversenyként.

A gyakorlati munkán alapuló, pedagógiai projekt formájában megvalósuló játékfejlesztés célja egy projekten belüli tehetséggondozás, a kreativitás, a problémamegoldás, az együttműködés, lehetőség szerint a tudatos és biztonságos digitális eszközhasználat ösztönzése és fejlesztése. A résztvevő csapatoknak egy hagyományos, digitális, vagy egyéb formátumú játékot kell tervezniük és készíteniük az alábbi témakörök egyikéhez: A világűr és az űrhajózás, Hidak, Találmányok.

A tavaly első ízben meghirdetett rajzversenyünk idén új témákkal hívja alkotni az általános iskolai felsős korosztályt. A két forduló pályamunkáiban a versenyzők saját lakóközösségük természeti- illetve környezeti kapcsolódását, megjelenítését éppúgy bemutathatják, mint Baranya vármegye tágabb környezetének, városainak, falvainak világát.

A Pécsi POK által létrehozott Kalandos világunk felső tagozatos csapatverseny „VÍZ” témájához kapcsolódó feladatai nem konkrét tananyagból vagy ismeretanyagból állnak, így a verseny előzetes felkészülést nem igényel. Egyes kérdések megválaszolásához a versenyzők alkalmazhatják az interneten való böngészésben szerzett jártasságukat. Szerepel például kézügyességet, illetve vizuális absztrakciót igénylő kreatív feladvány is.  A hangsúlyt a kitűzött feladatok közös, tevékeny, kreatív megoldására kívánjuk helyezni, ami fejleszti a diákok számos kompetenciáját, készségét, közös élményeik által teljes személyiségüket.

Egy alapvető változásra is felhívnánk figyelmüket: a méltán népszerű Esélyteremtő matematikaverseny felsős versenyzői ebben a tanévben évfolyamonként mérik össze tudásukat, négy kategóriában, differenciált, korosztályuknak megfelelő feladatlapok segítségével.

További információkért kérjük, kövessék nyomon honlapunkat, figyeljék az Aktuális versenyek megjelentetett hivatalos versenykiírásait, dokumentációit és a jelentkezési felületeket!

A Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ Versenyfüzete a hivatalos versenykiírásoknál egyszerűbb, gyorsan áttekinthető formában segíti a könnyebb tájékozódást, kiválasztást és ütemezést. A kivonatos forma nem tartalmaz minden információt, nem helyettesíti a teljes dokumentáció megismerését, de tartalmazza a legfőbb tudnivalókat a Pécsi POK által meghirdetett 2023/2024. tanévi tíz versenyről.

Versenyeinkre jelentkezni, nevezni a kiírásokban szereplő módon lehet a feltüntetett határidőig.

Reméljük, továbbra is felkeltik érdeklődésüket versenyeink, és üdvözölhetjük iskolájuk tanulóit a nevezők között! Sikeres felkészülést, és eredményes versenyzést kívánunk!

 

Aktuális versenyek.PNG Tehetséggondozás.PNG
Országos középiskolai Tanulmányi Verseny.PNG

Kapcsolódó jogszabályok.PNG
Nyomtatás