Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti bármely Baranya megyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője, vagy pedagógusa.

Tanügy-igazgatási szaktanácsadás keretében (személyes és írásos megkeresés) szakmai segítségnyújtás a jogszabályi változásokban való eligazodásban, az új törvényi szabályozás elvárásainak közvetítésében.

Az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint meghatározott tanügy-igazgatási szolgáltatás során az alábbi feladatokat végezzük:

a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,

b) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,

c) a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére - költségvetésének terhére és mértékéig - közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

A tanügy-igazgatással foglalkozó referensek elérhetőségei:

Név E-mail Telefonszám
Dr. Pelles Tamás
pelles.tamas@oh.gov.hu
+36-1/374-2333
Nyomtatás